Назад към първата страница Издания за строителство и архитектура
ИЗДАНИЯ ЗА СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА
и
ип
НАЦИОНАЛЕН СЕДМИЧНИК
НА БЪЛГАРСКИТЕ АРХИТЕКТИ, СТРОИТЕЛИ И ХУДОЖНИЦИ
ип
ип
Официален информатор на камарата на архитектите в България
ип
Редакционен съвет:
арх. Атанас Тосев
Борис Андреев - Реджо
ст.н.с. д-р арх. Константин Бояджиев
арх. Лидия Станкова
доц. д-р арх. Марта Петрова
доц. арх. Матей Матеев
доц. д-р арх. Михаил Рилски
ст.н.с. д-р арх. Николай Тулешков
ст.н.с. д-р арх. Петко Еврев
арх. Спиридон Ганев
арх. Христо Ганчев

Управител
арх. Николай Тулешков

Административен директор
арх. Николай Каменов

Главен редактор:
Ленко Петков

Зам. главен редактор:
арх. Здравка Ненова

Художествен редактор и дизайн:
Юлиан Тулешков

Редакция: 1505 София, бул. Ситняково Nо 47А; тел./факс: (02) 943 49 60; 943 49 65
Потърсете ни на: 1504 София, ул. Хр. Георгиев 8 А, тел/факс:: 02/943 82 84, 943 81 68
E-mail: arch-art@techno-link.com


Copyright © 1993 - 2005  От ВАС за ВАС
Всички права запазени