Назад към първата страница Издания за строителство и архитектура
ИЗДАНИЯ ЗА СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА
и
ип
списание Инженеринг ревю
ип
ип
ип
Любен Георгиев 
главен редактор

Амелия Стоименова
отговорен редактор

Теодора Иванова 
Олга Антонова
редактори

Иво Бояджиев
Людмил Васев
маркетинг и разпространение

Таня Терзиева
административен директор

Петя Найденова
Мариета Кръстева
Анна Николова
Мирена Русева
Галина Петкова
Петя Накова
Христина Тодорова
рекламни специалисти

Диана Димитрова
Десислава Матеева
компютърен дизайн

ип
ип
София 1612, бул. Димитър Несторов бл.119, вх.В, ап.63
 тел: 02/951 63 64, 988 69 80, 51 38 93, факс: 02/988 69 81
E-mail: tillmedia@netbg.com, tll_media@omega.bgoffice@tllmedia.bg, reklama@tllmedia.bg
Web: www.tllmedia.bg


Copyright © 1993 - 2003  От ВАС за ВАС
Всички права запазени