Назад към първата страница Актуално
СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, ИЗДЕЛИЯ, ДОГРАМА И МЕБЕЛИ. ТЕХНОЛОГИИ. ИНСТАЛАЦИИ.
и
и
Назад към първата страница на Научно-техническа информация
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
и

Модерните технически решения,
отговарящи на последните норми за опазване на околната среда могат да бъдат финансирани


Фирма Щребел в ролята на контактор поема пълното финансиране на проекта
Пълномощен представител в България го реализира
    Индустриалната групировка ГЕБЕ-ЩРЕБЕЛ се състои от три производствени завода в Австрия, един в Швейцария, леарна в Унгария, както и собствени дистрибуторни фирми в Германия, Франция, Англия, Полша и Унгария.
   Производствената програма на ЩРЕБЕЛ обхваща котли и отоплителни инсталации за течно, твърдо и газообразно гориво в диапазон от 10 до 1350 kW. В комбинация с модерни електронни управления продуктите на фирмата гарантират оптимална работа и комфорт при просто управление. Област на приложение са както лични, така и обществени сгради, фабрични и заводски комплекси.
   Фирма ЩРЕБЕЛ е известна най-вече с изобретения от инж.Щребел чугунен котел. В комбинация с триходов способ на изгаряне, тази конструкция гарантира максимален к. п. д. при минимални вредни емисии. Всички котли на ЩРЕБЕЛ се произвеждат по този метод.
  Чугунът гарантира прекрасна устойчивост на корозия и максимална дълговечност. Котлите се изработват от отделни глидери, което позволява пренасянето и монтирането им във вече изградени помещения с тесни коридори и чупки.
   Поради това триходовите котли на ЩРЕБЕЛ са особенно подходящи за модернизиране на вече остарели и неефективни отоплителни системи.
    Многобройни строителни фирми и проектански бюра в цяла Европа използуват продуктите на фирма ЩРЕБЕЛ при изграждане на отоплителни инсталации и системи за производство на топла вода. Нищо чудно, тъй като фирма ЩРЕБЕЛ може да се опре на почти 100 годишен опит при проектиране, изграждане и експлоатация на отоплителни котли и други отоплителни системи.
    Изграждането и експлоатацията на отоплителните инсталации е свързано с трудности и финансови разходи. Най-икономичните решения често не отговарят на нормите за опазване на околната среда, а модерните решения понякога не могат да бъдат финансирани.

  Как действа КОНТРАКТИНГ ?
    Използувайки инсталацията Вие заплащате стойността на изразходваната енергия. Изплащането на самата инсталация се разсрочва в продължение на 10 години при 12% годишна лихва. След изплащането на последната вноска инсталацията става ваша собственост.
    Ако желаете можете да продължите договора за доставка на топлоенергия, експлоатация и сервиз.
   За гарантиране коректно изплащане на месечните вноски се представя банкова гаранция.

   Кои са основните предимства на КОНТРАКТИНГ ?
   Способът КОНТРАКТИНГ съществува като концепция от сравнително кратко време и вече се ползува с голям успех.
Кое го прави атрактивен?
- разтоварване на клиентския бюджет чрез пълното финансиране на проекта от ЩРЕБЕЛ
- данъчни предимства, избягване на допълнително задлъжняване, специални цени при заплащане на топлоенергията
- покриване на всички рискове чрез ЩРЕБЕЛ и българската Контрактинг фирма
- оптимизиране на ефективността на системата и покриване на нормите за вредни емисии
- спестяване на разходите за ремонтни работи на остарели отоплителни инсталации
- отпадане на грижите по експлоатация, резервни части и доставка на гориво

   Голямо предимство се явява концентрирането на всички аспекти на проекта в една фирма - от точно подбрани котли със съответната автоматика, до професионалната експлоатация чрез високоспециализирани специалисти, сигурната и бърза доставка на резервни части.

STREBEL Ca6.S

Компактна система за икономично отопление
и топла вода 24-64 kW

Ca6.S най-подходящата система за подмяна
на стари котли и инсталации

   Котелния блок на Ca6.S се изработва от специален чугун GG 20. Той е идеален материал за оптимално формуване на горивните пътища с цел пълното използуване на отделената топлина. Той е с изключителна корозоустойчивост и позволява дългогодишна безотказна работа на котела. Той е материал, отговарящ на всички изисквания за опазване на околната среда. Може да бъде рециклиран 100% и отново използван за производството на котли.

