И
.
Порталът на Вашия успех !
ПОРТАЛ  ЗА  АРХИТЕКТУРА,  СТРОИТЕЛСТВО,  БЛАГОУСТРОЙСТВО  И  СТРОИТЕЛНА ПРОМИШЛЕНОСТ.   ФУНКЦИОНИРА  ОТ  1  ДЕКЕМВРИ  1997  ГОДИНА
И
Назад към първата страница Портал  От ВАС за ВАС
БАЗИ ДАННИ
и
И
Отваря се в нов прозорециБаза данни "Български фирми" - Фирмена база данни на ИАНМСП, малки и средни български фирми от сферата на производството или услугите
Отваря се в нов прозорециБаза данни БТПП - агенции, асоциации, съюзи, банки и финансови институции, посолства и консулства в Р България,  посолства и консулства на Р България в чужбина, 
      свободни безмитни зони
Отваря се в нов прозорециBeis - Фирмена база данни на БСК с адресни профили на фирми - членове на камарата и други дружества
Отваря се в нов прозорециНормативна база
Отваря се в нов прозорециПатентна база данни "esp@cenet" - база данни с онлайн информация за защитените обекти на интелектуалната и индустриална собственост на Патентното ведомство на 
      Република България. Води се съгласно Закона за патентите и международните спогодби
 
 
 
 
 
 
 
 

 

И
Назад към първата страница Портал  От ВАС за ВАС
горе
и