И
.
Порталът на Вашия успех !
ПОРТАЛ  ЗА  АРХИТЕКТУРА,  СТРОИТЕЛСТВО,  БЛАГОУСТРОЙСТВО  И  СТРОИТЕЛНА ПРОМИШЛЕНОСТ.   ФУНКЦИОНИРА  ОТ  1  ДЕКЕМВРИ  1997  ГОДИНА
И
Назад към първата страница Портал  От ВАС за ВАС
УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ
и
И
Български висши учебни заведения
Отваря се в нов прозорецИАграрен Университет Пловдив
Отваря се в нов прозорецИАкадемия за музикално и танцово изкуство Пловдив 
Отваря се в нов прозорецИБиологически факултет на Пловдивски Университет "П. Хилендарски". Bg, Eng.
Отваря се в нов прозорецИВарненски Държавен Университет - История, настояще и бъдеще на Университета
Отваря се в нов прозорецИВарненски Свободен Университет "Черноризец Храбър". Първият недържавен университет, получил институционална акредитация за срок от 5 години
Отваря се в нов прозорецИВарненски Свободен Университет УНК "Хуманитарни науки и изкуства" - Страница за специалностите, преподавателите и форумите, организирани от УНК "Хуманитарни науки   и изкуства" на Варненски Свободен Университет. Особено внимание е отделено на изкуствата и по-специално на фолклора и българската народна хореография. На англ. и бълг.
Отваря се в нов прозорецИВеликотърновски университет - Информация за университета, ръководство, факултети, условия за кандидатстване
Отваря се в нов прозорециВВУАПВО "П.Волов" Шумен - Училището е създадено през 1948 г. в София на основание на Указ 1967 на Народното събрание от 27.11.1948 г. През есента на 1951 г. то се пребазира в гр. Шумен, а от 1959 г. преминава към висш курс на обучение. През 1990 г. то получава сегашното си наименование - Висше военно училище за артилерия и противовъздушна отбрана
Отваря се в нов прозорецИВИПОНД - МВР
Отваря се в нов прозорецИВисш институт по хранителна и вкусова промишленост в Пловдив - Национален център на хранителната наука, технология и образование в България
Отваря се в нов прозорецИВисш Медицинският университет Плевен
Отваря се в нов прозорецИВисш Медицински Институт Пловдив
Отваря се в нов прозорецИВисше Военновъздушно Училище "Георги Бенковски"
Отваря се в нов прозорецИВисше Военноморско Училище "Н.Й.Вапцаров"  Варна
Отваря се в нов прозорецИВисше строително училище "Любен Каравелов" София
Отваря се в нов прозорециВисше транспортно училище “Tодор Каблешков” София
Отваря се в нов прозорецИВисше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) - първото в страната частно специализирано училище по застраховане и финанси
Отваря се в нов прозорецИВисше Училище по Застраховане и Финанси, гр. София
Отваря се в нов прозорецИВисше училище "Земеделски колеж" - предлага специализации в различни области на мениджмънта, технологиите и иновацонните практики. Той работи в тясно сътрудничество  с Центъра за научно консуслтантско обслужване на земеделието, за организиране на ежегодни и периодични квалификации в следните направления: растителна защита, съвременни  технологии, изготвяне на бизнес проекти и бизнес, планове за кредитиране в преработвателна, промишленост, растениевъдството и животновъдство
Отваря се в нов прозорецИВоенна академия "Г. С. Раковски" - висше училище на Въоръжените сили на Република България
Отваря се в нов прозорециВоенна академия "Георги Стойков Раковски"
Отваря се в нов прозорецИДепартамент "Медикобиологични науки" - Нов български университет. Прием след гимназия за базова програма "Естествени науки" прием след колеж (медицински или компютърен)  за бакалавърски програми "Компютърни технологии в медицината" и "Мениджмънт на здравеопазването"
Отваря се в нов прозорецИДистанционно Обучение ВТУ "Св.Св.Кирил и Методий" Велико Търново. Център за образователни технологии 
Отваря се в нов прозорецИДистанционно обучение към ШУ "Епископ. Контстантин Преславски" Шумен - обучение от разстояние с помощта на съвременни информационни и комуникационни технологии
Отваря се в нов прозорецИДобруджански Технологичен Колеж - подготвя висококвалифицирани и пазарно ориентирани специалисти с висше образование по следните специалности: земеделска техника и технологии, машиностроителна техника и технологии, електроника, автоматика, информационна и управляваща техника
Отваря се в нов прозорецИИкономически Университет Варна
Отваря се в нов прозорецИИнститут за следдипломна квалификация към УНСС - Дистанционно обучение на специалисти с висше образование - икономисти и неикономисти за получаване на диплома за  Магистър икономист
Отваря се в нов прозорецИКатедра Автоматизация на производството - Технически университет Варна. (Видим само от България)
Отваря се в нов прозорецИКатедра Анатомия. ВМИ Плевен (Видим само от България)
Отваря се в нов прозорецИКатедра Ботаника към Аграрен Университет Пловдив. Състав, История, Хербарий (типови образци), Библиография. На англ. и бълг.
