Назад към първата страница Регионални издания
РЕГИОНАЛНИ ИЗДАНИЯ
и
 и
Седмичник за общините и кметствата

и

и
Враца, ул."Цв. Кръстенякова" 13, ОКС, ет.3, стая 319
 

Издава кооперация "Журналист"

За живота такъв, какъвто е!


Брой 15 (368) 17-23.04.2003 г.
 

Кооперация "Журналист"
Председател и главен редактор на "Слово плюс" Параскева Маркова, тел:  088/864 623

2003
екип Враца 3000, п.к. 259, тел: 092/6 11 76, факс: 092/6 06 53
екип Монтана 3400, п.к. 133, ул."Пейо Яворов" 1, бизнесцентър "Огоста", ет.2, тел: 096/4 01 37
екип Видин 3700, п.к. 16, тел: 094/3 99 04, 3 76 25
екип София, тел:  088/864 623

2012
Монтана, ул. "Пейо Яворов" 1, ет.4, п.к. 133
Враца 3000, ул. "Цвета Кръстенякова" 13; п.к. 259

Телефони:
+359 886 024 339;
+359 96 306 383
+359 92 66 11 76

e-mail:slovoplyus@abv.bgslovoplus@yahoo.com
web:http://slovoplus.vratza.com
 

 


Copyright © 1993 - 2003  От ВАС за ВАС
Всички права запазени