Назад към първата страница Енергоефективност
От ВАС за ВАС - ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТ  И ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГОИЗТОЧНИЦИ 
и
ТЕРМОПОМПЕНИ СИСТЕМИ

75% енергия подарък от природата
само 25% разход за електроенергия

    Това са климатични системи, които използват постоянна температура на земята и водата и служат за:
  отопление и охлаждане на жилищни сгради
  топла вода за битови нужди
  те пренасят топлина от по-нискотемпературна към по-високотемпературна среда
  използват електрическа енергия само за пренасяне на топлината
  работят с коефициент на трансформация от 2,5 до 6. Това намалява разходите за отопление, топла вода и климатизация
  в режим охлаждане системите "вода / вода" работят с около 20% по-висока ефективност в сравнение със системите "въздух / вода".
  В Европа термопомпените инсталации са широко разпространени особено в Швеция и Швейцария. Тенденцията е използването на нафта и газ да бъде
     ограничено. Европейските държави предоставят преференции за използването на нови енергийни източници.
  С термопомпа се отоплява сградата на Канадския парламент.
  Най-старата термопомпа в Европа е монтирана през 1937 г. и до днес отоплява кметството на гр. Цюрих.
 

Принцип на работа на термопомпените системи

    Термопомпените системи според нуждите и наличните ресурси могат да бъдат:
  вода/вода
  земя/вода
  въздух/вода
Работа на термопомпите е да пренася топлинна енергия от система с ниско температурно ниво към система с по-високо температурно ниво. Електрическата енергия е необходима само за задвижване на компресора на термопомпата и представлява 25% от получената енергия, а останалите 75% се получават от природни източници /вода, земя, въздух/.

   Тази топлина изпарява хладилен агент в изпарител топлообменник. Спирален компресор засмуква и нагнетява парите под високо налягане и те кондензират в кондензатор-топлообменник.
    Получената енергия надвишава 3 - 4 пъти вложената електрическа енергия и може да се използва както за подгряване на топла вода така и за климатизация на сградата.
    Коефициента на трансформация в зависимост от типа на термопомпата е
  въздух/вода         от 2,6 до З,З
  вода/вода            от 4,4 до 5,6
  земя/вода            от 4,3 до 4,4
    В отоплителния кръг може да се включат като втора степен други енергийни източници, за да се постигне по-висока температура или
гарантиране на надежността.
    Термопомпите са по-ефективни от слънчевите колектори.
    Може с лекота да заменя ел. бойлери за топла вода. Могат да заменят централното снабдяване с топла вода. Мобилни са и могат да осигурят топлата вода за целия блок.
    Термопомпените системи са много гъвкави.
    Термопомпените агрегатни системи позволяват по-високи температури с каскадно свързване. Осъществяват гъвкаво пасване на
различни мощности и нужди например плувни басейни, климатизации, топла вода.
    За прилагане в класическите еднофамилни и двуфамилни къщи се прилагат алтернативно компактна серия. Задължителен елемент в инсталациите на Термопомпените системи е бойлер-акумулатора. Неговите функции са да акумулира количеството енергия, когато няма консумация и отдаде същата във върховите часове на пик консумация. Това спомага за оптимизиране на инвестиционните разходи при подбора и изчислението на мощността на термопомпата на конкретния обект.

    Пример:
    Ако капацитета на компресора е 3 квтч, то получената енергия е около 12 квтч. Температурата на охладения контур е обикновено 12-16 градуса при голям дебит, охлаждането е 3-5 градуса. Отоплителният кръг има няколко пъти помалък дебит, но с температура 55 градуса.

Предимства на термопомпените системи


  изключително висока ефективност от 1 квтч електроенергия се получават от 3 до 6 квтч топлоенергия
  нуждите от топла вода могат да бъдат задоволени
  те могат и да охлаждат
  те са независими от външната температура
  те могат да работят на еднофазен ток
  не са пожароопасни
  удобни са за ползване и управление
  за техния монтаж не се изискват разрешителни
  не отделят вредни газове и опазват околната среда

НАШАТА ОФЕРТА...

