Назад към първата страница Актуално
СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, ИЗДЕЛИЯ, ДОГРАМА И МЕБЕЛИ. ТЕХНОЛОГИИ. ИНСТАЛАЦИИ. 
и
БЕТОНИРАНЕ ПРИ МИНУСОВИ ТЕМПЕРАТУРИ С ДОБАВКИТЕ НА  ADIND

    Добавката ХИДРОЗИМ  Т се използува за бетониране при зимни условия. Добавката понижава температурата на замръзване на направната вода в бетона и циментовите разтвори. Произвежда се в течно - ХИДРОЗИМ  Т и  прахообразно състояние ХИДРОЗИМ  ПХИДРОЗИМ  Т не съдържа хлориди, няма агресивно въздействие върху армировката и е безопасна за хората, които работят с тази добавка.
    ХИДРОЗИМ  Т се използува за бетониране на елементи и конструкции (армирани, неармирани и предварително напрегнати), при ниски температури на въздуха.
    Температурата на прясната бетонна смес, приготвена с добавката  ХИДРОЗИМ  Т не трябва да бъде по-ниска от + 5 градуса. Времето за разбъркване на бетонната смес се удължава е 50% до 100%, в сравнение с времето за разбъркваие на обикновени бетонни смеси без добавка.
    Току що положеният бетон трябва да бъде предпазен от прякото въздействие на студа, особено през първото денонощие след бетонирането - да се покрива с найлони, рогозки и др.  При определяне на срока за декофриране необходимо е да се вземе под внимание продължителността на времетраенето на ниските температури.

    Добавката ХИДРОЗИМ  Т се дозира от 1% до 2% от масата на цимента:

  1.0 %   - при температури до  -10 градуса
  1,5%    - при температури до  -15 градуса
  2.0%   - при температури по-ниски от  -15  до  -20 градуса.

     Когато температурите на въздуха паднат под -20 градуса е необходимо допълнително подгряване на повърхностите на бетона.
    Противозамръзващата химическа добавка ХИДРОЗИМ Т по своето действие е от антифризен тип и при отрицателни температури възпрепятства замръзването на бетонната смес, като същевременно процесите на структуриране се забавят, а в някои случаи практически се прекратяват. След  повишаване на температурите до положителни, процесите на структуриране и нарастване на якостта на натиск се възобновяват и с течение на времето се достига проектната марка на бетона.
    При икономическа целесъобразност за повишаване обръщаемостга на кофража и ускоряване процесите на строителството, най-удобно е съвместното използуване на  ХИДРОЗИМ  Т и суперпластифициращата добавка СУЛЕРФЛУИД,  също производство на фирмата АДИНГ.
     Фирма АДИНГ е сертифицирана по IS0 9001 от SGS.
     Опитът показва, че материалите на АДИНГимат оптимално съотношение между качество и цена.
 
 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ОПТИМАЛНИ ДОЗИРОВКИ НА ПРОТИВОЗАМРЪЗВАЩА ДОБАВКА "ХИДРОЗИМ Т"


Бетон 
Клас
Дозировки в кг за 1 куб.м бетон, 
клас КЗ по консистенция
ЦИМЕНТ
ХИДРОЗИМ  Т % от масата на цимента
1%/Т външна 
до - 10 градуса
1,5% /Т външна 
до - 15 градуса
2% /Т външна 
до - 20 градуса
В 12,5
280
300*
2,80
3,00
4,20
4,50
5,60
6,00
В 15
300
3,00
4,50
6,00
В 20
350
3,50
5,25
7,00
В 25
410
4,10
6,15
8,20
В 30
480
4,80
7,20
9,60

                            * когато бетонът е от група IV по БДС  7268-83, т.е. при пряк допир с вода и изложен на прякото действие
                              на атмосферните условия.
 
 

Цена на добавката "ХИДРОЗИМ - Т" за 100 кг цимент


Дозировки в   зависимост от температурата на околна среда (в % от масата на цимента)
 До  -10 градуса
1%
До  -15 градуса
1,5%
До  -20 градуса
2%
Цена за 100 кг  цимент
в лева без ДДС
1 Х 1.60 = 1.60 лв.
1,5 Х 1.60 = 2.40 лв.
2 Х 1.60 = 3.20 лв.

Специалистите на АДИНГ съветват, когато използвате добавки за  бетон, обръщайте  внимание на факта не колко струва  1 кг от определена добавка, а с колко тя оскъпява 1 куб. м бетон при конкретните условия на приложение.
 

    АДИНГ е фирма, създадена през 1969 г. за производство на повече от 100 продукта за влагане в строителството.
    АДИНГ предлага: добавки за бетони и разтвори, саморазливни епоксидни системи и епоксидни бетони, подови покрития на циментова основа, шпакловъчни смеси, лепила и мазилки, хидроизолации на циментова и битумна основа, антикорозионна защита, огнезащитни покрития, силиконова защита, материали за ремонтни и спомагателни средства в строителството.
    Добавките за бетони представляват течни или прахообразни продукти с органичен, неорганичен или смесен произход. Те се добавят в малки, контролируеми количества - от 0,1 до 3 % от масата на цимента в бетона и са изключително важни за постигането на определени показатели на бетона или само на бетонната смес.
    Фирма АДИНГ произвежда и предлага на българския пазар следните химически добавки: суперпластификатори, хидрофобни добавки, добавки, ускоряващи и забавящи свързването и втвърдяването на бетона, порообразуващи  добавки,  противозамръзващи  добавки,  добавки  за осъществяване на връзка между стар и нов бетон и др.
    Фирма АДИНГ е сертифицирана по IS0 9001 от SGS.
    Химическите добавки на фирмата са придружени с протоколи от изпитвания в НИСИ, съгласно БДС 14069-84, сертификати за качество по международни стандарти и сертификати за произход.
    Опитът показва, че материалите на АДИНГ имат оптимално съотношение между качество и цена.
 
 

АДИНГ АД СКОПИЕ - КЛОН

гр. София  1618, бул. "Никола Петков" 36, офис 233 (сградата на НИСИ)
тел/факс: 02/955 53 88,  952 59 16, СSМ: 088/804 514
магазин: ул."Костенец" 12 (сградата на ДК2), тел: 02/952 59 16


Copyright © 1993 - 2001  От ВАС за ВАС
Всички права запазени