Назад към първата страница Издания за строителство и архитектура
ИЗДАНИЯ ЗА СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА
и
ип
списание GFFBULGARIA
ип

Издател
Петров Маркетинг ООД
1612 София, ул. Каварна 2-4 
т./ф.: 02/955 24 99 
т./ф.:02/953 16 43 
e-mail: petmar@techno-link.com

Мениджър
Ралф Петров
Редактор
Галина Камбурова

ип
ииИздава се въз основа на лицензионен договор с Karl Hofmnn Verlag, Германия.
ииСписание GFF Bulgaria е част от международната иинициатива DIALOG WINDOW съвместно с Glas, иFenster, иFassade (GFF), Германия, ОКНА и ДВЕРИ + СТЕНЬ! и иФАСАДЬ! + КРОВЛЯ и ИЗОЛЯЦИЯ (Русия), иPENCERE + иCEPHE  (Турция)
и
Консултанти и автори:и
Дипл. инж. Ива Илиева и
Арх. Николай Николовии
Дипл. инж. Петър Орозови
Маркетинг и реклама: Атанас Илкови
Графично оформление: Ивайло Колеви
Печат Бет: Принт ООДи
ии
ип
ип
ип
Copyright © 1993 - 2006  От ВАС за ВАС
Всички права запазени