ИПЗА ФИРМАТА
ИПДЕЙНОСТ
ИПЗА КОНТАКТИ
И

И
Чилъри, водоохлаждащи агрегати от Италия
И
иРаздел А
И
ИPICO R  /  PICO CR
ИPICO R   - Водоохладители с въздушни кондензатори с осови вентилатори, инсталират се отвън, 6 размера, мощност от 5 до 20 KW
ИPICO CR - Водоохладители с въздушни кондензатори с центробежни вентилатори; инсталират се отвътре; 5 размера; мощност от 5 до 17 KW.
И
ИКомпресори
ИХерметични - за размерите 5 и 7, с термична защита.
ИХерметични – Scroll – за размерите от 9 до 20, с термична защита.
ИВсички компресори са шумоизолирани.
И
ИОсови вентилатори PICO R
ИОсовите вентилатори са директно свързани (куплирани) с електрическия  мотор, с вградена термична защита на статорните намотки.
И
ИЦентробежни вентилатори PICO CR
ИЦентробежните вентилатори са директно свързани с електрическия мотор с вътрешна термична защита.
И
ИИзпарители
ИПластини неръждаема стомана със затворени термоизолиращи елементи.
ИДиференциален пресостат за защита на изпарителя е монтирано в цялата серия на раздела.
И
ИТоплообменник
ИИзграден от разклонени алуминиеви тръби.
И
ИСистема за контрол и защита
ИМикропроцесорите имат следните главни функции: задействане на всички функциониращи параметри, визуализиране на охладената течност Ина входа, визуализиране на алармените нива, едновременно  функциониране на компресора, ресет аларми (автоматично изключване при Илипса на напрежение). 
И
ИЕлектрическа схема
ИНаправена в специално напълно защитено табло, обхваща: главен автоматичен прекъсвач, автоматичен прекъсвач за вентилаторите и Ипомощните цикли, брояч за компресора.
И
ИХладилен цикъл
ИОбхваща: филтър, термостатен вентил, пресостат високо и ниско налягане.
И
ИХидравличен кит
ИВключва: резервоар, циркулационна помпа, въздушен винтил, кранче за източване на вода, диференциален пресостат. 
ИРазширителният съд е инсталиран отвътре до акумулиращия резервоар.
И
И
ИPerformo R  /  Performo CR
ИPerformo R   - Водоохладители с въздушни кондензатори с осови вентилатори, инсталирани отвън. 13 размера, мощност от 21 до 160 KW.
ИPerformo CR - Водоохладители с въздушни кондензатори с центробежни вентилатори, инсталирани отвътре; 10 размера, мощност от 21 до И100 KW.
И
ИКомпресори
ИХерметични Scroll, с термична защита. Всички процесори са шумоизолирани.
И
ИОсови вентилатори  - Performo R
ИОсовите вентилатори са директно свързани (куплирани) с електрическия мотор, с вградена термична защита на статорните намотки. 
ИМоторите са (степенни) за размерите 21 - 38 и 90 – 100; моторите на 8-мa  (степен) са за размери 45-80 и за размери 110-160
И
ИЦентробежни вентилатори  - Performo CR
ИЦентробежните вентилатори са директно свързани с електрическия мотор с вътрешна термична защита за размерите 21-38. 
ИНа всички други от раздела свързването е посредством ремък на моторите на 4 степени.
И
ИИзпарители
ИПластини неръждаема стомана със затворени термоизолиращи елементи. 
ИДиференциален пресостат за защита на изпарителя е монтирано в цялата серия на раздела.
И
ИТоплообменник
ИИзграден от разклонени алуминиеви тръби.
И
ИСистема за контрол и защита
ИМикропроцесорите имат  следните главни функции: задействане на всички функциониращи параметри, визуализиране температурата на Иохладената течност на входа, визуализиране на алармените нива, едновременно функциониране на компресора, ресет аларми, автаматично Иизключване при липса на напрежение.
И
ИЕлектрическа схема
ИНаправена в специално напълно защитено табло, обхваща: главен прекъсвач, автоматичени прекъсвачи за вентилаторите и помощните Ицикли, броячи за компресорите, брояч и реле за помпата.
И
ИХладилен цикъл
ИОбхваща: филтър, индикатор на течността, термостатен вентил, пресостат, високо и ниско налягане, управляваща антивибрираща линия за Иизпращане.
