Назад към първата страница Актуално
СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, ИЗДЕЛИЯ, ДОГРАМА И МЕБЕЛИ. ТЕХНОЛОГИИ. ИНСТАЛАЦИИ. 
и

Хидроизолация на бетони по системата и с материалите на фирмаVandex
   По материали от сп."Направи си сам" и на фирма "Новострой Инженеринг"

    Става дума за хидроизолация на бетонни конструкции по сравнително нов и все още малко познат в страната ни метод. Вместо върху защитаваната повърхност да се нанася водоплътна мембрана от материал на битумна основа, както се прави при стандартни хидроизолации, материалите Vandex правят самия бетон напълно водоплътен практически до края на експлоатационния му период. Защитата е гарантирана и поради факта, че така направената хидроизолация не може да се повреди, защото нейното премахване означава да се изкърти и то на доста голяма дълбочина самият бетон.
   Нанасянето на материалите Vandex става изключително лесно и бързо - чрез намазване с четка или чрез тънка шпакловка.
   Освен направата на класически хидроизолации като защита на сутерени и вкопани в земята основи на сгради, на бетонни покриви, на басейни и всякакви други резервоари и канали за съхранение на вода, хидроизолация на стоманобетонната плоча под бани и други мокри помещения с материали на Vandex може да се решават и някои трудно решими проблеми като хидроизолация на стари сутеренни помещения, при които откопаването на основите не е възможно, спиране на просмукващата се в зидовете подпочвена влага, направа на ефективна хоризонтална хидроизолация в новостроящи се или стари зидове, без да се нарушава товароносимостта на конструкцията, запушване на течове в пълни с вода съдове или тръбопроводи и др. Тези материали намират отлично приложение и за защита на конструкции, подложени на влянието на морска вода.

Едно изобретение печели световно признание и ... прави история
   През 1943г. датския химик Лауриц Йенсен патентова нов метод за хидроизолация на бетона. През 1946г. той основава в Дания първата си компания и я именува Vandex (означаващо буквално "водата вън!")
   Новооткритият метод за хидроизолация се основава на материали, съставени основно от цимент и кварцов пясък, комбинирани с капилярно активни химикали.
   Хидроизолационият ефект на кристализационните, капилярно активни материали Vandex се базира на специално покритие Vandex, което изгражда водонепропусклив повърхностен слой и водонепропусклив екран в дълбочина на бетона. Той се образува от химически активни добавки, които проникват в капилярите и  микропукнатините на бетона. Добавките Vandex реагират със свободната вар и влагата в бетона и образуват неразтворимо кристално съединение, което плътно запълва капилярите и микропукнатините. В резултат на това вече не може да се просмуква в бетона и същевременно той остава паропропусклив. Хидроизолацията изпълнена по метода Vandex, защитава бетона и от агресивното въздействие на карбонати, хлориди, сулфати и нитрати. Изградена от материалите на Vandex защита се превръща в съставна част от бетонната структура и образува и него единна, устойчива и дълготрайна структура с повишена плътност.
   Хидроизолацията по метода на Vandex и с неговите материали има значителни предимства пред конвенционалните системи за хидроизолация:
- създава устойчива хидроизолация срещу водно налягане
- има пълна съвместимост с бетона
- икономичен е най-вече по разход на труд
- има разнообразна употреба в строителството и строителната индустрия
- прилага се бързо и лесно
- гарантира практически "вечна защита"
- с лекота се решават проблеми, практически нерешими с класическите технологии

Успехът на Vandex по света
   Благодарение на многобройните си предимства и значителна изгода от неговото приложение методът Vandex бързо се налага на скандинавския пазар и бързо печели територии в Европа.
   През 50-те и 60-те години Vandex пробива на световния пазар чрез дъщерни фирми, чрез продажба на лицензи и създаване на широка дистрибуторска мрежа.
   През 1979г. групата Vandex става собственост на швейцарски капитали. Vandex International Ltd e основана като нова компания-майка.
   От 1993г. Vandex International Ltd e представена и в България.
  Vandex се разпространява по света и се установява на световните пазари като лидер в областта на бетонната хидроизолация на циментова основа. Продуктовият асортимент се разширява чрез внедряването на нови производствени линии в областта на защитата на бетона, при неговия ремонт и възстановяване, както и на инжекционни технологии.
   През 90-те години методът Vandex успешно настъпва и на пазари в Източна Европа. Постепенно биват завладени и пазарите в Азия и Южна Америка.