Удобен  монтаж
    Малките размери на системата Ca6.S позволяват на практика решение във всички случаи на модернизация на отоплителните инсталации. Котелният блок позволява да бъде внесен на секции в работното помещение и монтиран на място. Комбинацията BICALOR с монтиран над котела бойлер за топла вода е изключително компактна и спестява място.
    На мястото на старото парно да се инсталира ново е най-простият и икономичен способ за модернизация. В този случай системата Ca6.S е най-подходяща поради изключително компактната си схема, безпроблемен монтаж и икономична отоплителна техника, на най-модерно ниво.

Основни  предимства на  Ca6.S
- оптимални условия за вграждане в тесни помещения
- компактна отоплителна система и бойлер за топла вода  BICALOR
- висок к. п. д. благодарение на използувания чугун и триходовия принцип на работа
- минимални загуби на топлинна енергия благодарение на добрата изолация
- перфектно работеща система за отопление и топла вода
- вредни вещества в изгорелите газове под всички европейски екологически норми
- сигурна инвестиция за безпроблемна многогодишна работа
 

Три предимства на триходовия принцип
    Едно от най-големите предимства на фамилията Ca6.S е триходовия принцип на STREBEL. Чрез него се постига възможно най-пълното използуване на отделената при горивния процес топлина. След оптималното и пълно изгаряне на пламъка в горивната камера горещите газове се отвеждат чрез 2-я ход напред и през 3-тия ход отново назад. Този дълъг термоотвеждащ път довежда до снижаване на температурата на изгорелите газове и минимизира образуването на NOх много под утвърдените норми.

Чрез триходовия принцип се получават:
- От по-малко гориво -  повече топлина
- Отоплението става по-икономично
- По-малко замърсяване на околната среда

Бойлерите за топла вода - оптимално съчетание със системата Ca6.S
    Бойлерите за топла вода BICALOR се монтират над котела и са особено подходящи за вграждане в тесни котелни помещения. По този начин се получава изгодно топла вода чрез котела дори и извън отоплителния сезон. Системата се отличава с висока ефективност и кратко време за затопляне на водата. Ограничаването на температурата на топлата вода до 60 С служи за сигурност и намалява образуването на котлен камък.
   Бойлерите се изработват от висококачествена неръждаема стомана и са перфектно изолирани чрез стъкловлакно. За осигуряване на свободен достъп за почистване на бойлера при новите модели е предвиден голям отвор.

Стоящи бойлери за всяко количество топла вода
   Произвеждат икономично топла вода чрез загряване от котела. Високоефективната система позволява получаването на топла вода от 210 до 1000 литра. Бойлерите се изработват от висококачествена неръждаема стомана или двойно емайлирана стоманена ламарина. За идеална изолация служи дебел пласт от пореста материя. Всички използувани материали могат да бъдат 100% рециклирани.
 

   Системата Ca6.S е компактна отоплителна инсталация с монтирана и настроена горелка за нафта. 
Системата "котел-горелка" се явява сърцето на всяка отоплителна система. 

Удобно управление
    Модерното микропроцесорно управление служи за най-ефективно използване на системата. Има подходящо управление за плавно изменение на температурата на котела с един или два отоплителни кръга и бойлер за топла вода.
 


 

Комин от неръждаема стомана

  Комините от неръждаема стомана, поради високата си устойчивост на корозия са идеални за работа за котли с ниски температури на изгорелите газове.


Комплектна  връзка
   На разположение има различни варианти на напълно готови връзки, подготвени за монтаж. При BICALOR  свързващата група е монтирана странично за спестяване на място
   Ако искате да се снабдите с модерна, работеща безотказно дълги години, незамърсяваща околната среда отоплителна система, осигурена с резервни части за десетилетия трябва да изберете фамилията Ca6.S на фирма STERBEL.


 

Copyright © 1993 - 2001  От ВАС за ВАС
Всички права запазени