Назад към първата страница Национални издания
НАЦИОНАЛНИ ИЗДАНИЯ
и
и
и
и

   Сп. EXTERIOR е периодично специализирано издание за архитектура, строителство, ландшафтна архитектура и дизайн, градоустройство, озеленяване, техника и цялостно външно обзавеждане.
   Целта ни е да обхванем тази част от бизнеса, свързана с всички етапи на външното обзавеждане.
   Наши читатели са всички, които искат да знаят, да видят, да разберат, да потърсят, да научат как и с чия помощ могат да направят екстериора на своя свят по-уютен и красив.
   Нашите партньори са професионалисти от всички нива в областите на външно обзавеждане, градоустройство, архитектура, строителство и озеленяване, недвижими имоти.
   За разлика от другите списания сп. EXTERIOR е „мост“ между инвеститора, проектанта, изпълнителя и крайния клиент. То е свързващото звено, медията на професионално ориентираните към екстериора фирми, компании и държавни институции.
   Материалите в Сп. EXTERIOR са написани от специалисти и са за специалисти във всяка една от изброените области, както и във всички съпътстващи дейности – техника, автомобили, софтуер, информационно обслужване и осигуряване и т.н.

Екипът на Сп. EXTERIOR има за цел да запълни една празнина в българската периодика и да е трибуна на:
архитектурни иновации и проекти,
отразяване постиженията на ландшафтната архитектура, озеленяването и външното обзавеждане,
инвестиции и консултации в областта на недвижимите имоти,
създаване и поддръжка на интересна градска среда,
икономическите проблеми при изграждането и поддържането на архитектурни обекти, тревни площи и паркови пространства,
техника, софтуер, хардуер, информационно осигуряване,
отразяване на реализирани по света проекти във всички области на екстериора.
   Стремейки се към ефективност и имайки пред вид конкретна бизнес аудитория на изданието, ние поднасяме нужната информацията и новостите в бизнеса по професионален и полезен начин.
   Тиражът на списанието е 5000 бр., като 500 от тях са абонати в държавни и общински структури и администрации, както и частни бизнес структури.

    Сп. EXTERIOR е двумесечно издание и се разпространява със 100 % покритие на вестникарската мрежа + веригите магазини ПРАКТИКЕР + веригите бензиностанции.
   Всеки брой е предшестван от външна рекламна кампания в София и по Републиканската пътна мрежа.
   Основната аудитория на списанието са хора във възраст 24–50 г., активно заети в различни професионални сфери, с доход над средното ниво.
   За всички възникнали въпроси и възможности за коментар сме на Ваше разположение!
 
 


EXTERIOR
Издава „Три Консултинг“ ЕООД
гр. София 1606, ул. „Бузлуджа“ 25
тел.: 02/ 9 500 401, факс: 02/ 954 86 53

                                     E-mail: office@exterior.bg, Web: www.exterior.bg

и

   Вижте една статия от списанието - Геноцидът на минералната мазилка. Автор арх. Христина Врабчева
   А това е актуална рекламна тарифа
и
и

EXTERIOR с втори брой на пазара

   Излезе вторият брой на списание EXTERIOR – периодично бизнес издание за архитектура, строителство, ландшафтна архитектура и дизайн, градоустройство, озеленяване, техника и цялостно външно обзавеждане. 

   В броя ще прочетете за:
Заха Хадид – планета със своя собствена орбита, Морска къща в духа на кубизма, Градината на покрива – модна и практична, Експанзията на Mall-овете, Градинските фенери – аксесоари с история и стил, „Пътешествие” с Елица и Стунджи. 
Специален гост е Н.Пр. Пр Джереми Хил, посланик на Великобритания у нас. 
 

Представяне на броя в PDF формат можете да отворите тук.

и
и
и
Copyright © 1993 - 2007  От ВАС за ВАС
Всички права запазени