Отваря се в нов прозорецИКатедра управление на социално-културните дейности УНСС (Видим само от България)
Отваря се в нов прозорецИКолеж по телекомуникации и пощи - самостоятелно държавно висше училище, предлагащо обучение до образователна степен "специалист" по: "Комуникационна техника и   технологии", "Радиокомуникационни и информационни системи" и "Икономика и управление на телекомуникациите и пощите". Функционира следдипломно обучение и Cisco Академия.
Отваря се в нов прозорецИКолеж по туризъм Благоевград, с център за технологично обучение Банско
Отваря се в нов прозорецИКолеж "Телематика" - (Видим само от България)
Отваря се в нов прозорецИЛесотехнически Университет София
Отваря се в нов прозорециЛесотехнически университет София
Отваря се в нов прозорецИМагистърска програма по Европеистика - Университет "Паисий Хилендарски" Пловдив, в сътрудничество с Рейнско-Вестфалски технически университет в гр. Аахен, Германия,  предлага магистърска програма по Европеистика
Отваря се в нов прозорецИМедицински Университет
Отваря се в нов прозорецИМедицински Университет Пловдив - създаден през 1945 г. Включва: Медицински факултет - медицина, здравни грижи. Стоматологичен факултет - стоматология. Фармацевтичен  факултет - фармация. Медицински колеж и Университетска болница "Св. Георги" с 1 200 легла. Разкрити са всички теоретични, предклинични и клинични катедри, според съвременните  стандарти за висшето медицинско образование, както и лаборатории, клиники и други звена, оборудвани с модерна апаратура и техника за диагностика, лечение, научно-изследователска дейност и за обучение на студенти по медицина, стоматология и здравни грижи.
Отваря се в нов прозорецИМеждународно висше бизнесучилище - правоприемник на Колежа по икономика и бизнесадминистрация Ботевград
Отваря се в нов прозорецИМинно-Геоложки Университет “Св.Иван Рилски” София
Отваря се в нов прозорецИНАТФИЗ "Кръстьо Сарафов" - Националната Академия за Театрално и Филмово Изкуство "Кръстьо Сарафов" - пълна информация за ръководство, преподаватели,  учебен процес, катедри, специалности, школи, обслужващи звена, програми на учебните театри и културни събития
Отваря се в нов прозорециНационален военен университет “Васил Левски” - Три факултета в гр.Велико Търново, Шумен, Долна Митрополия
Отваря се в нов прозорецИНов български университет София - Бакалавърски, магистърски и докторски програми. Редовно и дистанционно обучение. Квалификационни курсове по чужди езици, мениджмънт,  CISCO академия
Отваря се в нов прозорецИНСА "Васил Левски" - Официален сайт на Национална Спортна Академия "Васил Левски". Предлага обща и специализирана информация за студенти, кандидат-студенти,  преподаватели, академичната общност и обикновени посетители, както и новини и събития от живота на академията
Отваря се в нов прозорецИПловдивски Университет
Отваря се в нов прозорецИПловдивски Университет "Паисий Хилендарски" на англ. и бълг.
