Назад към първата страница Издания за строителство и архитектура
ИЗДАНИЯ ЗА СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА
и
ип
списание QM
ип
АЛУМИНИЙ, PVC, СТЪКЛО И ТЕХНИТЕ ХОРА В БЪЛГАРИЯ
ип
ип
МНОГОУВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

    QM - АЛУМИНИЙ, РVC, СТЪКЛО И ТЕХНИТЕ ХОРА В БЪЛГАРИЯ ще Ви предоставя съдържанието на страниците си осем пъти годишно.
Едно от най-важните неща, които сме си поставили за приоритетна задача, е именно чрез специализираността му да получите така нужната Ви бърза и качествено ориентирана пазарна информация.
   Тя ще се отнася за дограмите и техните профили, за стъблото, метала и синтетичните материали в тях, както и за ставащите все по-новаторски конкретни решения при разнообразните им приложения в сградите като: врати и прозорци за фасадата и интериора; цялостни фасадни системи; засенчващи устройства и системи и т.н.
   Наистина, богат е обхватът - както на темите, определяни от функциите, така и на естетическата, техническата, технологическата, изпълнителска и финансова тематика, независимо от привидно "тесния" спектър на списанието.

ип
ип
   И онези, които вече са имали нуждата да се занимават с тези проблеми и наистина са го направили, знаят това. От особена важност за по-широкия кръг читатели е възможният им бърз достъп до фирмата, извършваща качествено подбора, окомплектоването, доставката и монтажа на онова, което най-добре ги задоволява. Затова във всеки брой Вие ще срещате и ще можете да се запознавате с някои от водещите фирми, за които независимо от обема и естеството на конкретната поръчка качеството и изгодността на изпълнение е закон, определял в годините солидния им авторитет.
    Професионалните среди, интересуващи се от нашия тематичен обхват, освен че ще могат чрез посоченото в горните редове да са добре информирани и да консултират своите клиенти с подобаващо ниво, вероятно ще намерят за особено ценно наличието на тема на броя, която има за задача да дава различен нюанс на всеки брой на QM.
   През текущата 2003 година ще поддържаме следните рубрики:
    • Тенденции - обхващащо по принцип както обзорно излагане на световни и наши новости, таКа и цялостно представяне на фирми или някои нови серии, системи, профили, детайлни решения, естетически насоки и др. т.
    • Актуално интервю - насочване на нашите читатели към макси- мално богат спектър: от строителната политика на държавно, общинско или фирмено ниво през разнообразни мнения за архитектура или дизайн, строителна, търговска или друга проблематика до конкретна информация "от извора" относно важни събития в засяганите от нас браншове.
    • Новини - допълващи с разнообразието си актуалността на всеки брой.
    • Тема на броя
    • Специално приложение
    • Гост
   Последните две от рубриките ще са изненадите от нашата редакция за Вашите очаквания, като QM е списание, ориентирано по образеца на изданията в развитите страни - към разумната откритост на своите клиенти и читатели. Тази откритост не противоречи в никакъв случай на нещата, наречени "фирмена политика", "пазарна стратегия" или "тактика". Напротив, тя следва да ги определя, за да се изгради един нормално действащ пазар, примери за което в съвремието ни могат да се намерят доволно много и на запад, и на изток. Ето защо ние сме страниците, на които ще предоставим постоянната изява на нужната всекиму дързост за контакт. Контакт, който, в края на краищата, е в полза на всички.

                                                                                                                                    Ваша Кристиана Матеева
                                                                                                                                      София, февруари 2003 г.

ипипип
Издава:
Куик Маркетинг ЕООД
Изпълнителен директор: Кристиана Матеева 088/759 656

Редакция:
Директор реклама: Венелин Великов 088/951 176
Дизайн: Люба Янчулева
Анимация: Деси Иванова
Редактор:  Антоанета Кръстева
Фотография: Симеон Стоилов
Консултант: апх. Алеко Христов
Разпространение: Мира Антонова 087/765 268

Адрес на редакцията:
София 1700 Околовръсно шосе между бул.Черни връх и Симеоновско шосе

 

брой 1 2003 г.

ип
Кореспонденция:
София 1612 жк. Лагера, бл. 44, вх.А
 тел: 02/962 57 51, тел/факс: 02/962 56 39
E-mail: qm_office@yahoo.co.uk


Copyright © 1993 - 2003  От ВАС за ВАС
Всички права запазени