И
.
Порталът на Вашия успех !
ПОРТАЛ  ЗА  АРХИТЕКТУРА,  СТРОИТЕЛСТВО,  БЛАГОУСТРОЙСТВО  И  СТРОИТЕЛНА ПРОМИШЛЕНОСТ.   ФУНКЦИОНИРА  ОТ  1  ДЕКЕМВРИ  1997  ГОДИНА
И
Назад към първата страница Портал  От ВАС за ВАС
ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ
и
И
Отваря се в нов прозорециАвтоматизирана система за регистриране и обслужване на външния дълг - консолидирана  информация за размера, специфичните условия и параметри на обслужване на   външните финансови задължения на правителството, по които БНБ изпълнява агентски функции. Всекидневни стойности за LIBOR и EURIBOR
Отваря се в нов прозорециАдминистративна информация - общини, карти на градове, телефонни указатели
Отваря се в нов прозорециBeis  - Информационна система на българските предприятия - Фирмена база данни на БСК с адресни профили на фирми- членове на камарата и други дружества
Отваря се в нов прозорециБизнес Информационна Система Варна - On-line Инфо-Бизнес вашият мост за бизнес в България и чужбина. Бизнес-посредничество и осъществяване на контакти с производители и търговци. Търсене на стоки и товари. Стокова Борса On-line: пълно и детайлно представяне на производители на стоки от България и чужбина на български, руски и английски език. Системата предлага широк спектър информации и услуги в помощ на бизнесмена и търговеца
Отваря се в нов прозорециБизнес информационна система “Инфо-Бизнес” - машиностроене, български производители в машиностроенето
Отваря се в нов прозорециБизнес мрежи и комуникации
Отваря се в нов прозорециБимис - Българска Интегрирана Митническа Информационна Система. Поддържа се от Агенция "Митници"
Отваря се в нов прозорециВиртуална Информационна Бизнес Система - пълна справочна информация за фирми в цяла България
Отваря се в нов прозорециЕкстри - интегрираната система за разкриване на информация
Отваря се в нов прозорециЕлектронна система за регистриране и обслужване на търговията с ДЦК - включва всички осъществени сделки на първичния и вторичния пазар на ДЦК, както и изплащането на главниците и лихвите по ДЦК с настъпил падеж
Отваря се в нов прозорециЕлектронно правителство - каталози с над 1300 административни услуги и над 1400 образци и формуляри
Отваря се в нов прозорециЕсграон - Единна Система за Гражданска Регистрация и Административно Обслужване на Населението в Република България. Поддържа се от Главна Дирекция "Гражданска Регистрация и Административно Обслужване"
Отваря се в нов прозорециИнформационна мрежа ОМБУДСМАН
Отваря се в нов прозорециИнформационна система за българските предприятия /BEIS/ - избрани фирми - подотрасъл “Строителство”
Отваря се в нов прозорециИнформационна система за външнотърговска статистика на Република България - Външнотърговска статистика с годишни данни от 2001 г.  Възможности за търсене по група стоки, група държави, различни класификационни системи и т.н.
Отваря се в нов прозорециИнформационна система за публични търгове на Агенцията за държавни вземания - Национална информационна система за публични търгове, организирани от АДВ. Води се съгласно ЗАКОНА за събиране на държавните вземания
Отваря се в нов прозорециКАТИ - Композитен Административно-Териториален Индекс 
Отваря се в нов прозорециMedicalBG - медицински портал, предоставящ безплатен медицински софтуер, информация за новости в областта на медицината, виртуален справочник на фирмени продукти, котировки  на фармацевтични компании
Отваря се в нов прозорециМединфо - глобална информационна система в помощ на здравеопазването, медици, фармацевти, пациенти
Отваря се в нов прозорециМедицински услуги в София - информация за стоматологични и лекарски кабинети, аптеки, оптики, дистрибутори на лекарствени средства и консумативи, телефони и адреси на  болници и поликлиники в София
Отваря се в нов прозорециМрежа на Евро инфо центровете в България - експертна помощ, консултации по въпросите на митническите формалности и процедури на европейския пазар; сертификация на  продукцията, СЕ маркиране и т.н.
Отваря се в нов прозорециНационална информационна система "От ВАС за ВАС" - за архитектура, строителство, благоустройство и строителна промишленост
Отваря се в нов прозорециПулс МедИнфо Информационен медицински център, най-лесният достъп до лекаря, който желаете да Ви лекува
Отваря се в нов прозорециСайтове инфо -  Каталог на сайтове
Отваря се в нов прозорециТрансгранична регионална информационна система - Проект BG 0007.04.01.039 - финансиран по програма ФАР – Трансгранично сътрудничество, Съвместен фонд за малки   проекти България - Румъния. Възложител на проекта е Изпълнителна агенция ФАР – Трансгранично сътрудничество към Министерство на регионалното развитие и благоустройството  (www.mrrb.government.bg) на Република България. Изпълнител е Фондация "Димитър Апостолов Ценов" – Свищов към Стопанска Академия "Д. А. Ценов" – Свищов
Отваря се в нов прозорециТуристическа информационно-резервационна система
Отваря се в нов прозорециХиперИНФО България -  Национална географска информационна система. Подробни карти на областите и градовете. Фирми, обекти, лица, събития, стоки и услуги
И
Назад към първата страница Портал  От ВАС за ВАС
горе
и