Назад към първата страница Актуално
СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, ИЗДЕЛИЯ, ДОГРАМА И МЕБЕЛИ. ТЕХНОЛОГИИ. ИНСТАЛАЦИИ. 
и
ДЮЗОВИ ОРОСИТЕЛНИ КАМЕРИ
иПредназначение
ииАдиабатно охлаждане и овлажняване
ииПолитропен процес на обработка на въздуха с понижаване и повишаване на енталпията му
ииБиофилтър за пречистване на въздуха
ииИзмиване на въздуха
и
иОбласти на приложение
ииТекстилна промишленост
ииЧисти помещения в електрониката, фармацията, здравеопазването
ииБояджийни помещения
ииТютюнева промишленост
ииХартиена промишленост
ииКомфортна климатизация на административни и обществени сгради
и
иОписание на конструкцията
иКамерата се състои от вана и корпус. И двете са изработени от отделни страници, захванати една към друга с 
болтове. Страниците са изработени от неръждаема стомана с дебелина 1.5 - 2 мм в зависимост от топоразмера. Профилите на страниците са 40 и 50 мм също в зависимост от типоразмера. Уплътнението между тях се осъществява със специална паста. Ваната се изпълнява в две височини: 400 и 500 мм. Дъното на ваната се прави под наклон с цел доброто оттичане на водата и попадналите в нея замърсявания. От хигиенни съображения е препоръчително ежеседмично изпразване и почистване на ваната. Камерата може да бъде изградена от неръждаема стомана или да е зидана, като практически няма горна граница както за габаритните и размери така и за дебита и.
и
и
иОкомплектовка

иДюзи
 Тангенциален тип, изработени от полипропилен с диаметър на отвора 6, 8 или 10 мм. Посочените диаметри непозволяват запушването на дюзите. Дюзовите вложки са изработени от неръждаема стомана, взаимозаменяеми са и се монтират и демонтират бързо и лесно, което осигурява и безпроблемната им поддържка. Дюзите са предназначени за монтаж на тръба Ф 40 мм. За постигане на желаната относителна влажност, налягането пред дюзите трябва да бъде P = 1.5-2.8 bar. От хигиенна гледна точка, е абсолютно задължително цялата система от дюзи да бъде празна когато камерата не работи.

Капкоуловители
 На входа на камерата се поставя изравнител на потока (входящ елиминатор), а на входа капкоуловител. Първия служи за създаването на ламинарен въздушен поток и улавянето на капките излизащи от камерата при схема противоток. И двата са изработени от профили полипропилен (PPR). Издържат на температури до 120 градуса Целзий. Стандартно са предназначени за скорости V = 1-4 м/s, има и такива за V = 4-6 м/s.

Инспекционна врата
 Дюзовата камера е снабдена с инспекционна врата (люк), позволяваща достъпа на обслужващия персонал до вътрешността и.

Филтър
 Служи за механично очистване на водата, като се избира по технологични съображения. Разполага се на смукателната страна на помпата.

Циркулационна помпа
 Служи за циркулация на водата и създаване на необходимото налягане на входа на дюзите. Използват се помпи моноблок или щрангови, в зависимост от параметрите. За икономия на ел. енергия и по-добро регулиране на относителната влажност се използва помпа с честотно регулиране (инверторен тип). По този начин се осъществява плавно регулиране в интервала P = 0.3-2.8 bar. Двигателят на помпата работи с честоти от 25 до 55Hz. Монтира се на обслужващата страна на камерата.

Системата съдържа още: манометри, термометър, вентили за бързо изпразване и пълнене, преливник, система за допълване с прясна вода, филтър за механично очистване на водата.

Аксесоари
ииВътрешна пътечка за обслужване
ииСистема за контрол проводимостта на водата
ииUV бактерицидна лампа. Служи за унищожаването на бактерии и микроорганизми, като по този начин се избягва химическата обработка на водата. Изработена е от неръждаема стомана и се поставя в камерата свободно, без самостоятелно закрепване.
ииДвупътен (трипътен) регулиращ вентил
ииКиселина за почистване вътрешните повърхности на камерата.

и
и
и
и
ииииииТехнически параметри
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ииииииМаксималната относителна влажност която може да се постигне е 95%.
ииииииСъщата се пресмята за съотвентия процес в h-x диаграмата по формулата:
 
 

                                                                                Х2 - Х1
                               Относителната влажност   =     ---------------- %
                                                                                Хs - N1
 

