И
.
Порталът на Вашия успех !
ПОРТАЛ  ЗА  АРХИТЕКТУРА,  СТРОИТЕЛСТВО,  БЛАГОУСТРОЙСТВО  И  СТРОИТЕЛНА ПРОМИШЛЕНОСТ.   ФУНКЦИОНИРА  ОТ  1  ДЕКЕМВРИ  1997  ГОДИНА
И
Назад към първата страница Портал  От ВАС за ВАС
МИНИСТЕРСТВА
и
И
Отваря се в нов прозорециМинистерство на външните работи
Отваря се в нов прозорециМинистерство на вътрешните работи
Отваря се в нов прозорециМинистерство на здравеопазването
Отваря се в нов прозорециМинистерство на земеделието и горите
Отваря се в нов прозорециМинистерство на икономиката и енергетиката
Отваря се в нов прозорециМинистерство на културата
Отваря се в нов прозорециМинистерство на образованието и науката
Отваря се в нов прозорециМинистерство на околната среда и водите
Отваря се в нов прозорециМинистерство на отбраната
Отваря се в нов прозорециМинистерство на правосъдието
Отваря се в нов прозорециМинистерство на регионалното развитие и благоустройството
Отваря се в нов прозорециМинистерство на транспорта
Отваря се в нов прозорециМинистерство на труда и социалната политика
Отваря се в нов прозорециМинистерство на финансите

Министерства - документи
Отваря се в нов прозорециМинистерство на външните работи - политически документи, консулски услуги, държавен културен институт, приоритети
Отваря се в нов прозорециМинистерство на вътрешните работи - нормативна уредба: закони, правилници и законопроекти, национални стратегии, инструкции
Отваря се в нов прозорециМинистерство на здравеопазването - закони, постановления, наредби, правилници и инструкции, проекти на нормативни актове
Отваря се в нов прозорециМинистерство на земеделието и горите - закони, списък на нормативните актове изготвени от МЗГ
Отваря се в нов прозорециМинистерство на икономиката и енергетиката - закони, постановления, наредби, правилници, проекти
Отваря се в нов прозорециМинистерство на културата - закони, постановления, наредби, правилници, конвенции
Отваря се в нов прозорециМинистерство на образованието и науката - закони, ПМС, наредби, правилници, заповеди, проекти на документи, учебни програми
Отваря се в нов прозорециМинистерство на околната среда и водите - списък на актовете, хармонизация
Отваря се в нов прозорециМинистерство на отбраната - закони, подзаконови актове, концепции и доктрини, индивидуални актове
Отваря се в нов прозорециМинистерство на правосъдието - последни промени в Закона за съдебната власт, нормативни актове: наредби, правилници, закони
Отваря се в нов прозорециМинистерство на регионалното развитие и благоустройството - закони, правилници, технически норми. правила, проекти на закони, режими
Отваря се в нов прозорециМинистерство на транспорта - закони, нормативни актове, наредби, постановления, решения, заповеди, други документи, цени и лицензионни такси, документи на ЕС
Отваря се в нов прозорециМинистерство на труда и социалната политика - нормативни документи в областта на труда и социалната политика: закони, наредби, правилници, класификатори 
Отваря се в нов прозорециМинистерство на финансите - нормативни актове

И
Назад към първата страница Портал  От ВАС за ВАС
горе
и