Назад към първата страница Проекти за социално-икономическо развитие
ПРОЕКТИ ЗА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ
и
Център за третиране на опасни отпадъци  (ЦТОО)


     Във връзка с проведената информационна кампания по проекта за изграждане на Център за третиране на опасни отпадъци  (ЦТОО)  в МОСВ е взето решение процедурите по Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) да бъдат проведени на територията на кметство Беглеж, община Плевен, област Плевен и на територията на община Раднево, област Стара Загора.
    Кандидати по проекта бяха още области Ловеч и Сливен. Процедурата по ОВОС се базира сьщо и на преставените в МОСВ доклади:
- Доклад за информационната кампания предоставен от Регионалния екологичен център за Централна и Източна Европа - клон България
- Доклад от огледа на площадките, включващ анализ на “силните и слаби страни” на площадките представен от датската фирма “Кем контрол”
    На среща в МОСВ Областния управител на Плевен г-н Милчо Илиев и кмета на с. Беглеж - Петко Петков обсъдиха с представители на екоминистерството предстоящите геоложки и хидрогеоложки проучвания. В началото на следващата седмици процедурата по ОВОС, която ще бъде изготвена от фирма “Кем контрол” ще стартира от кметство Беглеж. До края на месец февруари ще фирмата ще изготви докладът по ОВОС, след който отново предстои процедура по обществено обсьждане на доклада в началото па месец март т.г. През месец май МОСВ трябва да внесе доклада и останалата документация за одобрение пред УС на ИСПА. Финансиране на проекта, в случай, че област Плевен и по-конкретно с. Беглеж спечели трябва да се очаква до края на тази година или в началото на 2002 г.
 
 
 

Copyright © 1993 - 2001  От ВАС за ВАС
Всички права запазени