Отваря се в нов прозорецИРусенски Университет "Ангел Кънчев" на англ. и бълг.
Отваря се в нов прозорецИСвободен Университет Бургас
Отваря се в нов прозорецИСтопанска Академия Свищов
Отваря се в нов прозорецИСофийски Университет "Св. Климент Охридски" на англ. и бълг.
Отваря се в нов прозорецИТехнически колеж Смолян - Комуникации, електроенергетика, транспорт
Отваря се в нов прозорецИТехнически колеж Ямбол - предлага разнообразни специалности
Отваря се в нов прозорецИТехнически Университет Варна
Отваря се в нов прозорецИТехнически Университет Варна. Катедра ЕТЕТ - Катедра Електротехника и Електротехнологии към Технически Университет Варна. История. Учебни лаборатории.  Научни разработки, теми и проекти. Научни публикации. Докторанти. Учебен процес. Форуми
Отваря се в нов прозорецИТехнически Университет Габрово - Официален сайт на Технически Университет Габрово
Отваря се в нов прозорецИТехнически Университет - филиал Пловдив
Отваря се в нов прозорецИТехнически университет Пловдив - Информация за кандидат-студенти и студенти, следдипломно обучение
Отваря се в нов прозорецИТехнически Университет София
Отваря се в нов прозорециТехнически университет София
Отваря се в нов прозорецИТехнически Университет София - филиал Сливен 
Отваря се в нов прозорецИТракийски Университет
Отваря се в нов прозорецИУАСГ - Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия. Bg, Eng.
Отваря се в нов прозорециУАСГ - Университет по архитектура, строителство и геодезия София
Отваря се в нов прозорецИУАСГ
Отваря се в нов прозорецИУАСГ - студентска версия. Проекти протоколи курсови работи
Отваря се в нов прозорецИУниверситет за Национално и Световно Стопанство (УНСС) София, на англ. и бълг.
Отваря се в нов прозорецИУНСС-ВСФ - Университет за национално и световно стопанство. Врачански стопански филиал
Отваря се в нов прозорецИУниверситет за Минно Инженерство и Геология
Отваря се в нов прозорецИУниверситет "Проф. д-р Асен Златаров" Бургас
Отваря се в нов прозорециФакултет Национална сигурност и отбрана - ВА ”Г.С.Раковски” - История и мисия, академичен състав
Отваря се в нов прозорецИФКТТ София - Факултет по комуникационна техника и технологии към ТУ София
Отваря се в нов прозорецИФилософски факултет на СУ - Информация за Философски факултет на СУ: катедри, специалности, преподаватели и връзка с тях, учебни планове, изпити. Bg, Eng.
Отваря се в нов прозорецИФранкофонски Институт по Администрация и Управление
Отваря се в нов прозорецИХимико-технологичен и Металургичен Университет София
Отваря се в нов прозорецИЦентър за дистанционно обучение към ТУ Варна, бизнес английски, езикова библиотека, професионален английски, морски английски
Отваря се в нов прозорецИЦентър за дистанционно обучение ШУ "Еп. Константин Преславски" - Обучение от разстояние чрез интернет - качествено образование по всички специалности, изучавани в   университета. Нови технологии и ново мислене в образованието
Отваря се в нов прозорецИЧастен транспортен колеж - Училище за авиационно професионално образование и обучение. Център за авиационна квалификация. Специалности - авиотехник по самолет и двигател, авиотехник по авионикс, летец пилот от гражданската авиация, специалист по логистика в гражданската авиация. (Видим само от България)
Отваря се в нов прозорецИШуменски Университет "Епископ Константин Преславски" - Официална страница
Отваря се в нов прозорециЮгозападен университет "Неофит Рилски" Благоевград
 

Български висши учебни заведения - страници на английски език
Отваря се в нов прозорецИАграрен Университет Пловдив (известен и като ВСИ), на англ.
