И
.
Порталът на Вашия успех !
И
ПОРТАЛ  ЗА  АРХИТЕКТУРА,  СТРОИТЕЛСТВО,  БЛАГОУСТРОЙСТВО  И  СТРОИТЕЛНА ПРОМИШЛЕНОСТ.   ФУНКЦИОНИРА  ОТ  1  ДЕКЕМВРИ  1997  ГОДИНА
И
Назад към първата страница Портал  От ВАС за ВАС
СЪЮЗИ
и
И
Отваря се в нов прозорециБраншов съюз на кожарската, кожухарската, обувната и галантерийната промишленост
Отваря се в нов прозорециБългарски браншови съюз на трикотажната промишленост
Отваря се в нов прозорециБългарски лекарски съюз
Отваря се в нов прозорециБългарски студентски съюз (БСС) - национална студентска организация за отстояване на академичните и социални права на студентите
Отваря се в нов прозорециБългарски Туристически Съюз
Отваря се в нов прозорециБългарски Футболен Съюз
Отваря се в нов прозорециIndustrial Association of Varna - доброволен икономически съюз от регистрирани компании и техни клонове; кооперации, институти и други организации, независимо от вида на  имуществото им, специфичната им дейност и тяхната националност
Отваря се в нов прозорециНезависим съюз на потребителите в България – защита на здравето, безопасността и икономическите интереси на потребителите
Отваря се в нов прозорециНаучно-технически съюз по машиностроене - независима НПО с нестопанска цел, подпомагаща българската промишленост с консултантски услуги, пазарни проучвания, оценки на машини и съоръжения, колективи за технологични и конструктивни решения, посредническа дейност
Отваря се в нов прозорециНаучно-технически съюз по строителство в България
Отваря се в нов прозорециНационален инсталационен съюз
Отваря се в нов прозорециНационален съюз на независимите енергопроизводители ЕкоЕнергия
Отваря се в нов прозорециСъюз по автоматика и информатика - сдружение с идеална цел, обединяващо специалисти  и организации по автоматика и информатика в България
Отваря се в нов прозорециСъюз на аграрикономистите в България - новини, история, организация, аграрикономически издания
Отваря се в нов прозорециСъюз на архитектите в България
Отваря се в нов прозорециСъюз на архитектите в България
Отваря се в нов прозорециСъюз на библиотечните и информационните работници - организация, обединяваща специалисти с квалификация в областта на библиотечното дело и научната информация
Отваря се в нов прозорециСъюз на Българските Автомобилисти
Отваря се в нов прозорециСъюз на българските филмови дейци
Отваря се в нов прозорециСъюз на вносителите на автомобили в България
Отваря се в нов прозорециСъюз на ключарите в България
Отваря се в нов прозорециСъюз на ловците и риболовците в България
Отваря се в нов прозорециСъюз на металурзите в България - съдейства за провеждане на научно-техническа политика за развитието на отрасъл металургия
Отваря се в нов прозорециСъюз на пивоварите в България
Отваря се в нов прозорециСъюз на производителите на захар и захарни изделия в България - обединява производители на захар, спирт, опаковки, шоколадови и захарни изделия, нишесте и глюкоза
Отваря се в нов прозорециСъюз на производителите на консерви в Република България
Отваря се в нов прозорециСъюз на производителите на растителни масла и масло продукти в България - подпомага своите членове, като защитава техните производствени, търговски и делови интереси  пред държавните, обществените и частните органи, организации и фирми
Отваря се в нов прозорециСъюз за стопанска инициатива - национално представителна организация на работодателите за  подпомагане и насърчаване на малкия и среден бизнес, издигане престижа на   работодателите, насърчаване на лоялните бизнес отношения, борба с монополизма
Отваря се в нов прозорециCъюз на транспортните синдикати в България (СТСБ) - обединява всички синдикати и  синдикални организации от транспортни фирми, дружества и звена от отрасъл "Транспорт"
Отваря се в нов прозорециСъюз на учените в България /СУБ/ - съдейства за развитието на науката и висшето образование в страната, издига техния престиж и принос за просперитета на страната
Отваря се в нов прозорециСъюз на фармацевтите в България - устав, закони, ръководство, регионални колегии, отчет за дейността на УС, правилник за дейността на комисията по етика при СФБ, публикации и становища
Отваря се в нов прозорециСъюз на частните хлебопроизводители и сладкари в България
И
Назад към първата страница Портал  От ВАС за ВАС
горе
и