Назад към първата страница Енергоефективност
От ВАС за ВАС - ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТ  И ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГОИЗТОЧНИЦИ 
и
Технологична борса ЕЕ и ВЕИ
26-28.03.2009 г. - гр.Арад, Румъния

    По повод Международното изложение за Възобновяема Енергия и Енергийна Ефективност на сградите ENREG ENERGIA REGENERABILA® ще се проводе в периода 26-28.03.2009 г. - гр.Арад, Румъния - третото по големина изложение в Румъния.
По време на изложението на 28.03.2009 IPA CIFATT Craiova, RO 4 Europe - партньор на Enterprise Europe Network организира Технологична борса - Brokerage de tehnologii.

    Събитието се организира в сътрудничество с REECO GmbH Germania, Търговската Камара, Индустрията и Селското стопанство на Област АРАД, Търговската камара и Индустрия Вълча, както и Румънската Асоциация за Трансфер на Иновативни Технологии.
    Очакват се 70 международни изложители и над 300 участника в конференцията. Регистрирани са участници от 7 страни: Австрия, Испания, Италия, Белгия, Чехия, Унгария, Румъния и др.
    Ще бъдат представени компании като : AB Energy, Global Hydro Energy GmbH, EnviTec Biogas, Seba Industrial, Gestamp Asetym Solar, CINK Hydro-Energy k.s., Nahtec Nahwarmetechnologie & Anlagentechnik GmbH, MEGGI Hungary, REC Renewable Energy Company.
 
Технологичната борса се открива под патронажа на годишнината на Европейското Творение и Иновации, под надслова “Изобретения, Творения, Иновации”

    Събитието ще се проведе в три секции:
- икономически мисии ((business cooperation) - 26-27 Март 2009
- технологическа борса - 28 Maрт 2009
- създаване на партньорства за участие в международни проекти(partner search) - 28 Maрт 2009, срещи с потенциални европейски бизнес-партньори, които търсят експертни знания и “ноу-хау” в областите на продукция, маркетинг и дистрибуция или търсят повече информация, научни изследвания.
    Технологичната борса е среща между представители на научните среди и предприемачи, интересуващи се от проекти за съвместно изследване и внедряване в рамките на FP7.
   Събитието предоставя в три секции и 8 тематични направления на ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ благоприятната възможност да намерят подходящи европейски партньори чрез индивидуални дискусии, които да доведат до полезни и плодотворни бъдещи сътрудничества.
- Геотермална енергия, хидроенергия
- Енергия от дърво
- Енергийна ефективност на строителството и възобновяване/саниране/
- Когенерация
- Слънчева енергия
- Топлоенергия
-  Биогаз, бионерегия

За повече информация вижте:
 http://www.enreg-expo.com/ i
относно записването за брокеража: http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/public/bemt/home.cfm?EventID=1884   sau   http://www.ipacv.ro/ro4een/index.php?events_international.php&idev=99

На тези адреси ще намерите и формуляр за участие.

Участието е БЕЗПЛАТНО !!!
Бихте могли да се свържете с нас на адрес office@ipacv.ro ; cornelia popa@ipacv.ro
Gabriel Vladut
RO4Europe, partener Enterprise Europe Network
 


 
Copyright © 1993 - 2009  От ВАС за ВАС
Всички права запазени