Назад към първата страница Енергоефективност
От ВАС за ВАС - ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТ  И ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГОИЗТОЧНИЦИ 
и
ии
и
RAUGEO - ефективно използване на геотермалната енергия
и
и
С RAUGEO отоплявате, охлаждате и спестявате иновативно

  Приложението на системата RAUGEO си заслужава, тъй като с нея може да се постигне до 75% енергоспестяване.
  За добиването на геотермална енергия по правило се използват термопомпи, които работят на принципа на хладилника: Топлината се отвежда от охлаждания материал и се отделя в околната среда през охлаждащите ребра. По същия начин термопомпата, чрез специална тръбна система, сонда RAUGEO sode PE-Xa и колектор RAUGEO collect PE-Xa отнема топлината от земята и я трансформира на по-високо температурно ниво.

  РЕХАУ се занимава с използването на регенеративната енергия, за да може още днес да даде своя принос за бъдещето.

и
и
    Станете и Вие потребител на геотермална енергия и си набавете до 75% от необходимата Ви топлина от земята !
и

RAUGEO collect PE-Xa
и
Предимства на използването на геотермалната енергия

Използването на геотермалната енергия предлага:

инезависим от климатичните условия и сезона енергиен източник с ниски разходи
иенергия, която е на разположение още на дълбочина 1.20 метра
изначително намаляване на емисиите на СО2
иенергоспестяване от 25% при отопляване и до 85% при охлаждане
иизползването на една инсталация както за отопление, така и за охлаждане
изащита на околната среда


RAUGEO sode PE-Xa
и
и
Добив на енергия от площи -
RAUGEO collect PE-Xa:

илесно и евтино полагане при наличие на достатъчно място

иблагодарение на високата устойчивост на надраскване и напукване на PE-Xa тръбите могат да се избегнат разходите за подмяна на почвата

иограничени производствени разходи и висок КПД, тъй като смесените почви имат по-голяма топлопроводимост от пясъка
 


Колектор за геотермална енергия

Сонда за геотермална енергия
Добиване на енергия от земята - 
RAUGEO sode PE-Xa:

иза задоволяване на най-големите претенции за качество и здравина

ибез връзки под земята, което гарантира сигурността, тъй като няма риск от нехерметичност на заварките или изготвените по друг начин връзки

итрайна устойчивост и нечувствителност на драскотини, набраздяване и други наранявания, благодарение на PE-Xa тръбите.

и
и
и
Системни решения от РЕХАУ в областта на строителството

РЕХАУ предлага многобройни решения:
иповече удобство - по-малко енергийни разходи: Използвайте земната топлина с помощта на
    въздушния топлообменник AWADUKT Thermo на PEXAУ
иприемете дъжда за чиста монета - използване на дъждовната вода с RAURAIN на РЕХАУ
испестете си разходите за херметизация с цел укрепване на парцела - инфилтрация на
    дъждовната вода с RAUSIKKO на РЕХАУ
иакумулирайте слънчевата енергия - използване на слънчевата енергия с REHAU-SOLECTТ
иприятна топлина и комфортно охлаждане
ивсичко на едно място - РЕХАУ отопление/охлаждане на площи

и
и
и
РЕХАУ ЕООД
и
1700 София, бул. Симеоновско шосе 75
тел. ++359 2 965 5787, факс ++359 2 965 5770
E-mail: sofia@rehau.comEkim.Boytschinov@@rehau.com,  Web: www.rehau.bg
 
Copyright © 1993 - 2006  От ВАС за ВАС
Всички права запазени