Назад към първата страница Проекти за социално-икономическо развитие
ПРОЕКТИ ЗА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ
и
Програма за развитие на транспортната инфраструктура на България за периода  до 2005 година


    Израждане на автомагистралния пръстен и връзките с европейските транспортни коридори. Започна изграждането на пръстена на страната, чието завършване е приоритет за периода до 2005 г. Ще бъдат изградени основни пътни участъци по направление на трансевропейските транспортни коридори. Ще продължи ускореното изграждане на автомагистралите “Тракия”, “Марица”, “Люлин”, “Струма”, “Хемус” и “София – Ниш”.
    До 2005 г. ще завърши изграждането на автомагистрала “Тракия”. От Оризово до Карнобат отсечката е 190 км.
По автомагистралите “Люлин” и “Струма” ще бъдат изградени общо 104 км в участъците Суходол – Дупница и Кресна – Кулата.
През 2001 г. ще бъде завършен участъкът на магистрала “Хемус” от Правец до Боаза.
До края на 2002 г. ще завърши изграждането на отсечката Каспичан – Шумен с дължина 24 км.
 
 

    Поставен е един нов елемент – изграждането на серия от тунели, които имат ключово приложение за пътната мрежа в нашата страна. На първо място е тунелът под връх Шипка. За осъществяване на по-преки връзки между автомагистралите “Хемус”, “Тракия”, “Марица”, между Северна и Южна България като елемент от европейския транспортен коридор 9 през 2002 г. планираме да започне изграждането на тунела под връх Шипка, който ще бъде най-късият път от Северно море, Русия, Румъния през прохода Маказа за Гърция с краен пункт Александропулис.  Ще започне изграждането на тунела в края на 2002 г.  Проектната стойност към момента е 230 милиона лева.
 
 

    Модернизация и обновяване на републиканската пътна мрежа. През изминалия мандат – 1997 – 2001 г., възстановихме голяма част от главните пътища на страната. Ще продължим модернизирането и обновяването на главните пътища от републиканската пътна мрежа по направление Габрово – Казанлък, Кърджали – Маказа, Калотина – София, Пловдив – Рудозем, Сливен – Ямбол, Шумен – Карнобат, Белица – Загражден.
    За периода до 2005 г. се предвижда да бъдат усвоени над 2,5 милиарда лева чрез програмите “Транзитни пътища” 2 и 3, капитално строителство и основен ремонт, които ще бъдат осигурени от предприсъединителните инструменти на Европейския съюз ISPA, ФАР, кредитните линии от Европейската инвестиционна банка, частната инициатива, средствата на Агенция “Пътища”, фонд “Републиканска пътна мрежа” и Фонда за регионални инициативи.
    Програмата за доизграждане и поддържане на общинската пътна мрежа цели свързването на проблемните райони с главните, на транзитните пътища с автомагистралите, транспортната инфраструктура, летища, гари, пристанища и чрез тях с желаните пазари.

    С изграждането на трансграничните програми с Република Гърция и Румъния ще се постигне доближаването на транспортната и екологичната инфраструктура и повишаването на социално-икономическия потенциал на пограничните райони.
    В средата на периода ще стартират и програмите за трансгранично сътрудничество с Република Турция и Република Македония.
За периода се предвижда реализацията на над 80 проекта за съседните страни на обща стойност 800 милиона лева, финансирани от програмите на Европейския съюз и национално съфинансиране.
    През периода ще бъдат изградени гранични контролно-пропускателни пунктове. До края на 2001 г. ще бъде изграден граничният пункт Илинден, който се намира по пътя Гоце Делчев – Драма.
    През 2002 г. ще завършим фериботния комплекс Силистра – Калараш.
    През 2003 г. ще бъде завършен граничния контролно-пропускателен пункт Лесово – Хамзъ Бейли. Пътната връзка от Елхово до Лесово ще бъде изградена в началото на 2002 г.
    През 2005 г. ще въведем в експлоатация  граничните контролно-пропускателни пунктове  Маказа (Това е Кърджали-Комотини-Александруполис.), Салаш, Невестино, Симитли и Струмяни.
В процес на изграждане ще бъдат и три нови гранично-пропускателни пунктове с Гърция, Македония и Югославия.
 
 

    Графиката илюстрира мястото на България в Европейския съюз по отношение на развитието на магистралите.
С жълт цвят е представено мястото, където в момента се намира България, а със синьо е показано къде ще бъдем в края на 2005 г.
В края на мандата, ако Португалия и Ирландия запазят сегашното си положение, ние ще бъдем малко над тях.
Ние винаги сме се стремели да се равняваме по тези две страни при разработката на нашите проекти.
 
 

    За осъществяването на тази програма ще бъдат усвоени близо половин милиард лева. С изграждането на рехабилитацията на транспортните инфраструктури и в частност на пътната мрежа ще се окаже пряко и косвено стимулиращо влияние върху цялата икономика на страната, ще се стимулират националните производители и националните превозвачи, което ще спомогне за намаляване себестойността на продукцията и подобряване качеството на услугите, ще се осигури работа и жилища за много български семейства, ще се създадат по-добри условия за развитие на туризма.
                                                                                                                                                                                                            Информация от МРРБ


 

Copyright © 1993 - 2001  От ВАС за ВАС
Всички права запазени