Професионално планиране и приложение
   Модерните продукти с изключителни качества сами по себе си не са достатъчни. Инженерите на Vandex предоста
вят квалифицирана помощ на всички, които решават хидроизолационни проблеми в строителството - проектанти и изпълнители.
   Обучението се провежда редовно в демонстрацият център на  Vandex или на самите строителни обекти. Центърът на Vandex за работа с клиенти е достъпен за всички по света за бърза консултация и съвети за решаване при конкретни случаи.

Научни изпитания
   Продуктите от системата Vandex се подлагат редовно на научни изпитания по международните стандарти за тестване. Те се провеждат върху материали и спесимени за изпитания в акредитирани изпитателни институти на всички основни пазари.
   Тестовете служат като независимо доказателство, гаранция за качествата на продуктите и ефекта от тяхното приложение.

Системата на Vandex за управление на качеството
   През 1994г. на групата Vandex е извършен  одит, съгласно ISO 9001 от Швейцарската асоциация за сертификати за управление на качеството (SOS)и от Германското общество за сертифициране на системите за управление на качеството (DQS) по отношение съобразяването с международните стандарти.
   През изминалите 50 години технологиите и материалите на Vandex са доказали качествата си на повече от 100 000 големи обекти по света.

Нещо повече за системата Vandex и употребата на различните материали
   През своя експлоатационен живот сградите и различните стоманобетонни конструкции са подложени на различни разрушителни външни въздействия. В резултат на тях настъпва стареене на бетона, неговото постепенно разрушаване поради механични повреди и физикохимични промени. За да не се случи всичко това и за да се гарантира експлоатационата трайност на бетонните конструкции, а оттук на самите сгради и съоръжения е необходимо да се вземат мерки за тяхната дълготрайна защита.
   Превенцията винаги е за предпочитане, защото защитата се прави по-лесно, бързо, по-евтино и по-ефективно още по време на самото строителство. Нерядко обаче се налага възстановяване на вече построени стари сгради и съоръжения изградени по време, когато нито строителната мисъл е била на необходимото ниво, нито пък строителите са разполагали с качествени материали и технологии за тяхната употреба. Позволяваме си да кажем, че българският случай е именно такъв и на идните поколения строители ще им се налага освен новото строителство повече да санират вече построеноно.
   Мерките за последваща защита на сградите, от една страна, гарантира удължаване на експлоатациония им период, а от друга, правят тяхната експлоатация нормална и хигиенична. Такъв типичен случай е просмукването на влага в сутерения или приземния етаж на жилищни сгради.

   Ще разгледаме няколко типични проблема при защита на сградите от проникване на влага и оптималните за случая решения. Но за всеки конкретен случай, особено при по-отговорни конструкции, най-правилното решение трябва да се вземе след консултация със специалистите на "Новострой  Инженеринг".
   Възстановителните работи най-често се свеждат до ремонт на повредени бетонни конструкции, като основи, стени в мазето, подове, тераси, покривни плочи и др. Ремонът включва както защита срещу проникваща отвън  влага, така и срещу химичната агресия на различни вредящи на бетона съединения - сулфати, хлориди и др.
   Строителните конструкции са  атакувани от влага проникваща от подпочвените води, капилярна влага откъм почвата, директно въздействие на дъждовете, течове от канализационната или водопроводна системи, дифундирали през стените водни пари от въздуха в помещенията.
   Разнообразните пътища за проникване на влагата в помещенията изискват и различни  начини и съответните хидроизолационни материали за комплексна защита.
   Системата Vandex, технологии и материали са способни да решат всички възможни проблеми при хидроизолациите.

Действие на защитата чрез кристализация срещу пълзяща влага
   Най-общо защитните мерки могат да се разделят в 4 групи според защитаваната част на сградата.
   Незащитена отворена капилярна система: водата прониква свободно по капилярите и постепенно се изкачва по височината на зида.

След пробиване на отвори в тях се наливат изолиращи материали Vandex. Те проникват по капилярите и движението на водата се преустановява.
   Започва процес на кристализация на проникналия материал в радиус на 150 мм около пробивния отвор и влагата за
почва да намалява.
   В капилярите постепенно се образуват твърди неразтворими кристали, които сигурно и трайно ги запушват. Влагата в зида продължава да намалява.
   Процесът на кристализация завършва и се образува трайна хидрофобна област. Проникването на влагата е напълно прекратено.


