Назад към първата страница на Научно-техническа информация
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
и
Динамика и устойчивост на укрепващите конструкции на свлачишните процеси

Проф. д-р т.н. инж. Иван Трифонов Минчев
Д-р на науките инж. Съби Чанков Събев
Инж. Кирил Иванов Минчев

Резюме

    Разглежда се динамиката на свлачищните процеси вследствие на външни и сеизмични въздействия. Изследвани са процесите на плъзгане, пълзене и търкаляне на свличащата се земна призма, като са получени изразите за земния натиск върху крепежната конструктивна система.
    Предлага се нова укрепваща комбинирана сводово-контрафорсна конструкция с носеща кръгово-цилиндрична черупка. Изследва се устойчивостта на конструктивната система при сеизмични въздействия против плъзгане и преобръщане. Прилага се методът на преместванията при определяне на разрезните усилия и оразмеряването на конструкцията.
 
Copyright © 1993 - 2002  От ВАС за ВАС
Всички права запазени