Назад към първата страница на Научно-техническа информация
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
и
Поясно - контрафорсно укрепване на сгради

Проф. д-р т.н. инж. Иван Трифонов Минчев
Д-р на науките инж. Съби Чанков Събев
Инженер магистър Кирил Иванов Минчев

Резюме


     Разглежда се една нова конструктивна система за укрепване на нарушени сгради от слягане на основите и на други външни и сеизмични въздействия. Системата се състои от железобетонни пояси, обхващащи цялата сграда и единични контрафорси поставени на определено разстояние идна от друга. Етажните пояси пренасят хоризонталните сили на контрафорсите, които укрепват основите и външните стени на сградата.
    Цялата конструктивна система представлява пространствена многоетажна рамкова конструкция, натоварена с пространствено действащи силови фактори. Изследва се и сеизмичното въздействие по метода на преместванията.
 
Copyright © 1993 - 2002  От ВАС за ВАС
Всички права запазени