Назад към  първата страница Организации
ОРГАНИЗАЦИИ
и
БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ НА КЕРАМИЦИТЕ
КАТЕДРА "СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И ИЗОЛАЦИИ" - УАСГ
БЪЛГАРСКА СТРОИТЕЛНА КАМАРА

Ви канят на

РАБОТНА СРЕЩА
на
ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ И ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА СТРОИТЕЛНА КЕРАМИКА,
която ще се състои на 24 октомври 2002г.

в две части:
1) СЕМИНАР в Университета по Архитектура, строителство и геодезия - София, бул. „Хр. Смирненски" 1, корпус „А", III етаж, Архитектурен кабинет, от 10.00ч. до 13.30ч.
Ще бъдат изложени мостри на нови продукти на строителната керамика.
2) ПОСЕЩЕНИЕ НА КЕРАМИЧЕН ЗАВОД на фирма "Кераминженеринг" АД в с.Драговищица, Кюстендилско, от 15.30ч. до 16.30ч.
    Осигурен е транспорт с автобус за участниците, тръгване за завода от УАСГ в 14.15ч., връщане в София предвидено към 17.30ч.
    Работната среща се организира със съдействието на Германския център за техническо сътрудничество (GTZ) към         Посолството на федерална Република Германия в София и има за цел:
»  Да представи предимствата на керамиката като строителен материал;
»  Да очертае проблемите и предизвикателствата при употреба на керамичните продукти в съвременното българско строителство;
»  Да съдейства за постигане на съгласуваност между производителите и потребителите на строителна керамика - архитекти, инженери и строителни предприемачи, с оглед разработване на цялостна концепция за приложение на керамичните изделия в строителството и нейната нормативна обезпеченост;
»  Да представи нови продукти на строителната керамика, отговарящи на съвременните изисквания към сградите, свързани с архитектурния облик, механичното съпротивление и устойчивост; безопасността, опазването на здравето на хората и на околната среда; защитата от шум и икономията на енергия и топлоизолация.
    Участието в семинара е безплатно.
    Запитвания и потвърждение за участие моля отправяйте на следните адреси:
     тел.: 980 60 22; факс: 980 6015; bgkeramic@mail.bg - инж. Ж. Венкова
     тел.: 63321 вътр. 707; факс: 65 69 34; hadjieva_fce@uacg.bg - гл.ас. д-р инж. Р. Хаджиева
     тел.: 988 63 93 и 988 95 85; факс: 988 68 80; bbcc@netbg.com - инж. Кр. Петрунов
 
 

СЕМИНАР
«Строителна керамика - предизвикателствата на съвременните архитектура и строителство»
24 октомври 2002г., Архитектурен кабинет - УАСГ

РАБОТНА ПРОГРАМА
10.00 - 10.15 ч. Откриване на семинара
доц. д-р инж. Димитър Назърски - Р-л катедра "Строителни материали и изолации" - УАСГ
инж. Борис Ангелов - Председател на Българския съюз на керамиците
арх. Емил Мечикян - Директор "Стропанска дейност" - Българска строителна камара

10.15 - 10.40 ч. "Предимствата на керамиката"
проф.д.-р инж. Стоян Бъчваров, доц. д-р инж. Лиляна Павлова катедра "Силикати" - Технологичен университет, София

10.40 - 11.00 ч. "Проблеми и насоки на приложението на строителната керамика в архитектурата и строителството през последното десетилетие"
доц. д-р арх. Жеко Тилев - Р-л катедра "Сградостроителство" - УАСГ

11.00 - 11.20 ч. "Съвременни изисквания към строителната керамика"
доц. д-р инж. Димитър Назърски - Р-л катедра "Строителни материали и изолации" - УАСГ

11.20 - 11.40 ч. Кафе - пауза

11.40 - 12.00 ч. "Конструктивни проблеми при строителството с керамични продукти"
доц. д-р инж. Тодор Бараков - Декан на Строителен факултет - УАСГ, лектор по "Зидани конструкции"

12.00 - 12.20 ч. "Европейски норми в областта на строителната керамика"
доц. д-р инж. Стоил Милков - кат. "Строителни материали и изолации" - УАСГ, София, председател на ТК по изолации

12.20 - 13.00 ч. Представяне на нови продукти на строителната керамика

13.00 - 13.30 ч. Дискусия и закриване
 

Copyright © 1993 - 2002  От ВАС за ВАС
Всички права запазени