Назад към първата страница Енергоефективност
От ВАС за ВАС - ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТ  И ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГОИЗТОЧНИЦИ 
и
и
и
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕНЕРГИЯ ОТ БИОМАСА
и . и
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

70и
и
ииБИОМАСА - безкрайно възобновяемо и екологично гориво, а дървото е акумулатор на слънчевата енергия
и
   Във времена на все повече нарастващи цени на енергията и намаляващи запаси на течни горива и газ, алтернативните енергии стават все по-значими.  Какво е по-лесно за производство на енергия от използването на ресурси, които са достъпни, в изобилие и бързо регенериращи се.
и
  Тази форма на горивата осигурява една от най-екологично чистата енергия.
   Въглеродният двуокис, отделен в процеса на изгарянето на дървесината, се превръща отново в кислород в процеса на растеж на растенията. 
   Като резултат на специално проектираната и управлявана горивна камера, се дава възможност да се използва не само дървесина, но и също така отпадъци от земеделската продукция и всички видове биомаса за производство на енергия, при 
ниски нива на емисиите.
и
и
и
ииЕто няколко примера:
и
люспи от 
слънчогледови семена
пелети
дървени стърготини
житни растения
дървесни кори
фини частици и прах
слонска трева
царевица
конски тор
раздробени дървесини
дървесен чипс
оризови люспи
и
и
и
   Компания POLYTECHNIK е една от най-големите доставчици на вентилационни инсталации и отоплителни централи до ключ и е известна с опита си в проектирането и изграждането им.
  POLYTECHNIK Group има 130 служители и освен основната фабрика в Weissenbach/Triesting (Австрия) има също филиали и в: Унгария, Франция, Полша, Румъния и Русия. Износът на POLYTECHNIK Group понастоящем заема около 80% от производството и повече от 2 200 завода на POLYTECHNIK работят по целия свят.
  POLYTECHNIK доставя отоплителни централи, използващи биогорива, в диапазона от 200 kW до 20 000 kW (единична мощност на котлите). Използват се различни горивни системи (с хидравлично подаване на горивото и с долно подаване на горивото), в зависимост от типа и съдържанието на вода в горивото.
  За топлоносител се използва гореща вода, топла вода, пара или термомасло.
   Централите могат да бъдат използвани за отопление и топлинна енергия за технологични процеси, също така и за производство на електрическа енергия. (парна турбина или ORC процес използващ термомасло). Мощността варира от 200 kW до 5 000 kW електрическа мощност.
   Отоплителните централи на POLYTECHNIK се използват не само в дървопреработването и дървообработването, но и общо в индустрията, в
комунални райони, за локално и централно отопление и в компаниите за доставка и производство на енергия. 
   Нашата поддържаща мрежа в страната и чужбина ни дава възможност да осигурим бързо индивидуално обслужване на потребителя.
и
и
и
ииПроучване и развитие
и
В сътрудничество с:
иТехнически университет Мюнхен/Polytechnik:
Преобразувател от термо - тръба: нов начин за производство на водород - извличане на газ от биомаса - защитен с патент.

иТехнически университет Виена/Polytechnik:
Проектиране, подреждане и изчисляване на топлообменни повърхности.

иOFI Австрийски изследователски институт/Polytechnik:
Топлинни технологии, анализ на горива, поведение на горивата и др.

и
и
ииТехнологии и производство
и
Нашето  гарантирано  високо  качество  ни  позволява  да  произвеждаме  по международните стандарти (PED, DIN, TRD, EN, ONORM, etc.) и централите са лицензирани от TUV, UDT, ISCIR, GOST и т.н.
и
и
ииТехнологии за завършени централи
и
Допълнителни продукти:
иИнженеринг на въздушни инсталации (прахоотделяне и филтриране) 
иИскрогасителни системи 
иСистеми за пречистване на димни газове 
иСистеми за транспортиране на горивото
иСистеми за прахоотделяне
иЗавършени инсталации (До ключ) 
и
и
Ен Сист ООД
1421 София, ул. Богатица 30, тел/факс: 02 963 15 40, 02 963 15 40, 0889 603 343
E-mail: petya@vibul.com,   Web: www.vibul.com   Web: www.polytechnik.com
 
Copyright © 1993 - 2007  От ВАС за ВАС
Всички права запазени