Назад към първата страница Енергоефективност
От ВАС за ВАС - ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТ  И ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГОИЗТОЧНИЦИ 
и
и
Енергийна ефективност ЕЕ & възобновяеми енергийни източници (ВЕИ),
Управление на отпадъците & рециклиране, Форуми за Югоизточна Европа
( София 13-15 април 2011)Регистрирайте се онлайн до 13 март на преференциални цени!

Само за три работни дни Конгресът за ЕЕ &ВЕИ и Конференцията Savet the Planet (управление на отпадъците, рециклиране)  дават възможност за контакти с над 800 международни и регионални експерти.

В паралелната изложба участват водещи фирми от Австрия, Германия, Дания, Италия, Китай, Финландия, Холандия, Чехия, Швеция, Швейцария   и региона на Балканите ще представят в три зали на ИЕЦ нови технологии и продукти.
 
Над 80 лектори от 28 държави в програмата. Гореща тема – Енергия от отпадъци с  лектори от Австрия, Германия, Канада, Полша, Сърбия, САЩ, Словения, Япония, Швейцария. Представени ще бъдат нови подходи и иновационни практики, чието прилагане ще стимулира инвестициите в региона.   Новост ще е и първият Соларен форум за Балканите.
 
Двете събития се подкрепят от Министерство на икономиката, енергетиката и туризма; Министерство на околната среда и водите; Агенцията по енергийна ефективност; WtERT(Съвет за проучвания и технологии за производство на енергия от отпадъци); ESWET (Европейски доставчици на технологии за енергия от отпадъци); REEEP(Партньорство за ВЕИ и ЕЕ); Световeн алианс за децентрализирана енергия, EPIA (Eвропейска Фотоволтаична асоциация), ESTIF(Европейска федерация на соларната термична индустрия).
 
Партньори на форумите са 59 медии и 70 организации от България и чужбина.

Ако работите в областите енергийната ефективност, възобновяемите енергийни източници, управление на отпадъци, рециклиране, това е събитието, в което да трябва да участвате.

За допълнителна информация: www.viaexpo.com
 
Програма:
Конференция Управление на отпадъци & рециклиране
Конгрес ЕЕ и ВЕИ
 
Регистрация за слушатели:  
Конференция Управление на отпадъци & рециклиране
Конгрес ЕЕ и ВЕИ
 
Регистрация за посещение:
Изложбата ВЕИ и ЕЕ
Изложбата Управление на отпадъци, рециклиране
 
Прессъобщения:
Конгрес и изложба за ЕЕ и ВЕИ
Конференция и изложба за Управление на отпадъците и рециклиране
 

 
Copyright © 1993 - 2011  От ВАС за ВАС
Всички права запазени