И
ИХидравличен кит
ИДва различни типа хидравлични китове (монтирани отвътре), които са подобни като опции.
ИХидравличен кит А – обхваща: разширителен съд, акумулиращ резервоар, циркулационна помпа, предпазен вентил, сферичен вентил, Иобезвъздушител, кранче за източване на вода.
ИХидравличен кит Б -   обхваща: разширителен съд, циркулационна помпа, предпазен вентил, сферичен вентил, обезвъздушител ,  кранче за Иизточване на вода.
И
ИЗа Performo R- CR  21-38 е наличен само хидравличен кит А
ИЗа Performo R 45-100 са налични и двата кита.
ИЗа Performo CR 45-100 и Performo R  110-160 е наличен само хидравличният кит Б.
И
И
ИКуадро R
ИВодоохладители с въздушни кондензатори с осови вентилатори, инсталирани отвън. 12 размера; мощност от 140 да 700 KW.
И
ИКомпресори
ИПолухерметически, с пускане в ход на въздушна струя, с термична електронна защита, с маслен нагревател. 
ИВсички компресори са монтирани върху еластични антивибриращи тампони и са шумоизолирани. 
И
ИВентилатори
ИОсовите вентилатори са директно свързани (куплирани) с електрическия мотор, с вградена термична защита на статорните намотки.  ИЕлектрическите мотори са 6-степенни.
И
ИИзпарители
ИТръбните връзки са покрити със стомана и са термоизолирани.
И
ИТоплообменник
ИИзграден от разклонени алуминиеви тръби.
И
ИСистема за контрол и защита
ИМикропроцесорите имат следните главни функции: задействане на всички функциониращи параметри, визуализиране температурата на Иохладената течност на входа и на изхода, визуализиране на алармените нива, едновременно  функциониране и ротация на компресора, Иресет аларми, автаматично изключване при липса на напрежение.
И
ИЕлектрическа схема
ИНаправена в специално напълно защитено табло с двоен достъп, обхваща: захранващо табло, главен прекъсвач за цялостен достъп, Иавтоматични прекъсвачи за вентилаторите и помощните цикли, броячи за компресорите, брояч и реле за помпата.
И
ИХладилни цикли
ИДва независими цикъла, всеки от които включващ: филтър, индикатор на течността, кранче за течността, термостатен вентил, пресостат Ивисоко и ниско налягане, антивибриращо съединение по линията за изпращане.
И
ИХидравличен кит
ИДва различни типа хидравлични китове (монтирани отвътре), които са подобни като опции.
ИХидравличен кит А1 - обхваща: разширителен съд, акумулиращ резервоар, циркулационна помпа, предпазен вентил, сферичен вентил, Иобезвъздушител, кранче за източване на вода.
ИХидравличен кит А2 - обхваща: разширителен съд, акумулиращ резервоар, 2 - циркулационни помпи, предпазен вентил, сферичен вентил, Ивъзвратен вентил, вентил за  обезвъздушаване, кранче за източване на вода.
ИХидравличен кит Б1 - обхваща: разширителен съд, 1-циркулационна помпа, предпазен вентил, вентил за обезвъздушаване, кранче за Иизточване на вода.
ИХидравличен кит Б2 - обхваща: разширителен съд, 2 - циркулационни помпи (едната е резервна), предпазен вентил, сферичен вентил, Ивъзвратен вентил, вентил за обезвъздушаване, кранче за източване на вода.
И
И
И
иРаздел B
И
ИPICO H / PICO CH
ИPICO H   - термопомпа-въздух с осови вентилатори; инсталирани отвън; 5 размера, мощност от 5 до 17 KW
ИPICO CH - термопомпа-въздух с центробежни вентилатори, инсталирани отвътре; 5 размера, мощност от 5 до 17 KW
И
ИКомпресори
ИХерметически за размерите 5 и 7, снабдени с термична защита.
ИХерметически Scroll за размерите от 9 до 17, снабдени с термична защита. Всички компресори от серията са шумоизолирани.
И
ИОсови вентилатори PICO H
ИОсовите вентилатори са директно свързани (куплирани) с електрическия мотор, с вградена термична защита на статорните намотки 
И(снабдени са със защитна мрежа).
И
ИЦентробежни вентилатори  PICO CH
ИЦентробежните вентилатори са директно свързани (куплирани) с електрическия мотор, с вградена термична защита на статорните намотки.
