Назад към първата страница Енергоефективност
От ВАС за ВАС - ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТ  И ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГОИЗТОЧНИЦИ 
и
и
и
Компактни когенерационни модули 40-400 kW

   Икономични и екологични, напълно готови за свързване, компактните когенерационни модули на SOKRATHERM предлагат отличен начин за доставка на енергия. Електрическа енергия, аварийно захранване, топлинна енергия и охлаждане - произведени на много малко пространство по бърз, безшумен и дълготраен способ, с ниски експлоатационни разходи.

SOKRATHERM- централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия
Индивидуални, модулни централи за оптимално използване на енергията
и

  Когенерационни централи 
   за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия (СНР)

   Когенерационните централи са основани на принципа на комбинираното производство на електрическа и топлинна енергия: СНР са малки отоплителни централи, които едновременно с топлинната енергия, произвеждат ефективно и електрическа енергия. Освен това те са агрегати, които използват почти цялата отпадна топлина от отработените газове. Допълнително проектиран, като отоплителен/охлаждащ модул, той може да използва топлинна енергия за захранване на абсорбционен чилър. По такъв начин централата отоплява през зимата и охлажда през лятото - с оптимизиран капацитет на използване през цялата година.
   Когенерационният модул се състои от двигател с вътрешно горене, който задвижва генератор. Произведената електрическа енергия се отдава в електропреносната или електроразпределителната мрежа. Топлинната енергия, произведена от горенето, е отведена чрез охладителната система в 
отоплителната система или във водосъдържател. 
   Благодарение на компактната конструкция, мощността на двигателя и топлинната енергия от изгарянето се преобразува в електрическа и топлинна енергия по най-краткия път с минимални загуби.

   Гъвкаво използване
   Поради ефективното използване на енергията, нашите когенерационни модули могат лесно да покрият нуждите от електрическа и топлинна енергия.
Кратковременните пикове на потреблението на електрическа енергия са осигурявани от електрическата мрежа. По време на особено студените дни, може да бъде добавен върхов котел.

   Когенерационните модули на SOKRATHERM могат да бъдат комбинирани по тяхната мощност, за да се покрият точните нужди на сградите и техните обитатели. Болниците имат различни потребности от електрическа и топлинна енергия, за разлика от административните сгради, а плувните басейни имат различни потребности, в сравнение с индустриалните предприятия.

и
и
   Възможно приложение 
   на когенерационните модули 40-400 kW
Индустриални обекти
Болници
Училища
Конферентни центрове
Домове за възрастни
Кметства
Административни сгради
Рехабилитационни центрове
Плувни басейни
и
и
иТехнология - гъвкава и екологично чиста
и
   Когенерационните модули на SOKRATHERM са също така подходящи за работа и в силно чувствителна по отношение на шума среда. Двигателят и генераторът са разположени на вибрационен шумозаглушител, така че корпусът е напълно шумоизолиран. По този начин когенерационните модули могат да работят дори в болници, здравни заведения, училища и домове за възрастни.

   Надеждна работа
   Нашите когенерационни модули са грижливо фабрично тествани. Те се доставят в звукоизолиран корпус и се инсталират за кратко време. Тяхната извънредно тиха работа, дължаща се на специалното окачване на гумени тампони, предотвратява предаването на вибрации към сградата. Поради тази причина не е необходим отделен фундамент. Всеки модул си има собствен вграден съд за смазочното масло, така че няма нужда от поддръжка или проверки на централата извън планираните интервали за сервизиране.
   Всеки СНР модул има своя собствена система за контрол - TeleManager, която работи напълно автоматизирано с микропроцесори и управляващи устройства.

   Коефициент на полезно действие
   Компактните когенерационни модули на SOKRATHERM достигат коефициент на полезно действие на произведената електрическа енергия от 37% и общ К.П.Д над 90% от енергията, съдържаща се в горивото. Сравнено с производството на електрическа енергия в големите централи и производството на топлинна енергия с котли в отоплителните централи, когенерационните централи се нуждаят от 30% по-малко гориво. Когенерационните централи също намаляват емисиите от СО2 с почти 60% и NO2 с почти 20%.
и
и
   Оразмеряване на когенератора
   В повечето случаи размерът на когенератора се определя чрез пресмятане на максималната потребност от топлинна енергия (=Qmax). В зависимост от климатичната зона и цените на електрическата енергия и газта, работата с когенерационни модули е икономически изгодна, ако изходящата топлинна мощност (=Qcнp) на когенератора е около 20-30% от Qmax. При специални обстоятелства за пиков товар или авариен генератор, оразмеряването се изчислява според електрическото потребление.

   Работа в каскада
   За да регулираме спрямо потребностите от топлинна енергия и/или да увеличим сигурността на енергопроизводството, желаната енергия може да бъде произведена от няколко когенерационни модула.
 

и
и
Управление на когенерационните модули на SOKRATHERM
Безопасно и безаварийно действие

   SOKRATHERM MiniManager + TeleManager
   Показател за ефективността на когенераторите е тяхната лесна поддръжка и достъпност. Системата за сервиз на SOKRATHERM, предлага индивидуални
договори за поддръжка с подробна информация за всеки клиент. Квалифицирания персонал, бързото изпълнение на ремонтните работи и гарантираната
доставка на резервни части са съгласно стандартите за сервиз на SOKRATHERM.
   За да осигури надеждна, при ниски разходи за поддръжка и безпроблемна работа, SOKRATHERM разработи своя собствена система за дистанционно
управление - TeleManager.
   MiniManager е проектирана за управление на един когенератор с един котел и един буферен съд, докато МахiManager може да управлява до четири когенератора, котел и буферен съд.
   В зависимост от потреблението на топлинна енергия, когенераторът и котелът се включват и изключват автоматично. Всички проблеми се предават директно на клиента и/или сервизния център на SOKRATHERM чрез факс, SMS или е-mail. Със стандартен компютър чрез модем, клиентът и сервизният център имат достъп по всяко време до настройките на когенератора.
   Протоколите и техническите данни се събират, записват и оценяват за оптимизиране на работата и се изпращат обратно към когенератора.
Когенерационни централи на SOKRATHERM. Решението за печеливша, надеждна и устойчива доставка на енергия. За допълнителна информация се свържете с нас!

