Назад към главната страница
ПОЧИВНО ДЕЛО 
и
ARD - България
Проект "Опазване на биологичното разнообразие и икономически растеж"

Спонсориран от Американската агенция за международно развитие и Правителството на България

    ул. 'Парчевич' №55, ет.З, 1000 София
тел/факс: (02) 986 7418; 986 3686; 986 3846; 980 7240

Втори национален форум по екотуризъм

26 януари 2004 г.

    На 29 и 30 януари 2004 г., в Аулата на Софийския университет, ще се проведе Вторият национален форум "Екотуризъм - Естествено България". В него ще вземат участие около 230 представители на министерства, ведомства и агенции, общини и асоциации на общините, местни, регионални, браншови и продуктови туристически сдружения, неправителствени организации, представители и ръководители на защитени територии в България, туристически фирми, организации осигуряващи обучение и образование в областта на туризма. Форумът се провежда в рамките на Проект "Опазване на биологичното разнообразие и икономически растеж II" (ОБРИР II), финансиран от Американската агенция за международно развитие (ААМР). Целта на Форума е публично представяне на Националната стратегия и план за действие за екотуризъм и определяне на механизмите за тяхното прилагане. Този документ е предоставен за преглед от участниците в процеса на създаването му и от поканените за участие във Втория национален форум и е публикуван на електронен адрес www.moew.government.bg/ecotorismforum
    Официалната церемония по откриването на Форума ще се състои в Аулата на Софийския университет от 9.30 часа на 29 януари, с участието на г-жа Дебра МакФарланд - Директор на мисията на Американската агенция за международно
развитие и г-жа Долорес Арсенова, министър на околната среда и водите. Заключителна церемония за връчване на Националната стратегия и план за действие за екотуризъм на Министър председателя на България Симеон Сакскобургготски от страна на Посланика на САЩ Джеймс Пардю ще се състои отново в Аулата на Софийския университет от 11 часа на 30 януари, с участието на министри и депутати.
и
и
    Работата по Стратегията започна преди около две години по инициатива на министерствата на околната среда и водите, на икономиката и на земеделието и горите. През октомври 2002 г. на Първия национален форум по екотуризъм бе представен за обсъждане първи вариант на Стратегията. Тогава трите министерства подписаха Протокол за сътрудничество в областта на екотуризма. Решено бе Националната стратегия за екотуризъм да бъде използвана като рамка за създаване на Национален план за действие. Процесът по създаването му включи работата на експертни групи на национално ниво и създаване на планове за действие за дванайсет потенциални екотуристически дестинации. През последната половин година специалисти от шест министерства, над 1500 души от 100 общини, голяма част от които преки доставчици на туристически услуги проведоха над 400 срещи и семинари. Тяхната работа бе представена на 18 пресконференции и отразена в местни и национални медии с над 120 публикации. Към финансовата подкрепа на ААМР се присъединиха и Програмата на ООН за развитие, Швейцарското правителство. Световната банка. В резултат на това бяха разработени Националната стратегия и план за действие за екотуризъм - документ, който отразява вижданията на всички заинтересовани екотуризмът да стане важен сектор на националната и местна икономика в България.
и
и
Проект "Опазване на биологичното разнообразие и икономически растеж", който е координатор на работата по създаването на Националната стратегия и план за действие за екотуризъм, е важна част от десетгодишната подкрепа на Американската агенция за международно развитие за опазване на биологичното разнообразие в България. Цялата сума инвестирана от ААМР за опазване на българската природа надхвърля 10 милиона щатски долара.
и
и
Група канадски, американски и български ентусиасти набира средства за българските защитени територии

    От 31 януари до 5 февруари 2004 г., група канадски, американски и български ентусиасти ще прекосят със ски и снегоходки Национален парк "Централен Балкан" в поход, който ще привлече вниманието на телевизия, радио, печатни издания и чрез тях
ще достигне до милиони хора. Целта на Еко Похода е да рекламира зимните красоти на българската природа, да представи възможностите за екотуризъм, както и да набере средства за новия български Фонд "Защитени територии". Създаването на Фонда и
походът се осъществяват с подкрепата на Американската агенция за международно развитие чрез Проект "Опазване на биологичното разнообразие и икономически растеж - II". Информация за тях можете да намерите на www.pafbg.org
    Фонд "Защитени територии" (ФЗТ) се създава в рамките на Националния доверителен екофонд, който е международно признат и вече успешно управлява над 20 милиона швейцарски франка по суаповата сделка "дълг срещу околна среда" и заем от
Световната банка на стойност 25 милиона USD по Програмата за възстановяване на околната среда в района на МДК Пирдоп.
    Мисията на ФЗТ е да работи в подкрепа на опазването на ландшафта, естествените местообитания и биоразнообразието в защитените територии на страната. Дейностите, които Фондът ще финансира, ще включват: опазване на биологичното
разнообразие, изграждане на инфраструктура в защитените територии, разработване на планове за управление, устойчиво икономическо ползване на защитените територии и информиране на обществеността и образование.
    Фонд "Защитени територии" е една от бъдещите възможности за финансиране на проекти за екотуризъм около защитените територии. Представяне на фонда е включено в програмата на Втория национален форум по екотуризъм, в сесията от 15.30
часа на 29 януари, в Аулата на Софийския университет.
    В края на похода из Централен Балкан, групата ще направи презентация в Хотел Radisson SAS, София от 11.30 часа.

За повече информация:
Светлана Аладжем, Информиране на обществеността.
Проект "Опазване на биологичното разнообразие и икономически растеж - II"
тел./факс: (02) 986 7418; 986 3686; 986 3846; 980 7240
Copyright © 1993 - 2004  От ВАС за ВАС
Всички права запазени