Отваря се в нов прозорецИDesign Department of Russe University - Официалния сайт на катедра "Промишлен Дизайн" на Русенски Университет
Отваря се в нов прозорецИDeutschsprachiger Magisterstudiengang in Plovdiv - Магистърска програма по Европеистика Университет "Паисий Хилендарски" Пловдив, в сътрудничество с Рейнско-Вестфалски  технически университет в гр. Аахен, Германия, предлага магистърска програма по Европеистика. Deutschsprachiger magisterstudiengang Europastudien an der Universitaet Plovdiv, in  Zusammenarbeit mit der RWTH Aachen.
Отваря се в нов прозорецИMedical University София, на англ.
Отваря се в нов прозорецИNational Academy of Arts на англ.
Отваря се в нов прозорецИSouth-West University "Neofit Rilski" - Югозападен университет "Неофит Рилски", Благоевград, на англ.
Отваря се в нов прозорецИThracian University - Тракийски Университет, Стара Загора, на англ.
Отваря се в нов прозорецИTU - Sofia College Sliven - Технически университет София Колеж Сливен. Специалности, прием.
Отваря се в нов прозорецИUniversity of Economics Varna - Икономически университет Варна на англ.
 

Информация за висшето образование в България
Отваря се в нов прозорецИАзбучен списък на университетите в България - Актуална информация
Отваря се в нов прозорецИАнти УНСС - Форум за дискусии на движението Анти УНСС (икономическия университет в София)
Отваря се в нов прозорецИВУЗ Бг - Всички вузове и информация за тях, разпределение по зали, резултати от изпитите и др. информация. (Видим само от България)
Отваря се в нов прозорецИАнтикорупционно образование - подробна информация за университетите в България - новини, възможности за финансиране и обучение, законодателство, програми и проекти
Отваря се в нов прозорецИБизнес Клуб - Софийски Университет - Студентска организация при Стопански факултет. Полезна информация за студенти на факултета, текущи проекти, информация за Клуба на   завършилите факултета, Виртуална трудова борса с онлайн заявка за работодатели. На англ.
Отваря се в нов прозорецИБългарски виртуален Университет - Първоначално този университет ще бъде национален образователен портал към сайтовете на всички регионални университети с постепенно  увеличаващи се самостоятелни функции и значение
Отваря се в нов прозорецИВисшите учебни заведения в България - Връзки към сайтовете на българските университети, висши училища, институти и академии
Отваря се в нов прозорецИИкономически университет Варна - Алтернативна страница. Учебната програма, учебници, форуми и мнения за университета, преподаватели и още... (Видим само от България)
Отваря се в нов прозорецИМЦРК при УНСС - Междууниверситетски център за развитие на кариерата при Университет за национално и световно стопанство
Отваря се в нов прозорецИСайт за студентите от ИУ Варна - в помощ на студентите от Икономически Университет - Варна. В страницата се публикуват лекции, примерни курсови работи и други помощни  материали. Всичко е безплатно. (Видим само от България)
Отваря се в нов прозорецИНСА - Сайт на студентите от Спортната Академия в защита тяхните права. Анкета Има ли корупция в НСА?
Отваря се в нов прозорециПедагогика и всичко свързано с нея
Отваря се в нов прозорецИПърви частен столичен университет - Проект за изграждане на Първи Частен Столичен Университет с изнесено обучение на Университета в Кеймбридж - Англия. Bg, Eng.
