Назад към първата страница Проекти за социално-икономическо развитие
ПРОЕКТИ ЗА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ
и
Финансиране на проекти за координационни и подкрепящи дейности - Call 1 FP7 -SME-2007-3

  Тематична област
    Принос за прилагане на Седма Рамкова програма и подготовка на бъдещата политика на Общността за изследвания и технологично развитие; или Синергия с други политики, насърчаване участието на МСП, НПО и техни мрежи, малки изследователски екипи и нови изследователски центрове в дейностите по тематичните области на програма „Сътрудничество”; или Основаване на изследователски клъстъри в Европейските региони.

  Цели на програмата
    Разпространение и експлоатация на изследователски постижения и обмен на добри практики. Идентифициране на приоритетни изследователски теми за асоциации на МСП, приоритетно чрез установяване на диалог с Националните контактни лица.

  Кой може да кандидатства  - НПО - самостоятелно

  Краен срок за подаване на документите - 10 май 2007

  Размер на отпусканата сума: Общият бюджет на програмата е 2 млн. евро. Няма ограничения за размера на бюджета на проектите.

  Финансираща организация / програма: Седма Рамкова програма на ЕК

  Адрес за контакт:
Всички документи, както и системата за електронно подаване на проект, можете да намерите на:
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CapacitiesDetailsCallPage&call_id=37

  Официална страница на Седма Рамкова програма на ЕК - http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html
FP7 Enquiry service: http://ec.europa.eu/research/enquiries
EPSS Help desk: support@epss-fp7.org   Този E-mail адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка, за да го видите
CORDIS FP7 service: http://cordis.europa.eu/guidance/helpdesk/home_en.html
SME TechWeb: http://sme.cordis.lu
IPR helpdesk: http://www.ipr-helpdesk.org

  Допълнителна информация
    Продължителността на проектите е от няколко месеца до 2 години.

 
Copyright © 1993 - 2007  От ВАС за ВАС
Всички права запазени