И
ИИзпарители / Кондензатори
ИПластини неръждаема стомана със затворени термоизолиращи елементи.
ИДиференциален пресостат за защита е монтиран в цялата серия.
И
ИТоплообменник
ИИзграден от разклонени алуминиеви тръби.
И
ИСистема за контрол и защита
ИМикропроцесорите имат следните главни функции: задействане на всички функциониращи параметри, визуализиране температурата на Иохладената течност на входа и на изхода, визуализиране на алармените нива, едновременно функциониране на компресора, ресет аларми, Иавтаматично изключване при липса на напрежение.
И
ИЕлектрическа схема
ИНаправена в специално напълно защитено табло с двоен достъп, обхваща: захранващо табло, автоматичен главен прекъсвач, автоматичен Ипрекъсвач за вентилаторите и помощните цикли, броячи за компресорите.
И
ИХладилен цикъл
ИОбхваща: филтър, индикатор на течността, термостатен винтил, винтил за промяна на цикъла, приемник на течността, пресостат, високо и Иниско налягане, изходи за сервизен достъп.
И
ИСериен хидравличен кит
ИВключва: резервоар, циркулационна помпа, винтил за обезвъздушаване, кранче за източване на вода, диференциален пресостат. ИРазширителният съд е инсталиран отвътре до акумулиращия резервоар.
И
И
ИPERFORMO H / PERFORMO CH
ИPERFORMO H - Термопомпи с въздушен кондензатор с осови вентилатори, инсталирана отвън, 12 размера, мощност от 21 до 160 KW.
ИPERFORMO CH - Термопомпи с въздушен кондензатор с центробежни вентилатори, инсталирана отвътре, 9 размера, мощност от 21 до 100 ИKW.
И
ИКомпресори
ИХерметически Scroll с топлинна защита. Всички компресори от серията са шумоизолирани.
И
ИОсови вентилатори  PERFORMO H
ИОсовите вентилатори са директно свързани (куплирани) с електрическия мотор, с вградена топлинна защита на статорните намотки 
И(снабдени са със защитна мрежа). 6- степенни мотори за размерите 21-38 и за размера 90; и 8-степенни мотори за размери 45-80 и 110-160.
И
ИЦентробежни вентилатори  PERFORMO CH
ИЦентробежните вентилатори са директно свързани (куплирани) с електрическия мотор, с вградена топлинна защита за размери 21-38.
ИЗа всички останали свързването е посредством ремъци и макари на 4-степенни мотори.
И
ИИзпарители / Кондензатори
ИПластини неръждаема стомана със затворени термоизолиращи елементи.
ИДиференциален пресостат за защита на изпарителя е монтирано в цялата серия.
И
ИТоплообменник
ИИзграден от разклонени алуминиеви тръби.
И
ИСистема за контрол и защита
ИМикропроцесорите имат следните главни функции: задействане на всички функциониращи параметри, визуализиране температурата на Иохладената течност на входа и на изхода, визуализиране на алармените нива, едновременно  функциониране  на компресорите, 
Иресет аларми, автаматично изключване при липса на напрежение.
И
ИЕлектрическа схема
ИНаправена в специално напълно защитено табло, обхваща: захранващо табло, главен прекъсвач, автоматични прекъсвачи за вентилаторите Ии помощните цикли, броячи за компресорите, брояч и реле за помпата.
И
ИХладилен цикъл
ИОбхваща: филтър, индикатор на течността, термостатен винтил, четирипътен винтил, пресостат, високо и ниско налягане, приемник на Итечността, антивибриращо съединение по линия на течността.
И
ИХидравлични китове
ИДва различни типа хидравлични кита (монтирани отвътре), които са подобни като опции.
ИХидравличен кит А – обхваща: разширителен съд, акумулиращ резервоар, циркулационна помпа, предпазен вeнтил, сферичен вeнтил, Иобезвъздушител, кранче за източване на вода.
ИХидравличен кит Б -   обхваща: разширителен съд, циркулационна помпа, предпазен вeнтил, сферичен вeнтил, обезвъздушител,  кранче за Иизточване на вода.
И
ИЗа Performo H-CH 21-38 е необходим само с кит А
ИЗа Performo H 45-90 стават и двата кита
ИЗа Performo CH 45-90 и Performo H 110-160 е необходим само хидравличен кит Б.
