Назад към първата страница Енергоефективност
От ВАС за ВАС - ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТ  И ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГОИЗТОЧНИЦИ 
и
и
Австрийски фирми-участнички в изложби
„ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ & ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ” и “Save the Planet”, 13-15 Април 2011, София IES
 
АВСТРИЙСКО ПОСОЛСТВО – Търговски отдел
Ул.”Цар Самуил” 35, 1000, София
+ 359 02 953 15 53
Факс 02 953 24 26
E-mail: sofia@advantageaustria.org
www.advantageaustria.bg
 
 

Представени на изложбите с КАТАЛОЗИ

1. AAT Abwwasser u.Abfaltechnik
www.aat-biogas.at
техника за първична обработка на утайки от пречиствателни станции,
биологични отпадъци и суровини от селското стопанство
Търси партньор за коопериране

2. ABA Austrian Business Agency
www.aba.gv.at
Консултиране на чуждестранни фирми с интерес към Австрия като място за осъществяване на стопанска дейност
Предлага услуги и ноу-хау

3. АВВ
www.abb.at
сигурен и ефикасен пренос на електроенергия от водноелектрически централи до мястото на нейното потребление
Търси краен клиент

4. ANDRITZ HYDRO
www.andritz.com
електромеханични съоръжения и сервизни услуги и автоматизация(“waterto-wire’) за водноелектрически централи
Предлага услуги и ноу-хау

5. Bilgeri Environ Tec
www.environtec.at
складиране и оползотворяване на биогаз, газ от пречиствателни станции за отпадни води и сметищен газ, инсталация за отвеждане на отпадъчен въздух десулфузация
Предлага услуги и ноу-хау

6. de Berater Untemehmensberatung
www.dieberater.com
консултиране, монитуринг и управление на проекти от областта на възобновяема енергия
Предлага услуги и ноу-хау

7. Duktus Tiroler Rohrsysteme
www.ductus.com
тръбни системи от лят чугун за снабдяване с питейна вода, отвеждане на отпадните води, задвижване на турбини и т.н.
Предлага услуги и ноу-хау

8. HYRO NOE Gruppe Bank
www.hyponoe.at/gruppe
финансиране за общини, обществени организации и фирми, финансиране на проекти
Предлага услуги и ноу-хау

9. ILF Beratende Ingenieure ZT
www.ilf.com
инженеринг в областта на енергетиката и опазване на климата, водите и околната среда и др.
Предлага услуги и ноу-хау

10. KCO Cogeneration & Bioenergie
www.kohibach.at
Ток и топлина от дърво, производител на отоплителни системи и електроцентрали на биомаса
Търси краен клиент

11. Knauf
www.knauf.bg
енергоспестяващи строителни материали
Предлага услуги и ноу-хау

12. MAGE SunFIXINGS
www.sunfixings.com
системи за закрепване и монтаж на фотоволтаични панели и слънчеви колектори
Търси дистрибутори

13. Prangl
www.prangl.at
кранове под наем, специални транспортни средства, превоз на свръхгабаритни товари, работни платформи
Предлага услуги и ноу-хау

14. RHI
www.rhi-ag.com
Огнеупорни облицовъчни системи за технологии за опазване на околната среда за съоръжения за изгаряне
Търси дистрибутори

15. TPA Horwath
www.tpa-horwath.com
Данъчни консултации и одитенг, платформа за компании, разработващи проекти, за инвеститори, индустриални предприятия и за институции
Предлага услуги и ноу-хау

16. VOGELBUSCH Biocommodities
www.vogelbusch-biocommodities.com
технологии за производство на биоетанол
Предлага услуги и ноу-хау

17. Wolf Theiss
www.wolftheiss.com
едно от водещите сдружения в Централна и Югоизточна Европа, с богат опит в енергийния сектор
Предлага услуги и ноу-хау

18. WU Executive Academy
www.executiveacademy.at
“Executive Еducation” – програпи MBA/MBL/LLM, университетски учебни курсове и програми за фирми
Предлага услуги и ноу-хау
 
 

ПРЕДСТАВЕНИ НА ЩАНДОВЕ – зала 2

EREMA Engineering Maschinen und Aniagen
www.erema.at
съоръжения за рециклиране на пластмаса

Herz Armaturen
www.herz-bg.com
съоръжения за изгаряне на отпадъци от дървообработването и дървени палети, изделия за отоплителни и санитарни инсталации

IFE Aufbereitungstechnik
www.ife-bulk.com
вибротраспортьори, пресевни машини и магнитни сепаратори

KPV Solar
www.kpv-solar.com
висококачествени фотоволтаични модули

Polytechnik
www.polytechnik.com
съоръжения за изгаряне на биомаса

Sacki Anlagenbau
www.niedermair-sackl.at
пещни инсталации, автоматизация, инженеринг и конструкции

Schrack Technik
www.schrack.com
енергетична техника и техника за пренасяне на данни /енергоразпределение, мрежи за данни/

STRABAG
www.strabag.com
строителство, включително на обекти за опазванне на околната среда

Voestalpine Krems
www.voestapine.com/en/products/sections/special_sections.html
студено валцувани специални формовани тръби и профили
 
 

ДРУГИ ПРЕДСТАВЕНИ АВСТРИЙСКИ КОМПАНИИ В ИЗЛОЖЕНИЕТО:

Alu Konig Stahi
www.alukoenigstahi.com
системи строителни профили, кухи стоманени профили както и формовани и овални тръби

A.S.A.International Environmental Services
www.asa-grup.com
управление на отпадъци

Fronius International
www.fronius.com
фотоволтаични преобразователи, системи за зареждане на батерии, технологии за заваряване

Ekoosist
www.ekosist.com
представител на австрийските фирми MWM Austria (www.mwm.net - мотори на газ и дизел за децентрализирано /локално/ енергоснабдяване/ и Liogest /www.biogest.com – съоръжения за производство на биогаз и техника за пречистване на отпадни води

Erato Holding
www.erato.bg
представител на австрийските фирми Hargassner /www.hargasster.at – отоплителни съоръжения с изгаряне на ситни дървесни отпадъци и пелети/ и Josef Binder /www.binder-gmbh.at – съоръжения за изгаряне на биомаса

Vestas Central Europe, Austria
www.vestas.com
вятърни електроцентрали, ветрогенератори

Rehau
www.rehau.bg
системи за използване на възобновяеми енергийни източници като геотермална енергия, соларни съоръжения,панелни отоплителни, повърхностни охладители, канални системи

 
Copyright © 1993 - 2011  От ВАС за ВАС
Всички права запазени