И
.
Порталът на Вашия успех !
ПОРТАЛ  ЗА  АРХИТЕКТУРА,  СТРОИТЕЛСТВО,  БЛАГОУСТРОЙСТВО  И  СТРОИТЕЛНА ПРОМИШЛЕНОСТ.   ФУНКЦИОНИРА  ОТ  1  ДЕКЕМВРИ  1997  ГОДИНА
И
Назад към първата страница Портал  От ВАС за ВАС
ВЕДОМСТВА
и
И
Отваря се в нов прозорециАвиоотряд 28
Отваря се в нов прозорециАрбитражен съд при Българска стопанска камара
Отваря се в нов прозорециАрбитражен съд при Българската търговско-промишлена палата
Отваря се в нов прозорециБългарска служба за акредитация
Отваря се в нов прозорециБългарски здравноосигурителен фонд - проверка на здравноосигурителния статус, допълнителни услуги, продукти и предимства на БЗК 
Отваря се в нов прозорециBulgarian Air force
Отваря се в нов прозорециВоенни ведомства и институции
Отваря се в нов прозорециГлавна Дирекция Гражданска Регистрация и Административно Обслужване 
Отваря се в нов прозорециГлавна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация"
Отваря се в нов прозорециГлавна данъчна дирекция - Данъчен календар, регистри, актуални формуляри
Отваря се в нов прозорециГлавна дирекция "Ръководство въздушно движение"
Отваря се в нов прозорециДирекция за национален строителен контрол /ДНСК/ - Нормативна база, стандарти, регистри
Отваря се в нов прозорециДирекция на национална служба „Полиция” - Специализирана оперативно-издирвателна и охранителна служба на МВР за опазване на обществения ред, за предотвратяване, разкриване и участие в разследване на престъпленията
Отваря се в нов прозорециДирекция „Пресцентър и връзки с обществеността” МВР
Отваря се в нов прозорециДирекция "Регионална служба по заетостта" - Хасково
Отваря се в нов прозорециДържавна агенция гражданска защита - Защита на населението и на националното стопанство при кризисни ситуации в мирно и военно време
Отваря се в нов прозорециДържавна агенция "Държавен резерв и военно-временни запаси"
Отваря се в нов прозорециДържавна комисия по енергийно регулиране (ДКЕР)
Отваря се в нов прозорециДържавна комисия по далекосъобщенията
Отваря се в нов прозорециДържавна комисия по стоковите борси и тържища
Отваря се в нов прозорециКомисия по ценните книжа и фондовите борси
Отваря се в нов прозорециДържавна комисия за енергийно и водно регулиране
Отваря се в нов прозорециДържавна комисия по цените
Отваря се в нов прозорециЖелезопътна администрация
Отваря се в нов прозорециИзпитвателна лаборатория "Системи за телевизионно разпръскване и разпределяне" - Изпитвания и измервания на съоръжения за телевизионно разпръскване и кабелни  разпределителни системи
Отваря се в нов прозорециИзпълнителна Агенция Морска Администрация
Отваря се в нов прозорециИнститут за Пазарна Икономика
Отваря се в нов прозорециИнформационна мрежа ОМБУДСМАН
Отваря се в нов прозорециКомисия за защита на конкуренцията - законова рамка, информационен бюлетин, конкурси
Отваря се в нов прозорециКомисия за защита на потребителите
Отваря се в нов прозорециКомисия за регулиране на съобщенията (КРС) - осъществява секторната политика в далекосъобщенията и секторната пощенска политика, приети от Министерския съвет;   правна рамка, публични регистри, електронен подпис, национален честотен план
Отваря се в нов прозорециКомисия по здравеопазване към Народното събрание - състав, заседания, парламентарен контрол, законодателна дейност
Отваря се в нов прозорециКомисия по земеделието и горите към Народно събрание - дейност, състав, контакти, архив на заседанията на комисията, архив на становищата на комисията
Отваря се в нов прозорециКомисия за координация на работата по борбата с корупцията
Отваря се в нов прозорециКомисия по национална сигурност
Отваря се в нов прозорециКомисия по образованието и науката към Народно събрание - състав, заседания, законодателна дейност
Отваря се в нов прозорециКомисия по търговия и защита на потребителите - закони, потребители, информация за опасни стоки
Отваря се в нов прозорециКомисия за финансов надзор - нормативна уредба, поднадзорни лица, публикации, деловодни справки
Отваря се в нов прозорециКонтролно - техническа инспекция - структура, функции, официални документи, новини
Отваря се в нов прозорециКоординационен център по информационни, комуникационни и управленски технологии
Отваря се в нов прозорециМеждуведомствен съвет по въпросите на военнопромишления комплекс и мобилизационната готовност на страната
Отваря се в нов прозорециМеждуведомствен съвет за ръководство на дейностите, свързани с провеждането на стратегическия преглед на отбраната
Отваря се в нов прозорециМонетен Двор на България
Отваря се в нов прозорециНационален институт за помирение и арбитраж
Отваря се в нов прозорециНационален Институт по Образование
Отваря се в нов прозорециНационален Осигурителен Институт
Отваря се в нов прозорециНационален съвет за научни изследвания - подпомага министъра на образованието и науката при провеждането на държавната политика за насърчаване на научните изследвания
Отваря се в нов прозорециНационален статистически институт - статистически данни за основни икономически показатели на Република България
Отваря се в нов прозорециНационален студентски дом - организира и подпомага дейности на студентите в областта на европейската интеграция, изкуството, културата, образованието и науката
Отваря се в нов прозорециНационален Център по Радиобиология и Радиационна Защита
