И
.
Порталът на Вашия успех !
И
ПОРТАЛ  ЗА  АРХИТЕКТУРА,  СТРОИТЕЛСТВО,  БЛАГОУСТРОЙСТВО  И  СТРОИТЕЛНА ПРОМИШЛЕНОСТ.   ФУНКЦИОНИРА  ОТ  1  ДЕКЕМВРИ  1997  ГОДИНА
И
Назад към първата страница Портал  От ВАС за ВАС
ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ
и
И
Отваря се в нов прозорециАлфа банка клон София - Български клон на най-голямата частна банка в Гърция. Видове услуги, FX пазар, финансови отчети
Отваря се в нов прозорециБанка ДСК - Търговска банка с лицензия за извършване на банкови сделки в страната и чужбина, инвестиционен посредник с лиценз на КФН,  продукти и услуги, корпоративно банкиране,  потребителски кредити, инвестиционни кредити
Отваря се в нов прозорециБанка Запад-Изток АД - Търговска банка с лицензия за извършване на банкови сделки в страната и чужбина
Отваря се в нов прозорециБанка Пиреос А.Д. - клон София - Български клон на Piraeus Bank Group, инвестиционен посредник с лиценз на КФН, . Видове услуги, англ., гр. ез.
Отваря се в нов прозорециБанка Хеброс АД - Пловдив - Търговска банка с лицензия за извършване на банкови сделки в страната и чужбина,  инвестиционен посредник с лиценз на КФН, лични финанси, фирмени финанси, клонове, операции с ДЦК
Отваря се в нов прозорециБанксервиз АД - Продукти, услуги, членове, партньори
Отваря се в нов прозорециБНП Париба (България) ЕАД - Търговска банка с лицензия за извършване на банкови сделки в страната и чужбина, с лиценз за инвестиционно посредничество на КФН,  общо търговско банкиране, частно банкиране, управление на активи, структурирани и корпоративни финанси, енергийни ресурси и борсови стоки
Отваря се в нов прозорециБорика - междубанкови услуги и дебитни карти
Отваря се в нов прозорециБулбанк АД - Търговска банка с лицензия за извършване на банкови сделки в страната и чужбина, инвестиционен посредник с лиценз на КФН
Отваря се в нов прозорециБулбанк АД София - Търговска банка с лицензия за извършване на банкови сделки в страната и чужбина, инвестиционен посредник с лиценз на КФН
Отваря се в нов прозорециБългарска народна банка - Централна банка на Република България. Правна рамка, банков надзор, търговски банки, кредитен регистър, фискални услуги, платежна система
Отваря се в нов прозорециБългарска пощенска банка АД - Търговска банка с лицензия за извършване на банкови сделки в страната и чужбина, лицензиран инвестиционен посредник с лиценз на КФН,  банкиране на дребно, корпоративно банкиране, финансови пазари
Отваря се в нов прозорециБългаро-американска кредитна банка АД София - Банкови сделки в страната и чужбина,  лицензиран инвестиционен посредник с лиценз на КФН, дялово участие и кредити във  фирми с голям потенциал за растеж
Отваря се в нов прозорециДЗИ Банк АД - Търговска банка с лицензия за извършване на банкови сделки в страната и чужбина, инвестиционен посредник с лиценз на КФН, банкови сделки в страната и чужбина
Отваря се в нов прозорециЕвробанк АД София - Търговска банка с лицензия за извършване на банкови сделки в страната и чужбина
Отваря се в нов прозорециЕйч Ви Би Банк Биохим - Търговска банка с лицензия за извършване на банкови сделки в страната и чужбина, инвестиционен посредник с лиценз на КФН, одиторски доклад, счетоводен отчет, видове услуги, клонова мрежа, кореспонденти
Отваря се в нов прозорециЕмпорики Банк - България ЕАД - Търговска банка с лицензия за извършване на банкови сделки в страната и чужбина, инвестиционен посредник с лиценз на КФН.  Бивша Търговска банка на Гърция
Отваря се в нов прозорециИнвестбанк АД - Търговска банка с лицензия за извършване на банкови сделки в страната и чужбина, лицензиран инвестиционен посредник с лиценз на КФН, клирингова система за  разплащане, инвестиционен депозит, банки кореспонденти, продукти и услуги
Отваря се в нов прозорециИНГ Банк Н. В. - клон София - Банков лиценз като клон на чуждестранна банка в България, инвестиционен посредник с лиценз на КФН,  Индивидуални клиенти, Корпоративни клиенти, VISA карти онлайн, ипотечни кредити онлай
Отваря се в нов прозорециИнтернешънъл асет банк - Търговска банка с лицензия за извършване на банкови сделки в страната и чужбина, инвестиционен посредник с лиценз на КФН,  бивша Унибанк
Отваря се в нов прозорециКорпоративна търговска банка - Търговска банка с лицензия за извършване на банкови сделки в страната и чужбина, инвестиционен посредник с лиценз на КФН,  услуги, инвестиционно  банкиране, дебитни карти
Отваря се в нов прозорециМеждународна банка за търговия и развитие АД София - Търговска банка с лицензия за извършване на банкови сделки в страната и чужбина
Отваря се в нов прозорециНасърчителна банка АД - Търговска банка с лицензия за извършване на банкови сделки в страната и чужбина, инвестиционен посредник с лиценз на КФН,  кредитиране, продукти и   услуги, финансова информация, интернет банкиране