И
И
ИКуадро H
ИТермопомпите въздух-вода от серията Куадро H, които в настоящата брошура са представени в 7 размера с хладилна мощност от 
И100 до 270 KW. Продуктите се характеризират с изключително тихо функциониране и са забележително лесни за употреба и поддръжка.
ИУдобни са да бъдат използвани за разхлаждане и затопляне на вода в климатичните съоръжения или при процеса на средна и висока Имощност. Проектирани са да бъдат инсталирани отвън и идват изпробвани от фабриката. Използваният охладител е R22, но искания продукт Иидва снабден с R407C.
И
ИКомпресори
ИХерметически компресори с вътрешна топлинна защита и маслен нагревател за размерите 100 и 120. За размерите от 140 до 270 Иполухерметически с: електрически мотор и насочване на въздушната струя, електронна топлинна защита, маслен нагревател, кранчета за Ипрекъсване на отпускането и всмукването. Компресорите са монтирани върху еластични антивибриращи тампони. 
И
ИВентилатори
ИОсовите вентилатори са директно свързани с електрическия мотор на външния ротор. Поставени са в специални защитени съдове. ИЕлектрическият мотор е на 6-степени и е снабден с вътрешна топлинна защита. Скоростта на вентилаторите се променя автоматично от Иелектронен регулатор във функция от налягането и кондензацията.
И
ИИзпарители
ИТръбните връзки са покрити със стомана и са термоизолирани.
И
ИТоплообменник
ИИзграден от разклонени алуминиеви тръби.
И
ИСистема за контрол и защита
ИМикропроцесорите имат следните главни функции: задействане на всички функциониращи параметри на охладителя, визуализиране  Итемпературата на охладената течност на входа и на изхода, визуализиране на алармените нива, регулиране на температурата на водата или Ина течността – охладена/затоплена, пауза на компресорите в pump down (изключва се размер 120), автоматична ротация на Ипоследователността на компресорите, брояч, едновременно функциониране на компресорите (минимално време между два старта, 
Иминимално време между изгасване и стартиране, минимално време за работа, време за закъснение между стартирането на компресорите, Ивреме за закъснение между започване/изключване на помпата, време за закъснение между започване/изключване на компресорите и т.н.), Иресет аларми, автоматично изключване след липса на напрежение, задействане на параметрите, които определят функционирането на Иелектронния регулатор на броя включвания на вентилаторите.
И
ИЕлектрическа схема
ИНаправена в специална обвивка с двоен вход и абсолютно защитена от атмосферни условия обхваща: захранващо табло, главен 
Ипрекъсвач, прекъсвачи за вентилаторите и помощните цикли, прекъсвачи за компресорите, броячи за компресорите и вентилаторите, брояч 
Ии реле за топлинната помпа, електронно контролно табло.
И
ИХладилни цикли
ИДва независими цикъла, всеки от които включващ: кранче за прекъсване изпускането и всмукването на компресорите, безшумно изпускане Ина компресорите (изключва размери 100 и 120), филтър, индикатор на течността, термостатен вентил, свързване на зареждането и Иобслужването, пресостат, високо и ниско налягане, манометри на високото и ниското налягане, масло, защитен вентил, вентил за промяна 
Ина цикъла, приемник на течността,разделител на течността. 
И
ИДруги характеристики
ИВърху машината е монтиран диференциален пресостат за защита на изпарителя. Помещението на компресора е шумоизолирано.
И
ИВоден кит
ИИнсталиран на борда на машината, обхваща: резервоар, една или две циркулационни помпи, вентил на прекъсващите помпа(и), Иразширителен съд, вентил за обезвъздушаване, предпазен вентил, кранче за зареждане  и източване, манометър.
И
И
И
иРаздел C
И
ИPERFORMO RW / PERFORMO HW
ИPERFORMO RW – водоохладители с воден кондензатор, 16 размера, охладителна мощност от 5 до 160 kW.
ИPERFORMO HW – термопомпа вода/вода, широко изменение на водата, 16 размера, топлинна мощност от 7 до 200 kW.
И
ИКомпресори
ИХерметически за размерите 5 и 7, с топлинна защита.
ИХерметически Scroll за размерите от 9 до 80, с топлинна защита.
ИПолухерметически за размерите от 100 до 160, с топлинна защита и електрическо маслено съпротивление. Насочване на въздушната струя.
ИВсички компресори от серията са шумоизолирани.
И
ИИзпарители / Кондензатори
ИПластини неръждаема стомана със затворени термоизолиращи елементи.