                                                      Хидроизолация откъм                           Хидроизолация откъм
                                                          външната страна на сградата            вътрешната страна на сградата
 
 

   Последователност при изграждане на хоризонтална хидроизолационна преграда
в съществуващ зид срещу изкачване на просмукваща се капилярна влага.
Пробиване на отвори, промиване на отворите с вода, наливане на изолационния материал
и запушване на отворите. Височината на отворите зависи от конкретната ситуация.

1.Предотвратяване на пълзяща (капиларна) влага, която се просмуква отдолу в самия зид. Решението е в създаване на хоризонтален водонепропусклив слой по цялата дебелина на зида, съчетан с изграждането на водонепропусклив екран по повърхността на зида. Мястото на хоризонталната хидроизолация и височината на защитните екрани зависят от конретната ситуация.
2.Премахване на вредното влияние на нитратите и сулфатите върху мазилките и бетона се постига чрез третиране с показаните материали. Vandex Anti Nitrate представлява течност, която се разрежда с вода и се нанася с четка върху обработващата повърхност. Vandex Anti Sulfate e добавка за приготвяне на мазилки, които се нанасят върху стената с маламашка в слой с деб.1-2 см.
3.Хидроизолация на бетони и зидани стени в сутерени и мазета, основи и др. Използват се:
- Vandex Super - хидроизолация чрез образуване на водоплътни кристали в самия бетон. Нанася се с четка.
- Vandex ВВ 75 - хидроизолационна хидрофобна (водоотблъскваща) мембрана. Полага се чрез шпакловка с деб.1-3 мм.
4.Повърхностните покрития Vandex се използват за крайна защита на мазилките от въздействието на атмосферните влияния и ултравиолетовите лъчи.
- Vandex Sealer AC - безцветен хидрофобизатор за мазилки, бетони, тухлени зидове, мозайки, варовикови облицовъчви плочи, камък, гранит и др.
 
 

  Vandex Sealer - безцветна хидрофобизираща течност на акрилна база. Повърхностно полаган бързосъхнащ импрегнатор, който създава водоотблъскващ защитен слой. Предотвратява проникването на влага в конструкцията. Прилага се за външна или вътрешна защита на вертикални и хоризонтални повърхнини - мазилки, каменна зидария, бетон, мраморни и каменни облицовки, мозайки, дърво.
   Разходна норма 0.15-0.50 л/м2 в зависимост от порьозността на третираната повърхност.
   Придава устойчивост срещу влага, въглероден двуокис, морски соли, луга, и др.
   Изсъхва за 3 часа.
   Използва се за дълготрайна защита на мазилки и бетони срещу атмосферни и други вредни влияния.
 
 


 Vandex Plus - бързовтвърдяващ се циментов композитен разтвор, съставен от цимент, кварцов пясък, химически активни водоплътни вещества, които проникват в дълбочина на бетона и чрез кристализацията си го правят водоплътен.
   Използва се за запушване на течове при аварийни ситуации. Времето за втвърдяване на сместа е 10-20 секунди.
 

Уплътняваща лента за хидроизолация на дилатационни и работни фуги
   Системата включва материали чрез които се постига водоплътност на фуги, които циклично променят широчината си. Уплътняването на фугите се постига чрез залепване върху тях на специална каучукова лента Vandex dila joint tape
армирана с текстил.
   Залепва се с еластичен водонепропусклив циментов композит от Vandex ВВ 75 и Vandex Cemelast Liquid.
Предимства на метода:
- полага се и върху влажни основи
- хидроизолацията е устойчива на хидростатично налягане
- позволява движение до 10 мм
- не изисква топли процеси
- специално разработен за бетонни и стоманобетонни монолитни или сглобяеми конструкции.
 
 
 

Vandex ВВ 75 се забърква с Vandex Cemelast Liquid и се шпаклова във вид на ивица около дилатационната фуга
Върху лентата се шпаклова смес от Vandex ВВ 75 с Vandex Cemelast Liquid
 Каучуковата лента се полага чрез притискане
 При необходимост така положената хидроизолационна лента защитава срещу механични повреди

Допълнителна информация www.vandex.com

Официален представител за България

"Новострой Инженеринг"
гр.София, ул.Тодор Каблешков 1, ет.2
(сградата на Туристимпекс)
тел: 02/955-59-56, факс: 02/56-26-83, GSM: 088/572-720, 224-438
E-mail: novostroy@bitex.com


Copyright © 1993 - 2001  От ВАС за ВАС
Всички права запазени