Назад към главната страница
ПОЧИВНО ДЕЛО 
и
ЕКОЛОГИЧНО СДРУЖЕНИЕ „ПРЕДБАЛКАН"
Зелено седалище: с. Правешка Лъкавица

ЕКОЛОГИЧНО  УЧИЛИЩЕ

    Екоучилището реализира образователната програма на Сдружението. Целта му е да обучава ученици - зелени патрули, които ще осъществяват занимателно наблюдение върху състоянието на околната среда и проучване на местните исторически забележителности.
    Състои се от „Зелена класна стая", общежитие, трапезария и дискотека.

ПРОГРАМАТА Е ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗА ОРГАНИЗИРАНА ГРУПА УЧЕНИЦИ ОТ ПЕТИ, ШЕСТИ И СЕДМИ КЛАС
И Е С ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ  7,10 или 14 ДНИ

Групата се състои от 24 ученика и 2 ръководители

Офертни цени:
за   7 дни  -    95.00 лв
за 10 дни -   120.00 лв
за 14 дни -   135.00 лв
В цената се включва храна, нощувка, обучение, екипировка, оборудване и занимателен отдих.

ТРАНСПОРТ:
Транспортът с автобус от София до гр. Правец и от там до с. Правешка Лъкавица (отиване и връщане) - 8.00 лв. за сметка на участниците.

ЕКОУЧИЛИЩЕТО ПРЕДЛАГА:
запознаване с местната флора, фауна и културно-исторически забележителности
обучение на „Зелени патрули"
обучение по ориентиране в планината с топографска карта и компас
наблюдаване с бинокъл и далекоглед на редки птици
преходи по екопътеки с куче
влизане в пещера
къпане в река
плуване в басейн
дискотека

ПРИ НАС ЩЕ НАУЧИТЕ МНОГО ЗА:
природата и околната среда
интересни факти за растенията и животните
любопитни исторически събития
как се оцелява в непривични условия
как се отглежда и обучава куче

Информация и заявки:
София 1463, П.К. 118, бул. .Витоша" 78, II ет., ап.5
тел: (02) 54 83 96, 62 54 455
с. Правешка Лъкавица, тел. 07133/46 76
E-mail: predbalkan@abv.bg
Copyright © 1993 - 2004  От ВАС за ВАС
Всички права запазени