И
.
Порталът на Вашия успех !
И
ПОРТАЛ  ЗА  АРХИТЕКТУРА,  СТРОИТЕЛСТВО,  БЛАГОУСТРОЙСТВО  И  СТРОИТЕЛНА ПРОМИШЛЕНОСТ.   ФУНКЦИОНИРА  ОТ  1  ДЕКЕМВРИ  1997  ГОДИНА
И
Назад към първата страница Портал  От ВАС за ВАС
ФОНДАЦИИ
и
И
Отваря се в нов прозорециBulgarian Charities Aid Foundation /BCAF/ - Насърчава благотворителността в България
Отваря се в нов прозорециEnglish Club - Интерактивно обучение по английски език, международни езикови лагери с преподаватели от САЩ, международно сътрудничество с образователни организации
Отваря се в нов прозорециЖенски алианс за развитие (фондация ЖАР) - Устойчиво развитие на българското общество и неговите човешки ресурси, чрез равни възможности за жените и мъжете във всички   сфери на живота
Отваря се в нов прозорециЗдравна Фондация "Драйфус" в България - Работи в сътрудничество с отделни лица, общности и организации от цял свят
Отваря се в нов прозорециФондация "Академия - Кардиология" - Програми и публикации за повишаване на лекарската квалификация, издава списание "Наука - Кардиология"
Отваря се в нов прозорециФондация Аполония - Ежегодните пролетни музикални фестивали в София и есенни празници на изкуствата в Созопол
Отваря се в нов прозорециФондация Артпроекти - Дейности, насочени към развитие на българското изкуство и утвърждаването му като част от европейската култура
Отваря се в нов прозорециФондация "Арт Център Илинденци", запознайте се с невероятните природни красоти и скулпторния парк в село Илинденци, област Благоевград
Отваря се в нов прозорециФондация Атанас Буров - Ежегоден конкурс за стипендианти на фондацията сред студентите от висшите икономически учебни заведения в страната
Отваря се в нов прозорециФондация “Бъдеще за България” - Съдействие за повишаване на образователното равнище; отпускане на стипендии; оказване помощ на млади и талантливи хора;  помощи на сираци, деца с увредено здраве и социално слаби семейства
Отваря се в нов прозорециФондация "Град и култура" - Утвърждаване на ценностите на гражданското общество и стимулиране на международното културно сътрудничество
Отваря се в нов прозорециФондация "ГИС-Трансфер Център" - Фондация за трансфер на научно-изследователски резултати и технологии за обществена полза
Отваря се в нов прозорециФондация Демокрация и Сигурност - НПО за гражданския контрол на системата за сигурност и социалната адаптация и реинтеграция на бившите военни
Отваря се в нов прозорециФондация "Детска усмивка" - Грижа за децата
Отваря се в нов прозорециФондация "Еврика" - Подпомага даровити деца и млади хора при реализиране на проекти в областта на науката, техниката и управлението, отпуска безвъзмездна финансова помощ,  предоставя заеми при преференциален лихвен процент, безплатни консултации, безплатни информационни услуги
Отваря се в нов прозорециФондация "Еко полиз" - неправителствена, екологична организация с нестопанска цел, чиято дейност е свързана с проблемите на околната среда и тяхното решаване
Отваря се в нов прозорециФондация Електронно здравеопазване в България - Цели, партньори, връзки, проекти, новини, публикации
Отваря се в нов прозорециФондация “Зеленият Бургас” - дейности, свързани с опазване на околната среда и съхраняване на природните ресурси: екологични проекти, консултантска дейност,  обучение, информационни и образователни кампании
Отваря се в нов прозорециФондация "Индекс" - Способствува за изграждане на гражданското общество и за укрепване на социално-защитните мрежи и механизми в България
Отваря се в нов прозорециФондация "Интермедия" за активно развитие и участие на гражданското общество в законодателството чрез средствата на съвременните комуникации
Отваря се в нов прозорециФондация "Людмила Живкова - Знаме на мира" - Грижи за детското развитие и възпитание, разкриване на детските способности и поощряване на творческото израстване и   възпитанието на децата
Отваря се в нов прозорециФондация "Отворено общество"
Отваря се в нов прозорециФондация "Пайдея" - Съдейства за модернизация на българското училище и интеграция на водещите европейски и световни стандарти в българското образование
Отваря се в нов прозорециФондация “Приложни изследвания и комуникации”
Отваря се в нов прозорециФондация за реформа в местното самоуправление
Отваря се в нов прозорециФондация Покров Богородичен - Организация с нестопанска цел, създадена  да служи на мисията на Православната Църква в България
Отваря се в нов прозорециФондация “Програма достъп до информация” - Насърчава и подпомага упражняването на правото за достъп до информация, работи за прозрачност на институциите на централната  и местна власт
Отваря се в нов прозорециФондация "Път към човека" - Допринася за укрепване на гражданското общество и демокрация в България
Отваря се в нов прозорециФондация “Работилница за граждански инициативи” - Подпомага граждански организации, групи и лидери да работят по-ефективно със своите целеви групи и общности
Отваря се в нов прозорециФондация за развитие на предприемачеството - НПО в областта на МСП, местното икономическо развитие, публичната администрация, мониторинг и оценка на програми и проекти
Отваря се в нов прозорециФондация “Ресурсен център” - Подпомага укрепването на демокрацията, развитието на пазарната икономика; изграждане и утвърждаването на гражданското общество в България
Отваря се в нов прозорециФондация за реформа в местното самоуправление
Отваря се в нов прозорециФондация "Свободна и демократична България"
Отваря се в нов прозорециМеждународна фондация "Св.Св. Кирил и Методий" - Подпомага развитието на талантливи деца и способни млади хора, спонсорирайки тяхното образование
Отваря се в нов прозорециФондация “ФАКТОРИ-ХХІ ВЕК” - Съдейства за изграждането на гражданско общество в България и страните от югоизточна Европа, популяризира постиженията на българската култура  и образование
Отваря се в нов прозорециФондация "Фридрих Еберт" - Подкрепя мероприятия в областта на политическото образование и обмяната на опит между различни програми за реформи в Източна Европа
Отваря се в нов прозорециФондация "Хоризонти" - Web-сайт за  хора със зрителни увреждания в сферата на образованието, информационното обслужване и професионалната реализация
Отваря се в нов прозорециФондация "Щедро сърце" - Работи в областта на социалните услуги, доброволчеството, здравеопазването, развитието и утвърждаването на духовните ценности на гражданското  общество и участието му в обществения живот на страната
И
Назад към първата страница Портал  От ВАС за ВАС
горе
и