Отваря се в нов прозорециНационална ветеринарномедицинска служба - новини, структура, функции, официални документи
Отваря се в нов прозорециНационална здравноосигурителна каса /НЗОК/ - здравеопазване в България, договорни партньори, национален рамков договор, нормативна база, On-line консултации, партньори на  НЗОК и дейности, софтуер, информационен бюлетин, лекарствена политика, диагностично свързани групи, международно сътрудничество, годишни отчети
Отваря се в нов прозорециНационална Разузнавателна Служба
Отваря се в нов прозорециНационална служба по зърното и фуражите - структура, функции, официални документи, новини
Отваря се в нов прозорециНационална служба за растителна защита - структура, функции, официални документи, новини
Отваря се в нов прозорециНационална служба „Сигурност”
Отваря се в нов прозорециНационална служба за съвети в земеделието /НССЗ/ - организация, областни офиси, библиотека, агроборса, бизнес и правна информация, консултации в областта на земеделието
Отваря се в нов прозорециНационално управление по горите - структура, функции, официални документи и новини
Отваря се в нов прозорециПатентно ведомство на Република България - национален държавен орган за правна закрила на индустриална собственост, подготовка на закони, издаване на наредби и инструкции, представяне на страната в международни организации, издаване на публикации и бюлетин
Отваря се в нов прозорециПътна Полиция КАТ - официалната страница на направление "Пътна полиция - КАТ" при СДВР
Отваря се в нов прозорециРаботна група 22 “Околна среда” към Координационния съвет по Европейска интеграция
Отваря се в нов прозорециРДВР - Благоевград
Отваря се в нов прозорециРДВР - Варна
Отваря се в нов прозорециРДВР - Велико Търново
Отваря се в нов прозорециРДВР - Габрово
Отваря се в нов прозорециРДВР - Добрич
Отваря се в нов прозорециРДВР - Кюстендил
Отваря се в нов прозорециРДВР - Монтана
Отваря се в нов прозорециРДВР - Плевен
Отваря се в нов прозорециРДВР - Пловдив
Отваря се в нов прозорециРДВР - Русе
Отваря се в нов прозорециРДВР - Сливен
Отваря се в нов прозорециРДВР - Смолян
Отваря се в нов прозорециРДВР - Стара Загора
Отваря се в нов прозорециРДВР - Търговище
Отваря се в нов прозорециРДВР - Шумен
Отваря се в нов прозорециРегионален инспекторат по образованието Бургас - структура, училищна мрежа, материали и др.
Отваря се в нов прозорециРегионален инспекторат по образованието Варна - актуални новини, нормативни документи и др.
Отваря се в нов прозорециРегионален инспекторат по образованието Добрич - структура, училищна мрежа, актуални новини
Отваря се в нов прозорециРегионален инспекторат по образованието Ловеч - структура, училища и детски градини в региона и др.
Отваря се в нов прозорециРегионален инспекторат по образованието Плевен - инфомация, професионални гимназии в региона и др.
Отваря се в нов прозорециРегионален инспекторат по образованието Хасково - структура, прием, учебни заведения и др. 
Отваря се в нов прозорециРегионален инспекторат по образованието Шумен -  училища прием на ученици, новини, проекти и др.
Отваря се в нов прозорециРегионално Звено "Сигурност" - специализирана контраразузнавателна и информационна служба за защита на националната сигурност , за установяване и неутрализиране на процеси,   застрашаващи конституционно установения държавен ред, единството на нацията, териториалната цялост и суверенитета на страната
Отваря се в нов прозорециРайонни здравноосигурителни каси /РЗОК/ - основни дейности и функции на РЗОК, координати на РЗОК
Отваря се в нов прозорециРегионални инспекции за опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ)  - ръководство, структури, програми и стратегии, евроинтеграция, нормативни актове, медицински стандарти, административно обслужване, регистри и лицензи, парламентарен контрол, годишен доклад, дискусионен форум
Отваря се в нов прозорециРегионални инспекции по опазване на околната среда - организации, информация за околната среда
Отваря се в нов прозорециСДВР - направление „Пътна полиция - КАТ”
Отваря се в нов прозорециСтолична дирекция на вътрешните работи /СДВР/
Отваря се в нов прозорециСтолична регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве - наблюдава ежедневно заболяемостта в София и събира информация от 5 индивидуални и 10 групови практики в 15 столични района
Отваря се в нов прозорециСъвет за Електронни Медии
Отваря се в нов прозорециСъвет за икономически растеж - консултативен орган към Министерски съвет, институционализиращ публично-частния диалог по националната икономическа политика.  Функции, членове, връзки, новини
Отваря се в нов прозорециСъвет за информационни технологии - администрация на Президента на Република България
Отваря се в нов прозорециУслуги за бизнеса
Отваря се в нов прозорециФонд за гарантиране на влоговете в банките
Отваря се в нов прозорециФонд "Тютюн" - структура, функции, официални документи, новини
Отваря се в нов прозорециЦентрален депозитар
Отваря се в нов прозорециЦентрална медицинска библиотека /ЦМБ/ - каталози, бази данни, мултимедийни продукти, видеофилми и електронни списания, връзки към Web страници,издания на ЦМБ,  научни и документални филми
И
Назад към първата страница Портал  От ВАС за ВАС
горе
и