Назад към първата страница Енергоефективност
От ВАС за ВАС - ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТ  И ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГОИЗТОЧНИЦИ 
и
и
5-ти Международен конгрес за ЕЕ и ВЕИ за Югоизточна Европа,
НДК, София 6 април

програма

 
Април 6

8,30 Регистрация
9,00 Официално откриване
9,30 Стратегии за ЕЕ & ВЕИ по време на финансова криза

Водещи: Дж. Насауер, Р. Бартл, Bayern Innovativ, Германия
• Развитието на ЕЕ и ВЕИ в ЕС. Водещата роля на Германия – В. Хофман, EPIA, AMAT, Германия
• Поличитеска рамка за ЕЕ и ВЕИ в Югоизточна Европа – С. Паси, България
• ЕЕ и ВЕИ от другата страна на Черно море
• ЕЕ & ВЕИ в Средиземноморския регион – Х. Пипос, Министерство на Развитието, Гърция
• Австрия като партньор на Югоизточна по отношение на ЕЕ И ВЕИ – Г. Паурич, Австрийска енергийна агенция
 
11,10 - 11.40  Кафе-пауза и b2b срещи в изложбата
• Мобилизиране на ВЕИ инвестициите в България – К. Лефковиц, Ню Юръп Корпорит Адвайзъри, България
• Финансиране на ВЕИ проекти – М. Майер, UniCredit Leasing, Австрия
• Създаване на зелени работни места, преглед в рамките на Централна и Източна Европа – Д. Марселя, Европейски център за възобновяема енергия Gussing, Австрия
• Ролята на медиите за обучение и популяризиране на ЕЕ & ВЕИ
 
13,00 - 14.00 Обяд и b2b срещи в изложбена зала  ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
Водещ: Т.Ерменков, Агенция по енергийна ефективност
• Най-добрите практики за ЕЕ: Къде се намира Югоизточна Европа според стандартите на ЕС? – Милко Ковачев, Европейска банка за възстановяване и развитие, Великобритания
• Далкия - Партньор на Стратегиите за Енергийна ефективност – С. Льомоан, Далкия, България

ПАНЕЛ: Проекти на ЕБВР – И. Хиновски, И. Илиев, EnCon Services, България; Енергиен паспорт – Г.Миладинова, Генерална дирекция “Енергетика и Транспорт”, ЕК, Белгия
 
  Кафе-пауза и b2b срещи в изложбената зала

• Високо ефективни електроцентрали в Бавария. Когенерация – Р. Бартл, Bayern Innovativ, Германия
• Висококачествена топлинна изолация на приемлива цена – Д. Назърски, БАИС, България
• Соларна архитектура и сгради с нулева консумация на енергия – Р. Савов, България
• Енергийноефективно осветление - П. Шварц, Hungarian Lighting Society Association
 
17.30 ПАНЕЛ: Федерация по ЕЕ и ВЕИ и взаимодействието между страните в Югоизточна Европа
Германия като стратегически партньор (Поканени представители от Австрия, България, Македония, Гърция, Румъния, Сърбия, Турция, Германия и др.)

Водещ: Стри-Хип, Германска асоциация на соларната индустрия

Cеминар:
Стъпки към енергийна ефективност в общините - с допълнително заплащане (65 евро без ДДС)
Водещ: Д. Марселя, Европейски център за ВЕИ Гюсинг, Австрия

Проект за енергийна автономност на дадена община
• Kak една община може сама да се снабдява с топлинна енергия, електричество и горива и да стане енергийно независима?
• Внедряване на план за енергийна автономност във вашата община .
• Оценка на енергийните нужди: методи, събиране на данни
• Начини за по-добро разпределение на необходимата енергия
• Технически възможности и начини за енергийно снабдяване на дадена община, потенциал за намаляване на CO2-емисии
• Aлтернативи за общинска логистика
• Rолята на дадена община като енергиен модел
• Ролята на общините за локализиране проблемите при внедряване на ВЕИ
• Етапи на внедряване - стратегии

Добри практики
• Покриване на енергийните нужди на една община със средно големи размери ( какви електро и топлоцентрали, мощности, е т.н.), решение на проблемите със свръхнатоварването
• Финансовата страна на един проект
 
18.30 Коктейл
 
 

Април 7
Фотоволтаични и соларни технологии в Югоизточна Европа
 
9.00 Производство на фотоволтаични и соларни системи
Водещ: С. Кънев, ЦЛ, СЕНЕИ, БАН
• Производство на c-Si PV клетки за GW мощност – Д. Рихтарик, Q-Cells, Германия
• PV/T хибридни модули - У. Бихлер, Solar Center Algaeu, Германия
• Високоефективни тънкослойни PV модули. Цялостни решения – Х. Грос/ В. П. Кох, Centrotherm /Gate-East, Германия
• Стъкло и слънчева енергия – Г. Албайрак, Sisecam, Турция
• Соларно стъкло – изисквания и потенциал за намаляване на разходите - Х. Маренхолц, Linde Group, Германия
 
