Назад към  първата страница Организации
ОРГАНИЗАЦИИ
и
Научно-техническият съюз по строителство в България

Дискусионен форум с консултации на тема: "Тръжната дейност в инвестиционния процес" проектиране, строителство
Научно-техническа конференция: "СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ - ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА" - покана
Научно-техническа конференция: "СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ - ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА" - програма
РЕШЕНИЕ на Общото събрание на НТССБ състояло се на 24.01.2003 г.
ПЪРВИ КУРС "Проектиране на строителни конструкции при сеизмични въздействия съгласно ЕВРОКОД 1998-ЕС8"  6 - 10 ноември 2003 г.
Национална научно-практическа конференция с практически консултации на тема: "Изисквания и оценяване на съответствието на строителните продукти" - 3 юни 2004 г.
Международна научна конференция: "Проектиране и строителство на сгради и съоръжения" - 14 - 16 септември 2006 г.

НТС по строителство
1000 София, ул. Раковски  108, НДНТ
Тел. 02/988 46 78, Факс: 02/988 46 78, e-mail: ntssb_sf@abv.bgWeb: www.ntssb.911.bg

Copyright © 1993 - 2006  От ВАС за ВАС
Всички права запазени