Назад към първата страница Енергоефективност
От ВАС за ВАС - ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТ  И ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГОИЗТОЧНИЦИ 
и
и
Система за стопанисване на дъждовната вода
и
    Ако по-рано дъждовната вода беше възможно най-бързо и цялостно отвеждана чрез системи от канали, днес се предпочита децентрализираното й стопанисване. При него дъждовната вода може да се събира в резервоари за по-късно използване или да се отвежда с дренажни съоръжения до нивото 
на терена.
   Оптимален вариант: Системите REHAU за оползотворяване на дъждовна вода или за децентрализирано дренажно отвеждане на дъждовна вода.
и
RAUSIKKO master RR
Със системата от дренажна мрежа и тръби RAUSIKKO master RR до голяма степен чиста дъждовна вода се отвежда от покривните площи изцяло в основата. Поради дренажната система, която спестява място. RAUSIKKO master RR е особено подходящ при разработвани нови жилищни области, строителни обекти с големи покривни площи, както и под паркинги. Възможно е да се монтира дори и в последствие

RAUSIKKO master MR
Чрез интегриран, почистващ почвен пасаж системата от дренажна мрежа и коритообразни канали RAUSIKKO master MR може да се използва и при 
леко замърсена вода, например от пътища или паркинги. Точно когато наличната канализация не трябва да се натоварва и замърсява допълнително, 
RAUSIKKO master MR е особено подходяща преди всичко за големи площи в новоизгражданите жилищни и промишлени зони

RAUSIKKO compact
Лесно за употреба, модулно стандартно решение за едно- и многофамилни къщи

RAUSIKKO compact гарантира една оптимална и продължителна водо-пропускливост посредством голямата дренажна площ, а при това компактни размери на дренажните канали Чрез използването на еластични стандартни компоненти от цялостна модулна система се опростява планировката. Ниското тегло и лесното свързване чрез пьхване дават възможност за лесен монтаж

RAURAIN
Събрана централно в резервоар, дъждовната вода се разпределя в сградата посредством тръбопроводна система и помпа. След това тя може да се използва за напояване на градината или за миене на тоалетни, за пране или чистене. Адаптирана към изискванията на потребителите, системата за използване на дъждовната вода спестява ценна питейна вода, а естествено и пари.
и
и
РЕХАУ ЕООД
и
1700 София, бул. Симеоновско шосе 75
тел. ++359 2 965 5787, факс ++359 2 965 5770
E-mail: sofia@rehau.comEkim.Boytschinov@@rehau.com,   Web: www.rehau.bg
 
Copyright © 1993 - 2006  От ВАС за ВАС
Всички права запазени