10.40 - 11.10 Кафе-пауза и b2b срещи в изложбената зала
• Високоефективни инвертори за покриви и паркове – У. Шнайдер, Steca, Германия/България
• PV пазар и развитието на тази индустрия в Гърция – А. Захариу, Solar Cells Hellas, Гърция
• Тънкослойни фотоволтаици, произведени в Югоизточна Европа – Н. Беров, СоларПро
• Опитът на ANEL в оползотворяване на потенциала на слънчева енергия в Турция – Л. Гюлбахар, ANEL, Турция

 
Монтаж на фотоволтаични и соларни системи

Водещи: Б. Ковачич, SEEA, Сърбия
• Solarteur - най-модерното обучение – В. Кирхенщайнер, BZS Munich, Германия; Д. Марселя, ECRE Gussing, Австрия
• Програма 1000 Слънчеви покриви – Трансфер на ноу-хау в Югоизточна Европа - К. Кьолер, Alpen Solar, Германия
• Първият соларен фотоволтаичен парк в Югоизточна Европа с мощност 1 MW. Успехи и проблеми – Р. Христов, Сънсървиз

 
14.30 ПАНЕЛ: Соларни паркове с мощност над 1 MW. Наученото в Германия и Испания и планове за Югоизточна Европа (Германия, Гърция, Соларсистемс ООД- Фотоволтаичните електроцентрали в Чехия, Словакия и България)

Водещи: К. Щрасер, MEPSolar, Германия

 
15,30 Кафе-пауза и b2b срещи в изложбената зала
 
16,30 ПАНЕЛ: Проблеми при включване в мрежата на ток от ВЕИ – Стри.-Хип, Асоциация на немската соларна индустрия, ЧЕЗ (Г.Миков), ЕОН (поканен), EVN (поканен), Raiffeisen Bank (поканен), UniCredit Leasing Group, PPC Гърция (поканен)

Водещ: В. П. Кох, Gate-East, Германия

Съпътстващо мероприятие

КОНФЕРЕНЦИЯ "ЕЛЕКТРА - ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА БИЗНЕС С ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ" ОРГАНИЗИРАНА ОТ ОРГАЛИМ, СЕНЕЛЕК, БАСЕЛ, БДС
Инициативата ЕЛЕКТРА предлага ключ към конкурентоспособност и развитие на Вашата компания до 2020г. и по-нататък.

Спонсори, програма, докладчици, доклади
 

 
Април 8

9.00 Вятър
Водещ: В. Киряков, АПЕЕ
• Вятърни паркове с GW мощност и мрежов паритет в Европа – Н. Ларсен, Global Wind Power, Дания
• Настоящи постижения и проблеми на вятърната индустрия в Югоизточна Европа – Т. Бобочиков, AES Wind
• Статус и перспективи на вятърната енергия в България. Ролята на Vestas при оформяне на пазара – С. Илиес-Майер, Vestas Централна Европа
 
10.00 ПАНЕЛ: Опит в производството на вятърна енергия в Югоизточна Европа – У. Клингбахер, WKS(Австрия); А. Лъонхардт, AES Geo Energy (САЩ), Н. Ларсен, Global Wind Power (Дания);Т. Бобочиков, AES Wind
 
10.30 - 11.00  Кафе-пауза и b2b срещи в изложбената зала
 
Биомаса
Водещ: Е. Туре, Halic Univ., Турция
• Раздробяване, смилане и направа на пелети от биомаса с машините на Amandus Kahl - Amandus Kahl - К. Игнатов, С. Вахе, Германия
• Биогорива – Проблемите изчезват, когато използвате алги – О. Пулц, IBE, Германия
• Газовитe двигатели Jenbacher. Когенерация (CHP) с биогаз, сметищен газ и газове от пиролиза и газификация – Д. Минев, GE Energy
• Биогорива второ поколение - Б. Кавалов, Institute for Energy, Холандия

 
12.30- 13.30 Обяд и b2b срещи в изложбена зала
 
Геотермална енергия
• Геотермалното богатство на Тоскана, Италия - Р. Бертани, ENEL, Италия
• Геотермалният потенциал в Югоизточна Европа - М. Фитикас, Гърция
• Обезсоляване на вода, електолиза и водородно гориво - Е. Туре, Halic University, Турция
 
14.30 Кафе-пауза и b2b срещи в изложбената зала
 
15.00 Енергийна независимост на общините - най-добрите практики

Водещи:
• Енергийна централа, работеща с отпадъци в центъра на Виена – К. Оберлайтнер, Австрийска енергийна агенция
• Устойчиви (зелени) общности – една реалност от Гюсинг - Д. Марселя, ECRE Guessing, Австрия
• Гархинг/Мюнхен и неговия нов енергиен микс – К. Виегард, EWG Garching / В. П. Кох, Gate-East, Германия
• Ролята на местните власти при определяне на планове за подобряване на околната среда и вземане на решения – А. Гомез, Sustainable Energy Solutions, Испания
• Енергийна ефективност и ВЕИ в градска среда – PolyCity по програма Concerto – У. Ейкър, Stuttgart University of Applied Sciences, Германия
 
17,30 Закриване на Конгреса
 
Организатор Виа Експо
032/945459
032/960012
www.viaexpo.com
office@viaexpo.com

 
 
програма:  http://www.viaexpo.com/congress-ee-vei/bg/program.php

информация: http://www.viaexpo.com/congress-ee-vei/bg/press-info.php
 

 
Copyright © 1993 - 2009  От ВАС за ВАС
Всички права запазени