За Вашия жилищен блок
Топла вода с термопомпа
Доставката и инсталирането са за сметка на НЕЛБО ИНЖЕНЕРИНГ
Всеки консуматор има водомер за топла вода.
Цената на 1 мЗ топла вода е 4 лв/куб. м, Всеки плаща разходите си сам!

Какво е необходимо?
1.Молба за присъединяване към термопомпената система.
2. Договор между домоуправата на етажната собственост с протокол за решение по образец с Доставчика ТАЕС Нелбо инже-
неринг за присъединяване към термопомпената система.
3. Индивидуален договор за доставка на топла вода със собственика на жилището. Тези собственици, които не желаят доставка на
топла вода, фирмата ги отсъединява от мрежата по надлежен ред чрез затапване и пломбиране на вход.

и
Термопомпа "Въздух / Вода"
Тип
NTP13
NTP18
NTP23
Габарити АхВхН
1110х800х1200
1110х800х1200
1110х800х1200
Тегло / кг
210
222
230
Хладилен агент - фреон
R407C
R407C
R407C
Ел. мощност на компресор Copeland KW
2.5
3.4
4.9
Изходяща топлинна, Мощност KW
8
11.6
12,5
Коефициент на трансформация
3,3
3,4
2,6
Максимална температура на изход
60
60
60
Минимална температура на външния въздух
20
20
20
и
Термопомпа "Въздух / Вода"
Тип
NTPW10
NTPW13
NTPW18
Габарити АхВхН
970x520x700
970x520x700
970x520x700
Тегло / кг
112
122
138
Хладилен агент - фреон
R410А
R410А
R410А
Ел. мощност на компресор Copeland KW
2.3
3.0
4.0
Изходяща топлинна, Мощност KW
12.5
17.0
23.0
Коефициент на трансформация
5.5
5.6
5.7
Максимална температура на изход
60
60
60
Минимална температура на външния въздух
10
10
10
и
Термопомпа "Въздух / Вода"
Тип
NTPZ10
NTPZ13
NTPZ18
Габарити АхВхН
970x520x700
970x520x700
970x520x700
Тегло / кг
112
122
138
Хладилен агент - фреон
R410А
R410А
R410А
Ел. мощност на компресор Copeland KW
2.2
3.1
3.8
Изходяща топлинна, Мощност KW
9.7
13.2
16.8
Коефициент на трансформация
4.4
4.2
4.4
Максимална температура на изход
60
60
60
Минимална температура на външния въздух
20
20
20
ии
Изискването за увеличаването на мощността се осъществява чрез монтирането на комбинация от две иди три броя от съответния тип помпа.
и
НЕЛБО ИНЖЕНЕРИНГ ООД
E-mail: office@nelbo.com
гр. София: ул. "Тинтява" №15 - 17, тел: 02/969 12 12; факс: 02/962 12 20
гр. Велико Търново: ул. "Оборище'' 4, тел.: 602200. 602202, 602203, тел./факс: 602201
гр. Пловдив: ул. "Антон Страшимиров" 14, тел.: 642413, ж.к. "Тракия"14Б, тел.: 682813
гр. Плевен: бул. "Русе" 8 А, тел.: 34568
гр. Бургас: ж.к. "Славейков", бл. 26. вх.1. ет. 1, тел. : 880970, 860958
гр. Варна: бул. '3-ти мар1", Промишлена енергетика, тел.: 476610
гр. Русе: ул."Боримечка'' 43, (Бизнес инкубатор), тел.: 824095
гр. Казанлък: ул. "Розова долина" 2, тел.: 64399
гр. Сливен: ул."Хаджи Димитър" 39, тел.: 37023
гр. Враца: ул."М. Горки" 9, тел.: 63293, факс: 27587
гр. Перник: ул."Тунджа" 16, тел.: 604085
Copyright © 1993 - 2003  От ВАС за ВАС
Всички права запазени