и
и
Технически данни
  Ко-генератор тип
GG50
GG70
GG104 1)
GG130
GG140 2)
GG198 1)
GG237
GG383 1)
GG402 1)2)
 Двигател MAN, тип
E 0834 E302
E 0836 E302
E 0836 LE202
E 2876 E302
E 2876 E322
E 2876 LE302
E 2842 E312
E2842 LE312
E2842 LE322
и
 Електрическа мощност (kW)
50
70
104 [104]
130
140
198 [198]
237
383 [344]
402 [363]
 Топлинна мощност (kW)
82
114
148 [156]
211
217
287 [299]
372
542 [496]
563 [523]
 Консумация на газ (kW)
146
204
282 [290]
374
396
538 [553]
669
1028 [934]
1073 [986]
 Електрическа мощност (%)
34.2
34.3
36.9 [35.9]
34.8
35.4
36.8 [35.8]
35.4
37.3 [36.8]
37.5 [36.8]
 Топлинна мощност (%)
56.2
55.9
52.5 [53.8]
56.4
54.8
53.3 [54.1]
55.6
52.7 [53.1]
52.5 [53.0]
 КПД (%)
90.4
90.2
89.4 [89.7]
91.2
90.2
90.1 [89.9]
91.0
90.0 [89.9]
90.0 [89.8]
 Отношение ел./отп. енергия
0.61
0.61
0.70 [0.67]
0.62
0.65
0.69 [0.66]
0.64
0.71 [0.69]
0.71 [0.69]
и
 Периодичен сервиз (h) 
1 250
1 250
1000
1 250
1 250
1000
1 250
1000
1000
 Основен ремонт (h)
40000
40000
50000
50000
50000
50000
50000
50000
50000
и
 Размери:  Дължина (mm)
2 400
2400
2700
2700
2700
3200
3200
3500
3500
               Дебелина (mm)
900
900
900
900
900
1300
1 300
1300/1600
2 300/1600
               Височина (mm)
1 800
1 800
2 000
2 000
2 000
2 300
2 300
2 300
2 300
               Тегло  (kg)
1 950
2 070
2 550
2 760
2 850
4 330
4 650
5 990
5 990
 Ниво на шума (db(A) нa 1 m)
62
62
63
66
66
66
69
72
73

1) Спецификация за вход. магистрала (40° С) при смесващ интеркулер. Спецификацията при 70° С е в квадратните скоби
2) Очаква се да са в продажба от средата на 2006 г.
    Обхват на доставката: компактен модул BHKW, състоящ се от газов двигател и генератор, свързани с еластичен съединител и твърд междинен фланец,
топлообменник студена вода и топлина от отпадните газове, помпа за студена вода, предпазен газорегулиращ участък, резервоар за маслен резерв,
автоматика за доливане на масло със следене на нивото и т.н., изцяло свързани с тръби, за експлоатация в отоплителни системи с 90/70° С температури
на подаване и връщане, монтиран в шумозаглушителен корпус, готов за присъединяване. Интегриран електрошкаф с управляваща и силова част за
напълно автоматично действие, вкл. следене на мрежата с предпазни устройства съгласно VDEW-директивата, изцяло опроводен. Намаляване на вредните
вещества през катализатор и ламбда-регулиране до стойности под граничната от TA-Luft (2002). Първоначално напълване с моторно масло и защита срещу
корозия, както и изпитване на стенд с последващо първо техническо обслужване. За още подробности виж съответното техническо описание.

Всички данни са ориентировъчни стойности, запазено право за изменения.
Специални изпълнения за работа с газ пропан (също бивалентно) по заявка.
 
 

Увереност благодарение на опита
Над 25 годишен опит в технологиите за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия

   Тайната на успеха на SOKRATHERM е в опита: От 1997 година ние сме произвели 500 когенерационни модула за множество сгради и много разнообразни изисквания. Този дългогодишен опит в технологията на комбинираното производство на електрическа и топлинна енергия, гарантира надеждност, икономическа ефективност и работа при ниски експлоатационни разходи.
   Ние използваме само дългосрочно доказали се компоненти, от установени производители. Това осигурява изключително висока надеждност. Мрежата на нашите  сервизи обхваща цяла Европа и гарантира, че компетентни лица за контакт са винаги на разположение на нашите клиенти. Отстраняването на повредите и доставката на резервни части, работят бързо и гладко.
   Високата отговорност на всеки, който работи за нас, екипността и гъвкавостта в компанията, осигурява на SOKRATHERM възможността да бъде в крак с последните развития на екологичните технологии, посветени на удовлетворението на клиентите и точно ориентирани към икономични решения.

и
Ен Сист ООД
1421 София, ул. Богатица 30, тел/факс: 02 963 15 40, 02 963 15 40, 0889 603 343
E-mail: petya@vibul.com,   Web: www.vibul.com

 
Copyright © 1993 - 2007  От ВАС за ВАС
Всички права запазени