Отваря се в нов прозорецИСайт на преподаватели и студенти от специалност Психология в СУ "Св. Кл. Охридски" - Информация за специалност Психология в СУ: учебни програми, разписания,  история, структура. Лични страници на преподаватели. Лични страници на студенти. Разработки. Професионални форуми
Отваря се в нов прозорецИСпециалност "Съобщителна и осигурителна техника и системи" - Випуск 71-ви ВВТУ "Тодор Каблешков" София - Много разнообразна, интересна и богато илюстрирана информация за нас, за специалността, за живота на випуска, за училището и за железниците. (Видим само от България)
Отваря се в нов прозорецИСправочник за ученика - Пълен справочник на университетите, училищата, курсове, учебници, работа за студенти и новозавършили студенти и ученици, връзки към полезни сайтове. 
Отваря се в нов прозорецИСправочник на университетите в Интернет автор: проф.д-р Божидар Стефанов (ВМИ-Плевен). Справочникът съдържа хиляди адреси на университети от 78 страни
Отваря се в нов прозорецИСофийски университет - Най-интересното в новия брой, архив, конкурси, безплатни обяви, контакти. (Видим само от България)
Отваря се в нов прозорецИУниверситетите в България - Уеб адресите на всички университети в България, проверка на резултатите и класиранията от КСК
Отваря се в нов прозорецИУНСС - "Терор на бюрократа" - информация за тъмната страна на администрацията в УНСС. (Видим само от България)
Отваря се в нов прозорецИУНСС Катедра Финанси - Неофициална страница. Информация за изпити, лекции, учебници, конспекти, преподаватели, студенти, катедри, помощни материали

Отваря се в нов прозорецИEdu BG - Портал за българското образование - само актуална информация за кандидатстване, теми, доклади, реферати, книги, нормативни документи, консултации, важни дати, приеми, форуми и много други 100% безплатни неща
Отваря се в нов прозорецИFriends of Japan - клуб на приятелите на Япония в Стопанска Академия "Д. Ценов", Свищов; на англ.
Отваря се в нов прозорецИFirst Private University of Sofia - проект за изграждане на Първи частен столичен университет; на бълг. и англ
Отваря се в нов прозорецИIndex of Colleges and Universities Bulgaria, на англ
Отваря се в нов прозорецИTodorov&co - Фирма "Тодоров и Ко" предлага на всички ученици, студенти и кандидат-студенти възможности за обучение в чужбина по бакалавърски и магистърски програми и езикови  курсове с различна продължителност и насоченост.Ние сме представители за България на светтовноизвестни университети, колежи и езикови центрове в Австралия и Великобритания, с доказани традиции и качество на образованието.Програмите обхващат всички нива на обучение-от начинаещи до напреднали, без ограничение на възрастта.Сертификатите и дипломите, които получават успешно завършилите обучението, се признават в цял свят. Предлаганите възможности гарантират успешното бъдещо развитие и професионална реализация,  както в България, така и в чужбина.
 

Чужди висши учебни заведения в България
Отваря се в нов прозорецИАмерикански Университет в България
Отваря се в нов прозорецИБалканска академия по информациология - Академията има сключени договори за съвместна дейност и сътрудничество със Санкт Петербургския държавен университет по водни  комуникации и Руския държавен педагогически университет - "А. И. Херцен" - гр. Санкт Петербург, за приемане на студенти от България и Балканските страни на дистанционно и задочна  форма на обучение от преподаватели на университетите, като обучението се води в гр. Стара Загора
Отваря се в нов прозорецИБалкански Център "Бизнес Университет" - Официален партньор на Московски държавен Университет по икономика статистика и информатика (МЭСИ)
Отваря се в нов прозорецИИнтернешънъл Юнивърсити, София - Висше образование в София по бакалавърски програми на University of Portsmouth, Великобритания.  Завършват с британски бакалавърски дипломи.
Отваря се в нов прозорецИКиевски славянски университет в България - Киевският славянски университет (КСУ) е едно от най-реномираните висши учебни заведения на Украйна. От началото на учебната   2000/2001 г. Киевския славянски университет откри дистанционно обучение в България, в градовете София, Пловдив, Сандански, Казанлък и Кърджали по специалностите: финанси и  кредит, счетоводство и контрол, маркетинг, мениджмънт, психология, международни отношения.
