И
.
Порталът на Вашия успех !
ПОРТАЛ  ЗА  АРХИТЕКТУРА,  СТРОИТЕЛСТВО,  БЛАГОУСТРОЙСТВО  И  СТРОИТЕЛНА ПРОМИШЛЕНОСТ.   ФУНКЦИОНИРА  ОТ  1  ДЕКЕМВРИ  1997  ГОДИНА
и
Назад към първата страница Архив Съобщения
СЪОБЩЕНИЯ
и
  Информация, свързана с изборите за Европарламент

    Във връзка с произвеждането на избори за членове на Европейския парламент от Република България   на 25 май 2014год.  за периода от  01.05.2014год. до 04.05.2014год. включително   отдел ”ЕСГРАОН”  /ул.”Сан Стефано”№1, ДКЦ ІІ/  ще работи от 09.00 до 15.00 ч. за  приемане на заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия от избиратели с трайни увреждания (по чл.37,ал.1 и 2  от Изборния кодекс).

    Справки в избирателните списъци и местата за гласуване могат да се правят  по един от следните начини:
    - през Интернет на адрес http://www.grao.bg/elections/
     - чрез  SMS на номер 18429.Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора/МТел,Глобул и Виваком/.Цената на SMS е 25 стотинки без ДДС.В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.
     - чрез стационарен или мобилен телефон
    Избира се 0800 1 4726 (“0800 1 GRAO”).Тел.0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.