ИДиференциален пресостат за защита на изпарителя е монтиран в цялата серия.
И
ИСистема за контрол и защита
ИМикропроцесорите имат следните главни функции: задействане на всички функциониращи параметри,  визуализиране  температурата на 
Ивхода на течността, визуализиране на алармените нива, едновременно  функциониране  на компресорите, резет аларми, автоматично Иизключване при липса на напрежение.
И
ИЕлектрическа схема
ИНаправена в специално помещение, напълно защитено от атмосферните условия.
ИРазмери 5 – 38
ИОбхваща: захранващо табло, автоматичен главен прекъсвач, автоматичен прекъсвач за помощните цикли, брояч за компресора.
ИРазмери 45 – 80
ИОбхваща: захранващо табло,главен разделител с общ вход, автоматичен прекъсвач за помощните цикли, автоматичен прекъсвач, броячи за Икомпресорите.
ИРазмери 100 – 160
ИОбхваща: захранващо табло,главен разделител с общ вход, автоматичен прекъсвач за помощните цикли, прекъсвачи за компресорите, Иброячи за компресорите.
И
ИХладилен цикъл
ИРазмери 5 – 17
ИОбхваща: филтър, термостатен вентил, пресостат, високо и ниско налягане.
ИРазмери 21 – 80
ИОбхваща: филтър, индикатор на течността, термостатен вентил, пресостат, високо и ниско налягане, антивибриращо съединение по линия 
Ина течността (размери 45 – 80).
ИРазмери 100 – 160
ИОбхваща: филтър, индикатор на течността, термостатен вентил, пресостат, високо и ниско налягане, пресостат за диференциалното налягане Ина маслото, кранче за течността, вентил, възвратен вентил за течността, кранче за източване на компресорите.
И
И
И
иРаздел D
И
ИКуадро FC
ИВодоохладителите с въздушна кондензация от серията Куадро  FC, които в настоящата брошура са представени в седем размера, които Ипокриват охладителна мощност от 120 до 310 Kw. Тук ще ви бъде разяснено и функционирането по време на зимния период. 
ИНамаляването на температурата на външния въздух идва по път изключващ компресорите и охлаждането на течността се осъществява 
Исамо от топлообменника на свободно охлаждане със значително пестене на енергия. Използваният хладилен агент е R22; но по заявка 
Иидват снабдени с R407C.
И
ИКомпресори
ИПолухерметически компресори с: електрически мотор и насочване на въздушната струя, електронна топлинна защита, маслен нагревател, Икранчета за прекъсване на нагнетяването и всмукването. Компресорите са монтирани върху еластични антивибриращи тампони. 
И
ИВентилатори
ИОт типа - осови вентилатори,  директно свързани с електрическия мотор на външния ротор. Поставени са в специални защитени съдове. ИЕлектрическият мотор е на 6-степени и е снабден с вътрешна топлинна защита. Скоростта на вентилаторите се променя автоматично от Иелектронен регулатор във функция на налягането на кондензацията.
И
ИИзпарител
ИТръбните връзки са покрити със стомана и са термоизолирани.
И
ИТоплообменник
ИИзграден от разклонени алуминиеви тръби.
И
ИСистема за контрол и защита
ИМикропроцесорите имат следните главни функции: задействане на всички параметри, които характеризират функционирането на охладителя,  Ивизуализиране  температурата на охладената течност на входа и на изхода на машината, визуализиране на алармените нива, регулиране на Итемпературата на водата или на охладената течност, управление на Free Cooling, спиране на компресорите в pump down, автоматична Иротация на последователността на компресорите, брояч, едновременно функциониране на компресорите (минимално време между Истартиране и стартиране, минимално време между изгасване и стартиране, минимално време за работа, време за закъснение между Ивключването на компресорите, време за закъснение между включване/изключване на помпата, време за закъснение между Ивключване/изключване на компресорите и т.н.), ресет аларми, автоматично изключване след липса на напрежение, задействане на Ипараметрите, които определят функционирането на електронния регулатор на броя включвания на вентилаторите.
И
ИЕлектрическа схема
ИНаправена в специална обвивка с двоен вход и абсолютно защитена от атмосферни условия, обхваща: захранващо табло, главен Иразделител с общ вход, прекъсвачи за вентилаторите и помощните цикли, прекъсвачи за компресорите, броячи за компресорите и Ивентилаторите, броячи и реле за топлинната помпа/и, електронно контролно табло.
