И
.
Порталът на Вашия успех !
Запазена марка
БЪЛГАРСКИЯТ  ПОРТАЛ  ЗА  АРХИТЕКТУРА,  СТРОИТЕЛСТВО,  БЛАГОУСТРОЙСТВО  И  СТРОИТЕЛНА ПРОМИШЛЕНОСТ.   ФУНКЦИОНИРА  ОТ  1  ДЕКЕМВРИ  1997  ГОДИНА
и
Назад към първата страница Архив Съобщения
СЪОБЩЕНИЯ
и
Системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението 
ще се тества на 01.10.2013 г. от 13:00 часа – чрез задействане на акустичните сигнали  (сирени)

     В изпълнение на чл.37, ал.1 от Наредбата за условията и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия, и за оповестяване при въздушна опасност (Обн. ДВ бр.20 от 09.03. 2012 г.), системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението ще се тества на 01.10.2013 г. от 13:00 часа – чрез задействане на акустичните сигнали  (сирени).