И
.
Порталът на Вашия успех !
ПОРТАЛ  ЗА  АРХИТЕКТУРА,  СТРОИТЕЛСТВО,  БЛАГОУСТРОЙСТВО  И  СТРОИТЕЛНА ПРОМИШЛЕНОСТ.   ФУНКЦИОНИРА  ОТ  1  ДЕКЕМВРИ  1997  ГОДИНА
И
Назад към първата страница Портал  От ВАС за ВАС
КАМАРИ
и
И
Отваря се в нов прозорециАмериканска търговска камара в България - доброволна НПО с идеална цел, обединяваща над 200 американски, български и международни компании с бизнес дейности в страната
Отваря се в нов прозорециБраншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост
Отваря се в нов прозорециБраншова камара на стъкларската и порцеланово-фаянсовата промишленост
Отваря се в нов прозорециБраншова камара на хлебопроизводителите
Отваря се в нов прозорециБраншова камара на шивашката промишленост
Отваря се в нов прозорециБраншови камари - списък с адресни данни
Отваря се в нов прозорециБългарска минна камара - история, управителен съвет, членове, актуално, търсене-предлагане
Отваря се в нов прозорециБългарска морска камара - доброволно нестопанско сдружение, подпомага, насърчава и защитава интересите на своите членове и съдейства за развитие на националното и   международно икономическо сътрудничество в българския морски бизнес
Отваря се в нов прозорециБългарска браншова камара по електронна промишленост и информатика /ББКЕПИ/ - подпомага научната, производствената и търговската дейност на членовете си
Отваря се в нов прозорециБългарска строителна камара - структура и организация на управление, дейности, актуална информация, нормативни и технически издания, търгове
Отваря се в нов прозорециБългарска стопанска камара /БСК/ - дейности, регионални ИСА, браншови камари, актуални новини, бюлетин “BIA daily”, бизнес оферти, международни проекти, информационна система BEIS
Отваря се в нов прозорециВарненска туристическа камара
Отваря се в нов прозорециВарненска търговско-индустриална камара - неправителствена, обществена организация, представяща бизнес интересите на своите членове в страната и чужбина
Отваря се в нов прозорециГабровска търговско-промишлена камара
Отваря се в нов прозорециКамара на архитектите в България - ръководни органи, съобщения, устав, учредители, нормативни документи
Отваря се в нов прозорециКамара на архитектите в България
Отваря се в нов прозорециКамара на електротехниката
Отваря се в нов прозорециКамара на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) - основни цели, структура, закони, нормативна уредба
Отваря се в нов прозорециРегионална Занаятчийска Камара София
Отваря се в нов прозорециРусенска търговско-индустриална камара /РТИК/ - обучение, консултации, международна търговска и издателска дейност, представяне на фирми и частни лица, услуги, оферти
Отваря се в нов прозорециТърговско-промишлена камара Пловдив - насърчава икономическото развитие и защитава стопанските интереси на членуващите фирми
И
Назад към първата страница Портал  От ВАС за ВАС
горе
и