Назад към първата страница Издания за строителство и архитектура
ИЗДАНИЯ ЗА СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА
и
 ихниика
Издателство Техника
и
УДК 699.8

   В книгата е обобщен опитът на автора в областта на санирането на сгради, 
увредени от влага и соли. Обхванати са механизмите на овлажняване, действието на влагата и на вредните соли. Подробно са описани стъпките при предварителното 
проучване, диагностицирането на състоянието на сградата и разработването на концепция за санирането. Вниманието е насочено към самото саниране - допълнително хоризонтално и вертикално изолиране на сградата, освобождаване на стените от соли. Посочени са също методите и средствата за борба с биологичните вредители - гъби и насекоми.

Описаните средства, методи и техники за саниране и опазване на сградите от 
въздействието на влага и соли са съвременни, основани на проучванията и практиката в Германия и европейската общност. Богатият илюстрационен материал на различните видове увреждания и начините за отстраняването им прави изложението още по-ясно и достъпно.

В този вид книгата е предназначена за широк кръг от читатели - архитекти, 
реставратори, строителни инженери и техници, инвеститори, финансови експерти, производители и разпространители на средствата и техниката за саниране. Ще 
представлява интерес и за всички, които се стремят за запазят дома си и 
исторически ценните сгради у нас от увреждания с влага и соли.

 
Предговор

   Водата създава проблеми на строители и архитекти от дълбока древност до наши дни. В съчетание с вредните оксиди от въздуха въздействието й върху строителните материали е разрушително.
   През последните два века развитието на промишлеността и транспорта доведе до резки промени в състава на земната атмосфера. В резултат на това пораженията върху жилищни сгради и сгради с историческа и културна ценност бяха неизбежни. За да се ограничат уврежданията от вода и соли и да се избегне разпространението им, създават се работни групи за опазване на паметници на културата, правят се задълбочени проучвания на процесите, изследват се нови средства, методи и техники за саниране, създават се нормативи и указания.
   В свята книга г-н Фрьосел анализира причините за въздействието на водата и солите от съвременна гледна точка. Изследва обстойно източниците на вода и соли. Посочва допустимото им съдържание в сградите в съответствие с европейските стандарти. Предлаганата методика за диагностициране на състоянието на сградата по отношение на увреждания, разработване на концепция за санирането или за адаптацията й и следващо изпълнение е основано също на опита в Германия и други европейски страни.
   Описаните съвременни методи за саниране и опазване на сгради от вода и соли са съобразени с вида и състоянието на обекта, с възможностите за намеса по отношение на строителния материал и на статиката. Обхванатите мазилки и инжекционни средства предоставят 
богат избор, доколкото позволява пазарът.
   В книгата намира отражение и загрижеността на автора за опазване на елементите на околната среда - въздух, вода, почва. В същото време 
се посочват и опасностите от засилване на вредното въздействие от водата и солите при неправилно саниране.
   Богатият илюстрационен материал допринася за всеобхватността на книгата и за полесното възприемане на картината на описваните увреждания и техники на саниране.
   С издаването на тази книга ще съдействаме на всички строители, архитекти и собственици на сгради в нелеката им борба с водата и солите.

                                                                                                                                                                                                От издателството

Издателство Техника
1000 София, пл.Славейков 1, тел: 02 987 12 83, факс: 02 987 49 06, GSM: 0878 12 83
книжарница: 02 987 49 36, GSM: 0878 12 83
E-mail: office@technica-bg.com   Web: www.technica-bg.com


Copyright © 1993 - 2008  От ВАС за ВАС
Всички права запазени