И
.
Порталът на Вашия успех !
Запазена марка
БЪЛГАРСКИЯТ  ПОРТАЛ  ЗА  АРХИТЕКТУРА,  СТРОИТЕЛСТВО,  БЛАГОУСТРОЙСТВО  И  СТРОИТЕЛНА ПРОМИШЛЕНОСТ.   ФУНКЦИОНИРА  ОТ  1  ДЕКЕМВРИ  1997  ГОДИНА
и
Назад към първата страница Архив Съобщения
СЪОБЩЕНИЯ
и
  Знаете ли:
- кои са новите промени в Кодекса за социално осигуряване, обн. в ДВ. бр. 70 от 09.08.2013г.?
- как според НАП трябва да се документира продажбата на художествени произведения на трети лица?
- дали трябва да се извърши корекция на приспаднат данъчен кредит при кражба на стока?
- дали неизползваният платен годишен отпуск от 2011 г. може ли да се използва в пълния си размер или само 10 дена от него в 2013 г.?
- кога се признава данъчен кредит за родово определени вещи според ВАС?
- кои са последните промени в Международните стандарти за финансово отчитане?

Отговорите на тези и много други въпроси можете да видите в счетоводно-правната информационна система ЕКСПЕРТИС.

В Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС ще намерите следните модули:
- Нормативни актове - цялото действащо законодателство, вкл. конституция, кодекси, закони, постановления, правилници, наредби, актуални счетоводни стандарти /Международни стандарти за финансово отчитане, Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия/, инструкции, международни актове и други;
- Нормативни актове – отменени – отменени конституции, кодекси, закони, постановления, правилници, наредби, счетоводни стандарти, инструкции, международни актове и други;
- Съдебна практика - повече от 20 000 решения и определения на Конституционния съд, Върховния административен и Върховния касационен съд;
- Писма и указания – писма и указания на Националната агенция за приходите, Министерството на финансите, Националния осигурителен институт, Министерството на труда и социалната политика;
- Въпроси, отговори и коментари – отговори и коментари от най-известните специалисти на въпроси по счетоводство, данъци, социално и здравно осигуряване, труд и работна заплата и търговско и облигационно право.
- Счетоводен справочник – примерни счетоводни политики, сметкоплан, използване на счетоводни сметки, счетоводни статии, правилници, лихвени проценти, валутни курсове, размери и срокове по счетоводно, данъчно, осигурително и трудово законодателство и други.
- Образци и формуляри – готови за попълване бланки, формуляри, образци, декларации, финансови отчети, заявления, молби и други.
- Процедури – процедури по данъчното, осигурителното и трудовото законодателство.
- Безплатна услуга "Отговор на въпрос" – абонатите могат да изпратят конкретен професионален казус, на който експертите на „Експертис” отговорят безплатно в рамките на няколко работни дни на посочен e-mail.

В момента можете да се абонирате за ЕКСПЕРТИС на промоционалната цена от 238 лв. без ДДС.

Само в ЕКСПЕРТИС срещу един абонамент получавате достъп до всички модули!

Форма за абонамент – ТУК

Собственик на ЕКСПЕРТИС е издателска група "БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК", която от 1992 г. работи в услуга на хиляди одитори и счетоводители в цялата страна.