European portal From YOU for YOU International

Голямата Вселена   The Big Universe

Познание за Вселената и живота върху обитаемите планети

Cognition of the universe and life on habitable planets

Началото на този портал бе положено на 1 декември 1997г. с информация за архитектура, строителство, благоустроиство и строителна промишленост.

През 2022 г. бе преобразуван с Познание за Вселената и нашата планета Земя

   Всичко това ще научите като се запознаете и проучите тези автентични документи предоставени на човеците от служебните същества и същности от сътворената, организирана и обгрижвана Голяма Вселена.