Назад към първата страница Издания за строителство и архитектура
ИЗДАНИЯ ЗА СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА
и
 и
Издателство
за Териториално устройство и строителство
ИТУС 98
и
и
Всичко за териториалното устройство,
проектирането, строителството и строителния надзор
Пълна актуализация за нови и действащи нормативни актове
Гарантирана автентичност на нормативните актове
и
Абонамент 2003
54лв/12бр., (с ДДС)
и
Плащане:
в брой или с платежно нареждане:
банкова сметка: 10107370021
банков код 66084219  ТБ БИОХИМ, клон Батенберг
и
Редакцията на БСА осигурява по предварителна заявка
всички нормативни актове отпечатани някога в БСА
в периода от 1957 г.  досега
и

Брой 1/2002
и

Брой 2/2002
и

Брой 3/4 /2002
и

Брой 5/6 2002
и

Брой 7/2002

Брой 8/2002

Брой 9/10 /2002

Брой 11/12 /2002
и
и
иИТУС 98
1000 София, п.к. 1401
ул.Граф Игнатиев 38 А, тел: 02/896 214, GSM 088 343 317, E-mail: itus@netel.bg


Copyright © 1993 - 2003  От ВАС за ВАС
Всички права запазени