Отваря се в нов прозорецИМеждународен славянски институт Москва, задочно - дистанционно обучение по мениджмънт, икономика и психология.
Отваря се в нов прозорецИМеждународен университет в Москва - дистанционно обучение в България. Подготвя специалисти в областта на бизнеса, мениджмънта, финансите, икономическата теория и право,  информационните системи в управлението и икономиката. Издава диплома, която се признава в България и всички страни на Европейския съюз.
Отваря се в нов прозорецИМосковски Държавен Индустриален Университет - ЦДО ИВКО София - приема и обучава студенти по бакалавърски и магистърски програми: Право, Мениджмънт, Икономика. 
Отваря се в нов прозорецИРуски университет по управление - Руски университет по управление обучава студенти чрез дистанционно обучение. Висше образование по направленията Мениджмънт и Икономика  с присвояване на степен бакалавър и получаване на държавна диплома на Руската Федерация. (Видим само от България)
Отваря се в нов прозорецИСити Юнивърсити - Уникална възможност за получаване на оригинално американско образование в България. Най-големият частен университет в щата Вашингтон - САЩ. Сити Юнивърсити  предлага магистърски и бакалавърски програми в над 20 страни по света. Сити Юнивърсити предлага в България бакалавърски и магистърски програми по бизнес администрация, сертификатни програми, корпоративно обучение и езикови курсове
Отваря се в нов прозорецИСлавянски Институт Москва Международен Славянски Институт гр. Москва. Дистанционно-задочно обучение в Република България по специалностите: икономика,  мендиджмънт, счетоводство и одит, финанси и кредит и психология
Отваря се в нов прозорецИInternational College Albena Интернационален колеж Албена. International College (IC) is a private, accredited, tourism, business and management - oriented college of higher education  founded in 1992 with campuses in Albena resort and the town of Dobrich, Bulgaria. IC stresses on academic and practical excellence. Its programs emphasize on the importance of thinking rationally,  communicating efficiently, acting purposefully and dealing effectively with the global environment
Отваря се в нов прозорецИInternational University Sofia - Британско Висше Образование в София. Бакалвърски дипломи от Портсмутския Университет, Великобритания. На англ.
Отваря се в нов прозорецИInternational University Sofia Британско висше образование в София по бакалавърски програми на University of Portsmouth, Великобритания. Завършват с британски бакалавърски дипломи.
 

Висши учебни заведения в Чужбина
Отваря се в нов прозорецИАзербайджанский Технический Университет - Все об Азербайджанском Техническом Университете. Новости, администрация, факультеты, кафедры, история университета, наука
Отваря се в нов прозорецИСлавянски Институт Москва - Международен Славянски Институт Москва. Дистанционно-задочно обучение в Република България по специалностите: икономика, мендиджмънт,  счетоводство и одит, финанси и кредит и психология.
Отваря се в нов прозорецИУниверситет "Св.Св. Кирил и Методий" Скопие, на мак. и англ.

Отваря се в нов прозорецИAIM Global Internet University - Международен интернет университет. На англ.
Отваря се в нов прозорецИCesar Ritz Colleges Switzerland - Диплома за хотелски мениджмънт. Бакалавърска степен по бизнес администрация в хотелския и туристическия мениджмънт. Магистърска степен по  международен хотелски мениджмънт. Магистърска степен по бизнес администрация в хотелския и туристическия мениджмънт.
Отваря се в нов прозорецИCity Liberal Studies - University of Sheffield - Мисията на Колежът Сити е да развива високи стандарти на качество като институция, която предлага Висше образование като наема колектив, който работи на върха на академичните изисквания и следва развитието в реалния свят, за да учи студентите как да станат експерти в техните дисциплини и същевременно да се  развият като пълноценни и културни личности, които ще бъдат в основата на граденето на цивилизационно общество. The mission of CITY College is to maintain the highest standards of quality as  an Institution offering Higher Education by employing staff who work at the frontiers of academic enquiry and follow the developments of the real world in order to educate students to become experts in  their disciplines and at the same time develop into well-rounded and cultured personalities who will contribute to the creation of a civilized society.