И
ИХладилни цикли
ИДва независими цикъла, всеки от които включващ: кранче за спиране нагнетяването и всмукването на компресорите, безшумно изпускане 
Ина компресорите, филтър, индикатор на течността, термостатен вентил снабден с външен изравнител, вентил-контролиращ кондензацията, Иприемници на течността, свързване на зареждането и обслужването, пресостат високо и ниско налягане, пресостат за диференциално Имаслено налягане, манометри на високо, ниско налягане и масло, предпазен вентил на високото и ниско налягане.
И
ИДруги характеристики
ИВърху машината е монтиран пресостат за диференциално налягане за защитата на изпарителя.
ИПомещението на компресора е шумоизолирано.
И
ИВоден кит
ИИнсталиран на борда на машината, обхваща: резервоар, една или две циркулационни помпи, вентил на прекъсващите помпа(и), Иразширителен съд, вентил за обезвъздушаване, предпазен вентил, кранче за зареждане и изпразване, манометър.
И
И
И
иРаздел E
И
ИPICO MCR
ИPICO MCR от 7 до 19  kW. Мотокондензирано тяло с въздушна кондензация и осови вентилатори, външна инсталация, 5 размера, Иохладителна мощност от 6,7 до 19,3 kW.
ИПродуктите се характеризират с изключително тихо функциониране и са забележително лесни за употреба и поддръжка.
ИВсички продукти са подложени на прецизна и детайлна проверка преди доставката.
ИИзползваните охладители са R22 и R407С.
И
ИКомпресори
ИХерметически за размерите 5 и 7, с термична защита. Херметически Scroll за размерите от 9 до 17, с топлинна защита.
ИВсички компресори от серията са шумоизолирани.
И
ИВентилатори
ИОсови вентилатори директно свързани с електрическия мотор, с термична защита и снабдени със защитна мрежа.
И
ИТоплообменник
ИИзграден от разклонени алуминиеви тръби.
И
ИСистема за контрол и защита
ИМикропроцесорите имат следните главни функции: защита на компресора, визуализиране на алармите за високо и ниско налягане, резет Иаларми, автоматично изключване при липса на напрежение.
И
ИЕлектрическа схема
ИНаправена в специално помещение, напълно защитено от атмосферните условия, обхваща: захранващо табло, автоматичен главен Ипрекъсвач, автоматичен прекъсвач за помощните цикли, брояч за компресора.
И
ИХладилен цикъл
ИОбхваща: филтър, приемник на течността, пресостат високо и ниско налягане, кранче по пътя течността и всмукването.
И
И
ИPERFORMO MCR
ИPERFORMO MCR от 27 до 93 kW. Мотокондензирано тяло с въздушна кондензация и осови вентилатори, външна инсталация, 9 размера, Иохладителна мощност от 21 до 90 kW.
ИПродуктите са проектирани да функционират максимално тихо и са забележително лесни за употреба и поддръжка.
ИВсички продукти са подложени на прецизна и детайлна проверка преди доставката. Използваните охладители са R22 и R407С.
И
ИКомпресори
ИКомпресорите са херметически Scroll с термична защита. Всички компресори от серията са шумоизолирани.
И
ИВентилатори
ИОсови вентилатори директно свързани с електрическия мотор, с вътрешна термична защита и снабдени със защитна мрежа. Електрически Имотор на 6-степени за размери от 21-38 и размер 90, електрически мотор на 8-степени за  45-80.
И
ИТоплообменник
ИИзграден от разклонени алуминиеви тръби.
И
ИСистема за контрол и защита
ИМикропроцесорите имат следните главни функции: защита на компресора,  визуализиране на алармите за високо и ниско налягане, ресет Иаларми, автоматично изключване при липса на напрежение.
И
ИЕлектрическа схема
ИНаправена в специално помещение, напълно защитено от атмосферните условия, обхваща: захранващо табло, главен прекъсвач, Иавтоматични прекъсвачи за помощните цикли, брояч за компресора и вентилаторите.
И
ИХладилен цикъл
ИОбхваща: филтър, индикатор на течността, пресостат високо и ниско налягане, приемник на течността, кранче по пътя на течността и Ивсмукването.
И
И
| Фирми | Актуално |
Copyright ©иии1993 - 2005  От ВАС за ВАСиииВсички права запазени