Отваря се в нов прозорециНационална банка на Гърция С. А. клон София - Банков лиценз като клон на чуждестранна банка в България
Отваря се в нов прозорециОбединена българска банка - Търговска банка с лицензия за извършване на банкови сделки в страната и чужбина, инвестиционен посредник с лиценз на КФН,  продукти и услуги,  електронно банкиране, корпоративно банкиране, спонсорство, котировки
Отваря се в нов прозорециОбщинска банка АД София - Търговска банка с лицензия за извършване на банкови сделки в страната и чужбина, инвестиционен посредник с лиценз на КФН,  услуги, клонове,  кореспонденти, банкови карти, отчети
Отваря се в нов прозорециПиреос Евробанк АД - Търговска банка с лицензия за извършване на банкови сделки в страната и чужбина, инвестиционен посредник с лиценз на КФН,  услуги за граждани, услуги за   фирми, дистанционно банкиране, международна дейност
Отваря се в нов прозорециПроКредит Банк - Търговска банка с лицензия за извършване на банкови сделки в страната и чужбина, услуги, клонове, ПроКредити, ПроКард, контакти
Отваря се в нов прозорециПърва източна международна банка АД - Търговска банка с лицензия за извършване на банкови сделки в страната и чужбина
Отваря се в нов прозорециПърва инвестиционна банка - Търговска банка с лицензия за извършване на банкови сделки в страната и чужбина, инвестиционен посредник с лиценз на КФН,  услуги за физически лица   и фирми, клонове, отчети, контакти
Отваря се в нов прозорециРайфайзенбанк (България) АД - Търговска банка с лицензия за извършване на банкови сделки в страната и чужбина,  лицензиран инвестиционен посредник с лиценз на КФН,  извършване на банкови сделки в страната и чужбина
Отваря се в нов прозорециСЖ Експресбанк Варна - Търговска банка с лицензия за извършване на банкови сделки в страната и чужбина, лицензиран инвестиционен посредник с лиценз на КФН,  клиенти фирми,   клиенти граждани, е-банкиране, тарифи
Отваря се в нов прозорециСитибанк Н. А.  клон София - Български клон на Citibank, лицензиран инвестиционен посредник с лиценз на КФН. Видове услуги и продукти, E-Business,  Специализирани структури за партньорство
Отваря се в нов прозорециСтопанска и инвестиционна банка - Търговска банка с лицензия за извършване на банкови сделки в страната и чужбина, инвестиционен посредник с лиценз на КФН,  услуги, клонове
Отваря се в нов прозорециТБ "Алианц България"АД - Търговска банка с лицензия за извършване на банкови сделки в страната и чужбина, лицензиран инвестиционен посредник с лиценз на КФН, продукти  и услуги, офиси и агенти, бюлетин
Отваря се в нов прозорециТБ Биохим АД - Търговска банка с лицензия за извършване на банкови сделки в страната и чужбина
Отваря се в нов прозорециТБ България инвест АД София - Търговска банка с лицензия за извършване на банкови сделки в страната и чужбина
Отваря се в нов прозорециТе-Дже Зираат Банкасъ клон София - Търговска банка с лицензия за извършване на банкови сделки в страната и чужбина
Отваря се в нов прозорециTокуда Банк АД - Търговска банка с лицензия за извършване на банкови сделки само в страната
Отваря се в нов прозорециТърговска банка на Гърция (България) АД (бивша Интернешънал комършал банк) - Търговска банка с лицензия за извършване на банкови сделки в страната и чужбина
Отваря се в нов прозорециТърговска банка "Д" АД - Търговска банка с лицензия за извършване на банкови сделки в страната и чужбина, лицензиран инвестиционен посредник с лиценз на КФН, банкови сделки в  страната и чужбина, потребителски кредити. Бивша Демирбанк
Отваря се в нов прозорециХебросбанк АД Пловдив - Търговска банка с лицензия за извършване на банкови сделки в страната и чужбина
Отваря се в нов прозорециЦентрална кооперативна банка -Търговска банка с лицензия за извършване на банкови сделки в страната и чужбина, лицензиран инвестиционен посредник с лиценз на КФН, предоставяне на кредити от ДФ "Земеделие", подпомагане на малкия и средния бизнес, дилър на ДЦК, брокерски услуги
Отваря се в нов прозорециЧастна предприемаческа банка Тексим АД - Търговска банка с лицензия за извършване на банкови сделки в страната и чужбина, лицензиран инвестиционен посредник с лиценз на   КФН. Продуктов профил, продажби на заложено имущество
Отваря се в нов прозорециЮнионбанк - Търговска банка с лицензия за извършване на банкови сделки в страната и чужбина,  лицензиран инвестиционен посредник с лиценз на КФН, продукти и услуги, кредитиране  на МСП, кореспондентски сметки, финансови данни
 
 

Международни финансови институции

Отваря се в нов прозорециМеждународен валутен фонд
Отваря се в нов прозорециСветовна банка
И
Назад към първата страница Портал  От ВАС за ВАС
горе
и