Отваря се в нов прозорецИConcordia University - The Department of Computer Science and Software Engineering at Concordia University in Montreal (Canada) is welcoming the best Bulgarian students willing to pursue their  higher education in the promising area of Software Engineering and Computer Science. Our undergraduate Software Engineering program is the first of this kind in Quebec (Canada) and is recognized as a   certified engineering program for North America. For more details, please, check our web site
Отваря се в нов прозорецИCothm Cyprus - Колеж по хотелски и туристически мениджмънт в Никозия Кипър
Отваря се в нов прозорецИDrexel University - Университета Дрексел в Филаделфия САЩ, един от най-добрите 1о частни колежа в САШ. Drexel University Philadelphia has one of the best cooperative programs in USA. It   offers valuable experience in real-time environment. Its Engineering and IST majors are ranked in Top 10 for US Private Colleges programs
Отваря се в нов прозорецИIndiana Univercity - Oфициална страница на университета в Индиана Сащ
Отваря се в нов прозорецИInstitute of Destination Architects and Designers - International Professional Body of Destination Coastal Architects and Designers
Отваря се в нов прозорецИInstitute of Informatics - Институт по информатика към университета "Кирил и Методий" - Скопие; на англ. и мак
Отваря се в нов прозорецИLvov Politechnical Institute - Политехническият университет в Лвов, Полша
Отваря се в нов прозорецИNational Technical University of Athens - Национален технически университет Гърция
Отваря се в нов прозорецИTrinity Lutheran College - Християнски колеж в Gold Coast, Куинсланд, Австралия
Отваря се в нов прозорецИUnivercity of Southern California - Официалната страница
Отваря се в нов прозорецИVassar College - Официалната страница на Vassar College Ню Йорк
Отваря се в нов прозорецИYale University - Официалната страница на Йелският университет
 

Информация за висшето образование в чужбина
Отваря се в нов прозорецИИнтернет страница на българските студенти в Холандия - всичко за кандидатстване в холандски университети с преподаване на английски език - процедури, такси, визи.
Отваря се в нов прозорецИОбразование в САЩ и Англия, стипендии, спонсорство - Списък на училища, колежи, университети в САЩ и Англия. Финансиране на вашето образование -стипендии, спонсорство.
Отваря се в нов прозорецИОбразование и специализация в чужбина Списание. Абонамент
Отваря се в нов прозорецИОбразование в чужбина - Всичко свързано с образованието в чужбина - университети, изпити и тестове, статии, материали, информация, връзки
Отваря се в нов прозорецИОбучение в Американос колидж Кипър - Обучение в Кипър
Отваря се в нов прозорецИОбучение в Малта - Езикови курсове в Малта. Университети и колежи в Малта. (Видим само от България)
Отваря се в нов прозорецИОбучение в Малта и САЩ - пътеводител за правилен избор и успешно кандидатствуване за стипендия при обучението Ви в USA и в Малта. Страницата е на български и английски език. 
Отваря се в нов прозорецИОбучение в чужбина
Отваря се в нов прозорецИОбучение в чужбина Обучение в USA - Обучение в Малта - престижно средно и висше образование. Курсове за езиково обучение.
Отваря се в нов прозорецИУниверситети в САЩ и Европа - Директни връзки към най-престижните университети и колежи в САЩ и Европа.
Отваря се в нов прозорецИУниверситетите в САЩ - Пълен списък на университетите в САЩ. Как да намерите пари за финансиране на вашето образование в САЩ - източници на финансиране, финансови   инструменти, кредити и т.н
Отваря се в нов прозорецИУниверситетско образование в САЩ  - университети, изпити, програми, полезни съвети и връзки. Eng.
Отваря се в нов прозорецИУниверситети и Следдипломно Обучение в чужбина
Отваря се в нов прозорецИУчебни заведения по света /търсеща машина/

Отваря се в нов прозорецИAcademic Resources Channel - връзки към академични места; на англ.
