Назад към първата страница Енергоефективност
От ВАС за ВАС - ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТ  И ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГОИЗТОЧНИЦИ 
и

От средата на юни стартира новия енергиен сайт www.BulEnergyNews.org

    По проект на Българския енергиен форум и с финансиране от Фонда Маршал и Балканския Тръст за демокрация от средата на юни стартира новия енергиен сайт www.BulEnergyNews.org
    За първи път в България се реализира идеята за създаване на специализиран енергиен сайт под мотото «За прозрачност в енергетиката».
    Предназначението на сайта е да предостави широк достъп за открито споделяне на мнения и предложения по актуални енергийни теми, както от професионалисти и експерти в областта, така и от потребителите.
    Сайтът ще предлага актуална информация за тенденциите в развитието на енергетиката в България, в Европейския съюз и в света, ще предлага анализи и експертни мнения от различни групи специалисти – инженери, икономисти, финансисити, социолози, представители на академичната общественост, обикновени потребители на енергийни услуги и други. Във форумите, които съществуват по всяка тема могат да бъдат споделени различни мнения на читатели, които няма да бъдат цензурирани. Допълнителна ефективна обратна връзка с посетителите ще бъдат анкетите по актуални теми на българската енергетика, които ще бъдат публикувани периодично.
    Амбициите на авторския колектив, разработил сайта и осигуряващ поддръжката му са той да се превърне в основен справочник и консултант по енергийни теми за българското общество, в който да може да се намери нецензорирана информация и различни гледни точки за големите енергийни проекти, състоянието на законодателната и регулаторната рамка в България, документи и информация за преговорите по 3 и 4 блок на АЕЦ»Козлодуй», новата енергийна стратегия на страната, бъдещето на възобновяемите енергийни източници, проблемите на топлофикациите, цените, развитието на енергийната ефективност, състоянието и управлението на големите енергийни монополи, приватизацията в енергетиката и много други.
    За първи път в практиката на електронните сайтове в страната, поради големия инвеститорски интерес ще бъде организирана «борса» на проекти на възобновяеми енергийни източници, където инвестори, кандидат-инвеститори и офериращи такива проекти могат да намерят контакти, и полезна базова информация за евентуални бъдещи сделки.
    В предвидената обратна връзка с посетителите на сайта виждаме коректив за водената от нас политика и прецизиране целевата група на нашити потребители.
    Сайтът ще поддържа актуална информация за различни групи курсове за обучение и преквалификация в областта на енерегетиката.
    По предложение на някои енергийни дружества ще бъдат организирани тематични конкурси с награди.
 


Copyright © 1993 - 2009  От ВАС за ВАС
Всички права запазени