Назад към първата страница Издания за строителство и архитектура
ИЗДАНИЯ ЗА СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА
и
и
Списание БАСЕЙНЪТ
технологии, конструкции, съвети
ип
ип

Издава Люто

Редакционен екип:
д-р инж. Любомир Костов
инж. Тодор Георгиев
д-р инж. Ирина Костова
инж. Милен Карпузов
Божил Стоянов

Художник:
Венелин Съйнов

Предпечатна подготовка: Пламен Пискулийски
Редакция и цялостна организационна дейност: Реко
Реклама: Ангел Драганов, тел: 02/963 47 70

Пропуснати броеве можете да закурите от редакцията
ип

Тарифа за реклама (размер на страницата 21 х 28 см.)
ипВътрешна страница ипцветна
ипF 1  Цяла страница ипп850.00 лева
ипF 2  1/2 страница ипп450.00 лева
ипF 2  1/4 страница ипп240.00 лева
ипКорици II и III ип1100.00 лева
ипКорица IV ип1400.00 лева
ипЛого в I корица ипп150.00 лева
п
п
ЛЮТО
1164 София, бул. Яворов 24-26
тел: 02/962 05 79, тел/факс: 02/963 47 70
E-mail:luto@luti-bg.com  Web: www.luto-bg.com


Copyright © 1993 - 2003  От ВАС за ВАС
Всички права запазени