Назад към първата страница Актуално
СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, ИЗДЕЛИЯ, ДОГРАМА И МЕБЕЛИ. ТЕХНОЛОГИИ. ИНСТАЛАЦИИ. 
и
и
Слънчеви системи REHAU-SOLECT
и
Обща информация
и
С инсталациите за слънчева енергия може да се спести значителна част от потреблението на енергия за отопление и топла вода, както и да се редуцира емисията на вредни вещества.
Използването им представлява активен принос за редуциране изхвърлянето на въглероден двуокис, който е и една съществена причина за глобалния парников ефект.
Добиваното годишно количество енергия от един квадратен метър площ на колектор в Европа е между 300 и 650 kWh.
За сравнение: При нормално потребление са необходими около 2 kWh за производство на вода за битови нужди на човек на ден.
Слънчевите системи са подходящи в еднакво добра степен както при ново строителство, така и при саниране.
Слънчевите инсталации със своите разновидности повишават стойността на недвижимите имоти.
и
                                                           Фиг 1: Слънчева радиация kWh/m2 в Европа, за периода 1981-90 г. (Източник: METEOTEST Bern, Schweiz)и
и
и
и
Слънчеви системи REHAU-SOLECT за затопляне на битова питейна вода
и
Фиг 2: Слънчеви инсталации за затопляне на вода за битови нужди и има следните особености:
• при правилно оразмеряване, те покриват в голяма степен енергията, необходима за производство на топла вода за битови нужди през лятото
• висок КПД на енергията, добивана от слънцето за производство на топла вода за битови нужди
• могат да се използват всички типове колектори REHAU-SOLECT
• осигуряване на снабдяването с топла вода при лошо време чрез слънчеви бойлери и конвенционално доподгрява не чрез котел или електронагреватели

Фиг 3: Слънчеви системи REHAU-SOLECT за затопляне на битова питейна вода и подпомагане на отоплението на сградата. Те имат следните особености:
• при правилно оразмеряване инсталацията може да покрива до 30% от общата годишна необходимост от енергия за подгряване на вода за битови нужди и отопление
• висока надеждност и идеална комбинация със системите за подово отопление REHAU
• изгодно решение чрез използването на комбинирани бойлери
• могат да се използват всички типове колектори REHAU-SOLECT чрез фасадните колектори системата се напасва по-сполучливо спрямо необходимата енергия
• съвместна работа с най-различни топлинни агрегати, 

Фиг 2: Схематично представяне на 
слънчева инсталация за затопляне 
на битова питейна вода
като нафтови и газови котли, термопомпи и котли с 
твърдо гориво
и
Фиг 3: Схематично представяне на слънчева инсталация за затопляне на битова
питейна вода и подпомагане на отоплението
и
и
и
и
и
REHAU-SOLECT Плоски колектори
и
REHAU-SOLECT Плоски колектори WK

+ висока производителност и дълъг живот 
+ профилен абсорбер с високоселективно покритие
+ бърз монтаж
+ различни възможности за присъединяване към тръбната мрежа, благодарение на четирите извода
+ безсиликоново уплътнение на стъклата
+ голяма площ на колектора при оптимално съотношение на геометричните размери
+ малък пад на налягане 
+ добър външен вид

Възможности за монтаж :
Монтаж върху покрив с покривна скоба
Монтаж върху покрив с резбова шпилка
Интегриран монтаж с ламаринена обшивка
Монтаж на стойки
 

Фиг 4:  REHAU-SOLECT Плосък колектор W

и
и
и
Конструкция на колектора
и
Корпуса на колектора е изработена от изтеглена алуминиева ламарина.
Профилният широкоплощен меден абсорбер с високоселективно покритие е фиксиран с планки. Това предотвратява омачкването на дебелата 50 мм изолация на задната стена.
Пълният контакт между тръбите и ламарината на абсорбера се осъществява посредством ултразвукова заварка, с което се избягва.
изпарението на споечните флюсове.
Бедното на желязо, устойчиво на градушка соларно защитно стъкло с дебелина 4 мм се запресова заедно с разположеното по периметъра EPDM-уплътнение към ваната чрез лайсна. Всеки колектор е снабден със странично разположена гилза за температурния датчик.
Страничните изводи с холендрови гайки са оборудвани заводски със залепена температуроустойчива уплътнителна шайба.
и
1   покриваща стъклото лайсна
2   EPDM-гума 
3   соларно стъкло
4   широкоплощен меден абсорбер
5   изолация на задната стена 50 мм
6   колекторна вана от изтеглен алуминий
7   изолация на страничната стена
  сборна тръба
9   присъединително холендрово съединение
10 плоча на фланеца
      и
      Фиг 5: Разрез на REHAU-SOLECT Плосък колектор WK
и
и
и
и
Варианти за присъединяване и монтаж
и
В зависимост от монтажната ситуация и от концепцията на инсталацията колекторите могат по избор да се свързват за серийна или паралелна работа. Четирите извода осигуряват максимална гъвкавост на присъединяване към тръбната мрежа. Поради топлинното разширение се разрешава директното свързването на максимум 6 колектора, без да е необходимо между тях да се монтират компенсатори REHAU-SOLECT.
Хидравличното изравняване на потока в колекторното поле при паралелно свързване на няколко колектора се постига чрез диагонално ориентиране на потока вход долу и изход горе.

При последователно свързване трябва да се поставят шайби с отвор за обезвьздушаване. По принцип те трябва да са включени в монтажния
   комплект.
Несвързаните колекторни изводи на полето се запушват с тапи и капи, съставна част на комплекта
Колекторът е подходящ за покриви с наклон минимум 15° и максимум 75°.
и
и
и

и
Фиг 6: Варианти на свързване:
Паралелно (горе)   Серийно (долу)     1 Температурен датчик      2 Шайби с обезвьздушителен отвор
и
и
и
и
Технически данни
и
 Корпус
 Външни габарити без изводите  - дьлжина  х височина х дълбочина  -  2.356 х 1.081 х 100 mm
 Тегло                                                  46 kg
 Брутна площ                                       2,55 m2
 Площ на видимата част на стъклото    2,3 m2
 Абсорбер
 Площ                                 2,2 m2
 Абсорбционен коефициент  95% 
 Емисионен коефициент        5 %
 Геометрия                         Harte
 Протичане                         паралелно 
 Вместимост                       1,51 Liter
 Изводи
 Дясно      G 3/4" външна резба по ISO 228/1
 Ляво        G 3/4" вътрешна резба (холендьр) по ISO 228/1
 Покритиe
 Материал  - бедно на желязо, устойчиво на градушка прозрачно соларно стъкло
 Дебелина    4 mm
 Коефициенти
 Коефициент на трансформация                              78 %
 Линеен коефициент на топлопроводимост            3,11 W/m2K
 Квадратичен коефициент на топлопроводимост  0.022 W/m2K2
 Температура при покой                                        210 °С
 Трасмисионен коефициент                                  > 91 %
 Корекционен коефициент на ъгъла на падане         91 %
 Топлинен капацитет                                            12.8 kJ/K
 Загуба на налягане при 40 l/hm'2                          1,5 mbar
 Максимално работно налягане                              10 Ьаг
 Екологичен знак              Blauer Engel, договор № 15595
и
                                                                                                                          Поискайте повече информация
и
и
РЕХАУ ООД
1700 София, бул.Симеоновско шосе 75
тел: 02/965 57 71, 965 57 85, 965 57 81, 965 57 99, 965 57 93, факс: 02/965 57 70
E-mail: sofia@rehau.com    www.rehau.bg

 
Copyright © 1993 - 2007  От ВАС за ВАС
Всички права запазени