И
.
Порталът на Вашия успех !
ПОРТАЛ  ЗА  АРХИТЕКТУРА,  СТРОИТЕЛСТВО,  БЛАГОУСТРОЙСТВО  И  СТРОИТЕЛНА ПРОМИШЛЕНОСТ.   ФУНКЦИОНИРА  ОТ  1  ДЕКЕМВРИ  1997  ГОДИНА
и
Назад към първата страница Архив Съобщения
СЪОБЩЕНИЯ
и
Обява за предварителен подбор на избор на изпълнител на строителството на язовир „Луда Яна“ и пречиствателната станция за питейни води

    На интернет страницата на Министерството на регионалното развитие е публикувана обява за предварителен подбор на избор на изпълнител на строителството на язовир „Луда Яна“ и пречиствателната станция за питейни води към него.
    Обявата може да бъде намерена на следния адрес: http://www.mrrb.government.bg/?controller=articles&id=5166.