И
.
Порталът на Вашия успех !
И
ПОРТАЛ  ЗА  АРХИТЕКТУРА,  СТРОИТЕЛСТВО,  БЛАГОУСТРОЙСТВО  И  СТРОИТЕЛНА ПРОМИШЛЕНОСТ.   ФУНКЦИОНИРА  ОТ  1  ДЕКЕМВРИ  1997  ГОДИНА
И
Назад към първата страница Портал  От ВАС за ВАС
ФИНАНСОВИ КЪЩИ
и
И
Отваря се в нов прозорециАвал ин АД - Инвестиционен посредник с лиценз на КФН, услуги, тарифа, търговия
Отваря се в нов прозорециАнмарт ЕООД - Разрешение за дейност като финансова къща  по Наредба № 26 на БНБ. Фирмата представлява в България една от най-големите американски клирингови компании  за електронна търговия с валута - Capital Market Services LLC
Отваря се в нов прозорециББГ Сименс - България ООД - Инвестиционен посредник с лиценз на КФН, търговия с ценни книжа, доверително управление, други
Отваря се в нов прозорециБета Корп - Лицензиран инвестиционен посредник с лиценз на КФН, разрешение за дейност като финансова къща по Наредба № 26 на БНБ, услуги, инвестиции, бюлетин
Отваря се в нов прозорециБорсови посредници на Българска фондова борса София - Актуален списък на борсовите посредници на БФБ-София
Отваря се в нов прозорециБрокерс Груп АД - Инвестиционен посредник с лиценз на КФН, търговия с ценни книжа, котировки, клиенти, други
Отваря се в нов прозорециБулброкърс АД - Инвестиционен посредник с лиценз на КФН,  капиталов пазар, покупка и продажба на акции, дилър на държавни ценни книжа,  инвестиционен посредник, анализи,   котировки, е- търговия
Отваря се в нов прозорециБул тренд брокеридж ООД - Инвестиционен посредник с лиценз на КФН,  разрешение за дейност като финансова къща по Наредба № 26 на БНБ, услуги, офиси, контакти
Отваря се в нов прозорециБулфин Инвест АД - лицензиран инвестиционен посредник с лиценз на КФН, разрешение за дейност като финансова къща по Наредба № 26 на БНБ, информация, анализи, консултации
Отваря се в нов прозорециБългарска асоциация на управленските консултантски организации (БАУКО) - Управленско консултиране
Отваря се в нов прозорециБългарска фондова борса - София АД - Дневни и месечни бюлетини, регулативна база, организация на борсовата търговия, оферти и статистики, фирмени профили и др.
Отваря се в нов прозорециВарчев финанс ЕООД - Инвестиционен посредник с лиценз на КФН,  разрешение  за дейност като финансова къща по Наредба № 26 на БНБ, прогнози и анализи, услуги, контакти
Отваря се в нов прозорециГлобко ООД - Разрешение за дейност като финансова къща  по Наредба № 26 на БНБ
Отваря се в нов прозорециДелта сток АД - Инвестиционен посредник с лиценз на КФН, разрешение за дейност като финансова къща  по Наредба № 26 на БНБ, услуги, офиси, контакти
Отваря се в нов прозорециЕвродилинг АД - Инвестиционен посредник с лиценз на КФН, услуги, тарифа, търговия
Отваря се в нов прозорециЕврофинанс АД - Инвестиционен посредник  с лиценз на КФН, разрешение за дейност като финансова къща  по Наредба № 26 на БНБ, капиталови пазари, котировки, е-транзакции,  валутен коментар, акция на седмицата, борсови индекси
Отваря се в нов прозорециЕвър АД - Лицензиран инвестиционен посредник с лиценз на КФН, разрешение за дейност като финансова къща  по Наредба № 26 на БНБ, акционери, международни и вътрешени пазари
Отваря се в нов прозорециЕлана Трейдинг АД - Инвестиционен посредник с лиценз на КФН, разрешение  за дейност като финансова къща по Наредба № 26 на БНБ, услуги, продукти, консултации
Отваря се в нов прозорециЗагора Финакорп Стара Загора - Инвестиционен посредник с лиценз на КФН, разрешение  за дейност като финансова къща по Наредба № 26 на БНБ, съхранение, управление, сделки с ценни книжа
