Назад към първата страница Съобщения
СЪОБЩЕНИЯ
и
и
НАЦИОНАЛНА  ИНФОРМАЦИОННО-РЕКЛАМНА СИСТЕМА
"От ВАС за ВАС" по архитектура, строителство, благоустройство и строителна промишленост

БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН КОМИТЕТ ПО ПРОМИШЛЕНА ЕНЕРГЕТИКА

БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ФОРУМ

"ПАРТНЕРС  ЕКСПО" ПЛЕВЕН
 

НАЦИОНАЛЕН  ДИСКУСИОНЕН  СЕМИНАР
тема:
"ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ПРОМИШЛЕНОСТТА И СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО"

гр.Плевен
12 април 2006 година
строително изложение "ПАРТНЕРС ЕКСПО, зала - Художествена галерия "Илия Бешков"
 

П  Р  О  Г  Р  А  М  А

9,00 - 10,00: регистрация на участниците

10,00 - 10,15: откриване, приветствия
Валентин Иванов -заместник-министър на икономиката и енергетиката 
Таско Ерменков - изпълнителен директор на Агенцията по енергийна ефективност 
 

10,30 - 12,30
Панел I -  Енергетика - политики, стандарти и нови възможности за повишаване на енергийната ефективност в промишлеността
"Методически указания за обследване на енергийната ефективност в промишлените системи" - инж. Любен Машкин  - БНКПЕ
"Енергийна ефективност в топлоенергийни обекти на промишлени системи" - доц. д-р инж.Петьо Гаджанов 
"Енергийна ефективност в индустриалните предприятия - възможности и решения" - инж. Теменуга Маноилова
"Рационални електрически режими в електропотребителните промишлени системи" - доц. д-р инж.Васил Господинов
"НАСА - технологии за диагностика и намаляване на енергийните разходи в промишлеността" - Райка Ротхер - "Q M I - България" ООД, София
"RAUGEO- ефективно използване на геотермална енергия. Слънчеви системи  REХAU-SOLEST в комбинация с други системни решения, които REKAU  предлага"
 - инж.Еким Бойчинов - Рехау ЕООД

12,00 - 12,30: дискусии

12,30 - 13,00: обяд /кафе пауза

13,00 - 16,00 часа
Панел II Успешни практики за повишаване на енергийната ефективност в промишлеността и селското  стопанство; внедряване на нови решения; съвременни технически средства
"Успешни практики, реализирани от ЕНЕМОНА ЕАД, приложени в гражданското строителство, инфраструктурата и промишлените системи"
 - инж.Тодор Левтеров - "Енемона" ЕАД 
"Фирма "POLYTECHNICS" - пълен инженеринг в областта на промишлената и битовата енергетиката. Енергоефективни услуги. Изграждане, реконструкции и ремонт на топлоенергетични инсталации. Оползотвораване ВЕИ. Саниране сграден фонд." - инж.Боян Янкулов - управител на фирма "POLYTECHNICS" 
"Енергоспестяващи инфрачервени излъчватели, подходящи за отопление на помещения в промишлеността и селското стопанство" - инж. Росен Стоянов,  "Каспар инженеринг" ЕООД, София
"Енергийна ефективност в парокондензатни системи в промишлеността" - ст. н. с. Д-р инж. Пенчо Пенчев, София
"Европейски норми и енергийна ефективност на осветлението в промишлените предприятия" - Николай Василев, София
 

14,30 -14,40: дискусия 

14,40 - 16,00: продължение на панел II
"Когенерациони модули на фирма  SOKRATHERM. Системи за биогаз инсталации на фирма  BIOGAS NORD. Котли на биомаса на фирма POLYTECHNIK"
- инж. Александър Воденичаров - Продуктов мениджър - БГ Терм ООД,
"Нови решения за намаляване на енергийните разходи в производството на "Бисер-Олива" АД - Стара Загора" - инж.Нестор Грозев - НИТИ "Променерго" ООД, Стара Загора
"Безотпадна модулна технология за производство на биогенни горива от растителна биомаса" - Проф. д.т.н. Николай Йосифов - Дявач ЕОOД, Нови Искър 
"Правни мерки за насърчаване на производството на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници по комбиниран начин" - Николай Кискинов, "Пенков, Марков и партньори", София 
"Енергийно оползотвораване на органични отпадъци в селското стопанство и хранителната промишленост" - инж.Велчо Велев - мениджър енергийни проекти, "Екосист" ООД 
"Отпадъците от селското стопанство - източник на енергия и полезни компоненти" - Гл. ас. Инж. Емилия Костакева, управител на "ЕКОЕМ", София

16,00 -16,15:  кафе-пауза 

16,15 - 18,00 часа
Панел III Финансиране на проекти и програми за повишаване на енергийната ефективност - стратегии, приоритети, фондове
Модератор: Антон Иванов
Инвестиционният фонд "Европейски енергийни инвестиции" и тяхната програма за България - Ян Стенли, Великобритания
"Възможности на фонда за Енергийна ефективност за финансиране на проекти по Енергийната  ефективност" 
- Надя Георгиева - проектен координатор ФЕЕ,  АГЕНЦИЯ ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Дискусии

18,00 - 19,30 
Коктейл
 
 

ЗАБЕЛЕЖКА:  
Желаещите да получат материали от научно-практическата конференция могат да дадат своята заявка на посоченият адрес на НИРС "От ВАС за ВАС" 


За контакти:
НИРС "От ВАС за ВАС"
гр.Плевен, тел.064/842-061, факс: 064/801 101, GSM 0899/84 78 72
Е-mail: info@otvaszavas.bg