и
и
иииииииииПрепоръчителни стойности за качеството на водата
Качество
Стандартно 
атмосферно състояние - 0-400 м.н.в.
Обекти на електрониката и офис сгради
Чисти и 
асептични стаи (4), (5)
иpH
7 до 8.5
иПълно солно съдържание
GSG
g/m3
по-малко от 800
по-малко от 100
иЕлектропроводимост
mS/m
по-малко от 100
по-малко от 12
микроS/cm
по-малко от 1000
по-малко от 120
иКалций
Ca++
mol/m3
по-малко от 0.5
0d
по-малко от 20
иКарбонатна твърдост
KH
mol/m3
0d
по-малко от 4
иКарбонатна твърдост (1)
ивкл. Стабилизация на
итвърдостта
KH
mol/m3
0d
по-малко от 3.5
по-малко от 20
иХлориди
Cl
mol/m3
по-малко от 5
g/m3
по-малко от 180
иСулфати
SO4
mol/m3
по-малко от 13
g/m3
по-малко от 29
иКонсумация на KMnO4
g/m3
по-малко от 50
по-малко от 20
по-малко от 10
иИндекс за развитие на имикроби
ml -1
по-малко от 1000
по-малко от 100
по-малко от 100
иииииииииЗабележка: При овлажняване изискващо относителна влажност по-голяма или равна на 95%, проводимостта трябва да бъде ограничена
              до 800 микроS/cm. В противен случай капките преминават през капкоуловителя.
и
и
и
и
ииииииТехнически данни
и
Тип
B
H
H1
L
макс. дебит при скорост 3.8м/s
P вода
делта P въздух
Помпа
Тегло 
бруто
Тегло
нето
mm
mm
mm
mm
m3/h
bar
Pa
kW
kg
kg
ДКМ 10.1
700
545
945
1300
4000
2.8
118
0.75
405
178
ДКМ 11.0
700
700
1100
1300
5300
2.8
117
1.10
428
201
ДКМ 11.1
1010
700
1100
1300
8000
2.8
118
1.85
574
246
ДКМ 12.0
1010
1010
1410
1300
12000
2.8
118
2.21
618
290
ДКМ 12.1
1320
1010
1410
1300
15800
2.8
116
3.00
763
334
ДКМ 13.0
1320
1320
1720
1300
21300
2.8
118
3.00
817
388
ДКМ 13.1
1630
1320
1720
1300
26500
2.8
117
4.00
952
423
ДКМ 14.0
1650
1650
2150
1300
33000
2.8
117
4.00
1003
474
ДКМ 14.1
1960
1650
2150
1300
40000
2.8
117
5.50
1154
517
ДКМ 15.0
1960
1960
2460
1300
48000
2.8
118
7.50
1200
562
ДКМ 15.1
2320
1960
2460
1300
56800
2.8
117
7.50
1368
614
ДКМ 16.0
2320
2320
2820
1800
67800
2.8
117
7.50
1966
922
ДКМ 16.1
2630
2320
2820
1800
77000
2.8
116
7.50
2166
983
ДКМ 17.0
2630
2630
3130
1800
87800
2.8
116
11.00
2228
1045
ДКМ 17.1
2940
2630
3130
1800
98000
2.8
117
11.00
2429
1106
ДКМ 17.2
3250
2630
3130
1800
109000
2.8
116
15.00
2630
1168
ииииииии1.При скорости до 3.8 m/s, делта PB-X = 275 - 278 Pa
ииииииии2.Данните в таблицата са пресметнати за Eo.k = 90 %
и
Експлоатация и поддръжка
иДоброто функциониране на дюзовата оросителна камера, е възможно само при условие, че тя се проверява, почиства и поддържа редовно.
 Интервалите по поддръжката зависят от:
ииКачеството на прясната вода и обработката на водата
ииСъстоянието на предфилтъра
ииТип и количество на замърсителите, съдържащи се в пресния въздух
ииЗамърсители влизащи чрез циркулационния въздух
Поставянето на филтри от по-висок клас води до намаляване количеството на замърсителите, а оттук и до намаляване на интервалите за поддръжка.

Интервалите по поддръжка могат да бъдат:
иседмична
идвуседмична
имесечна
ишестмесечна
игодишна
итригодишна
При условие, че състоянието на предфилтъра и качеството на водата са в съответствие с правилата, съгластно изискванията за нормално климатизиране на въздуха, се препоръчва почистването да се извършва на две седмици.

Поддръжката включва:
 Проверка на манометрите и термометъра, визуален контрол на капкоуловителя и изравнителя на поток и техните профили, като е препоръчително да бъдат измивани на всеки 2 - 4 седмици.
 Проверка състоянието на дюзите и налягането пред тях.
 Проверка на помпата (шум и състояние на лагерите).
 Редовно почистване на водния филтър.
 Дрениране (изпразване) на системата, след което камерата продължава да работи около 2 часа. Тази "суха" операция разрушава бактериите и микроорганизмите.
 Почистване на ваната и вътрешните повърхности на камерата с устройство за почистване под налягане (пароструйка) или киселина разпръсквана от дюзите.

и
и
иДамянов Клима ЕООД
8000 Бургас, ул."Цар Иван Шишман" 42
тел: 056 851 460, факс: 056 851 483
E-mail: office@dclima.com, Web: www.dclima.com


Copyright © 1993 - 2005  От ВАС за ВАС
Всички права запазени