Отваря се в нов прозорециИндустриален холдинг България АД - Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества
Отваря се в нов прозорециИнтерлийз АД - лизингова фирма, финансиране на ново висококачествено оборудване
Отваря се в нов прозорециИнфоком ООД - Разрешение за дейност като финансова къща по Наредба № 26 на БНБ, холдинг, решения, контакти
Отваря се в нов прозорециКапман АД - Инвестиционен посредник с лиценз на КФН,  разрешение за дейност като финансова къща по Наредба № 26 на БНБ
Отваря се в нов прозорециКарол АД - Лицензиран инвестиционен посредник с лиценз на КФН, разрешение  за дейност като финансова къща по Наредба № 26 на БНБ, услуги, инвестиции
Отваря се в нов прозорециКепитъл Маркетс АД - Инвестиционен посредник с лиценз на КФН, услуги, финансов инженеринг, COBOS
Отваря се в нов прозорециЛицензирани членове на "Централен депозитар" АД - Списък на лицензираните в момента 94 членове на депозитара - 23 банкови и 71 небанкови финансови институции
Отваря се в нов прозорециМаклер 2002 АД - Инвестиционен посредник с лиценз на КФН, разрешение за дейност като финансова къща по Наредба № 26 на БНБ,  услуги, тарифа, общи условия
Отваря се в нов прозорециМаккап Брокерс АД - Инвестиционен посредник с лиценз на КФН,  разрешение за дейност като финансова къща по Наредба № 26 на БНБ, услуги, документи, връзки, контакти
Отваря се в нов прозорециМитев и синове ООД - Разрешение за дейност като финансова къща по Наредба № 26 на БНБ, инструменти, ресурси, партньори
Отваря се в нов прозорециПопулярна каса 95 - Инвестиционен посредник  с лиценз на КФН, разрешение за дейност като финансова къща по Наредба № 26 на БНБ, услуги, инвестиции, бюлетин
Отваря се в нов прозорециПърва финансово-брокерска къща - Лицензиран инвестиционен посредник с лиценз на КФН, разрешение за дейност като финансова къща  по Наредба № 26 на БНБ
Отваря се в нов прозорециРеал финанс АД - Лицензиран инвестиционен посредник с лиценз на КФН,  разрешение за дейност като финансова къща по Наредба № 26 на БНБ, информация, анализи, консултации
Отваря се в нов прозорециСофия Интернешълнъл Секюритиз АД - Инвестиционен посредник с лиценз на КФН, услуги, пазарна информация
Отваря се в нов прозорециСТС финанс АД - Лицензиран инвестиционен посредник с лиценз на КФН,  разрешение  за дейност като финансова къща по Наредба № 26 на БНБ, валутна търговия, акции и деривати
Отваря се в нов прозорециСчетоводно одиторска къща Експерт М ООД - Проверка и заверка на Годишни счетоводни отчети на предприятия. Комплексни счетоводни услуги. Управление на човешките  ресурси. Данъчни консултации. Бизнес планиране и управление 
Отваря се в нов прозорециФаворит АД - Инвестиционен посредник с лиценз на КФН, услуги, тарифа, онлайн търговия на БФБ
Отваря се в нов прозорециФико Инвест ООД - Инвестиционен посредник с лиценз на КФН, капиталов пазар, управление на активи, компенсаторни платежни инструменти
Отваря се в нов прозорециЦентрален депозитар АД - Правилник за работа, регистрирани емисии, услуги за емитенти, седмичен бюлетин. Национален регистър на акционерите на публичните дружества. Електронна Система за сетълмент на ценни книжа, обслужваща сделките между членовете на депозитара. Система за организиране на разплащанията на сделки с корпоративни ценни книжа. Система, поддържаща общ брокерски "бек-офис"
Отваря се в нов прозорециЮГ Маркет АД - Инвестиционен посредник с лиценз на КФН, разрешение за дейност като финансова къща  по Наредба № 26 на БНБ, търговия с акции в реално време,  Forex търговия в реално време
И
Назад към първата страница Портал  От ВАС за ВАС
горе
и