Отваря се в нов прозорецИActiLingua Academy - Международни курсове по немски език в академията ActiLingua, Виена, Австрия. Подготовка за международни езикови дипломи, подготовителен курс за университета, изключително богата културна и развлекателна програма
Отваря се в нов прозорецИBest education online - Всички нива на образование в цял свят. Езикови курсове. Директно безплатно кандидатстване. Безплатна консултация на всеки етап
Отваря се в нов прозорецИEducational Institutions Around The World - Световните учебни заведения
Отваря се в нов прозорецИElektronic Text Center 
Отваря се в нов прозорецИEuroEducation Net - Справочен сайт за обучение и образование в Европа, над 900 университета, академии, училища
Отваря се в нов прозорецИFeedz.info - Universities - Университети - новини от цял свят. Сайтът тегли автоматично новини от стотици източници и се обновява постоянно
Отваря се в нов прозорецИNational Technical University of Athens - Online Weather Report - Прогноза за времето от метеорологическия център на Техническия университет в Атина, Гърция
Отваря се в нов прозорецИSlavic Research Center Library - Библиотека на Центъра за славянски изследвания на Университета в Хокайдо, на англ.
Отваря се в нов прозорецИStudent CZ - Подготовка за кандидатсване в чешките университети.
Отваря се в нов прозорецИTempus - Университетски проект ТЕМПУС на Химически Факултети от Пловдивският Университет(координатор),Сoфийски,Бургаски и Шуменски, Франция, Германия и Испания. Разработване на учебен план за обучение на Бакалаври по химия. Кредитна система, ECTS
Отваря се в нов прозорецИThe University of Adelaide Library - библиотека на университета в Аделейд, Австралия
Отваря се в нов прозорецИWorld Education - Къде и как можем да учим и работим по целия свят. Адресите на повече от 3500 универстета от 88 държави. Сезонна работа, стипендии, конкурси, езикови курсове,  младежки намаления и друга полезна информация изцяло на български език
Отваря се в нов прозорецИColleges and Universities in US and Canada - Съвети за кандидатстване в университети и колежи в САЩ и Канада. Полезна информация и връзки към над 400 подбрани колежа със  специалност "Международен Бизнес". Включете се и вие с вашия личен опит в кандидатстването. На англ.
Отваря се в нов прозорецИGalilei. Global Directory of Universities - връзки към страници на университети от цял свят, вкл. България и Македония, на англ. и испански
Отваря се в нов прозорецИHokkaido University - Slavic Research Center на англ. и японски
Отваря се в нов прозорецИThe Big Pig - Неофициалната медия на УАСГ (Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия - гр.София). Сайта е с първа награда от конкурса BGSite за 2002, категория личен сайт  (награда на публиката. Можете да изтеглите или качите готови проекти или курсови работи, снимки и програми. (Видим само от България)
Отваря се в нов прозорецИTodorov&co - Фирма "Тодоров и Ко" предлага на всички ученици, студенти и кандидат-студенти възможности за обучение в чужбина по бакалавърски и магистърски програми и езиковe курсове с различна продължителност и насоченост.Ние сме представители за България на светтовноизвестни университети, колежи и езикови центрове в Австралия и Великобритания, с доказани традиции и качество на образованието.Програмите обхващат всички нива на обучение-от начинаещи до напреднали, без ограничение на възрастта.Сертификатите и дипломите, които получават успешно завършилите обучението, се признават в цял свят. Предлаганите възможности гарантират успешното бъдещо развитие и професионална реализация, както в България, така и в чужбина.
Отваря се в нов прозорецИWorld Education - Къде и как можем да учим и работим по целия свят. Адресите на повече от 3500 университета от 88 държави. Сезонна работа, стипендии, конкурси, езикови курсове,  младежки намаления и друга полезна информация изцяло на български език

И
Назад към първата страница Портал  От ВАС за ВАС
горе
и